bild
Serie

Sabel - Svinhufvud av Qvalstad

Kammarkollegiet Ämnessamlingar

 Dossier-akter (97 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
429Sabel, Margareta f. PatkullInventarium 1684 med arvignar 
430Sabelhierta, Anna f. StålarmRäkenskaper 1686-1691 
431Sack, Kristina Beata f. LillieHandl. rörande Bergshammars gård och Catharina Elisabeth Kurck 
432Schantz, vonStrödda sterbhushandlingar och räkenskaper 1800, 1813 
433Scheiding, Karl vonRäkenskap 1679 
434Scheiding, Wolmar vonBrev från honom 1718 
435Schildt, Anna f. Cruus av EdebyStrödda skrivelser 1667 och 1677 
436SchegelKollegiehandlingar 1766, 1819 
437Schulman, Görvel Kristina f. Gyllenstierna av LundholmSkrivelser 1808 
438Silfverklou, Katarina f. BrömsAvräkningslängd 1683 för hemman i Svartlösa och Sotholms härader i Uppland och Södermanland 
439Silfverlåås, Hans GustavSkrivelser 1786 
440Silfverpatron, Katarina f. RosenhaneSkrivelser 1649 
441Silfversparre, Isak AxelssonSkrivelser till drottningen u.å. 
442Silfversparre, ÅkeHandl. rörande Molnby i Vallentuna 1738 
443Silfverstierna, JohanHandl. rörande godsköp 1647 av drottning Kristina 
444Sinclair, FredrikSkrivelser u.å. 
445Sjöblad, Karin NilsdotterArvskifteshandlingar (avskr) 1604 i Nyköping 
446Sjöblad, Kristina Juliana f. AppelmanSkrivelser 1714 
447Sjöblad, NilsSkrivelse 1616 ang. jordeköp av gods i Småland från Carl Carlsson Gyllenhielm 
448Sjöblad, Olof KristerssonKöpeansökan ang- gods i Eskilsäter sn, Värmlands län 1642 
449Sjöblad, Peder KristerssonAvskrift av morgongåvebrev 1594 
450Skraggenstierna, SamuelHandl. rörande hans arvingar 1716-1717 
451Skytte, allmäntSkrivelser 1740-tal rörande det Lovisinska och Skyttiska räntefordringarna av Alex Magnus Hummerhielm 
452Skytte, Bertil NilssonGodsräkenskaper Kalmar och Kronobergs län 1654-1664 
453Skytte af Duderhof, BengtKungl brev (avskr) rörande gods i Småland 1646, avskr av brev från Fabian Wrede 1673 ang. gården Tullunda i Mörlunda sn, Småland 
454Skytte af Duderhof, Johan BengtssonSkrivelse 1631, brev 1680 (Schroderus), köpegodskontrakt 1661 (Småland 1622) 
455Skytte af Sätra, Håkan NilssonSkrivelser 1801 
456Skytte af Sätra, NilsStrödda godshandlingar 1703, 1704 
457Slatte, ClaesPantbrev av hans gods den 3 mars 1598 av släktingarna 
458Slatte, ErikStrödda godshandlingar 1689 med sidor ur 1598-99 års godsräkenskaper, bl.a. Clas Slattes och Clas Flemings gods 
459Soop, CarlSkrivelser rörande Soops arvingars "capital och intresse" av Evert Horn, G Douglas och G A Oxenstierna 
460Soop, Elsa KatarinaGodsräkenskaper 1721-1723 
461Soop, Erik MauritzSkrivelse 1719 till Kammarkollegium 
462Soop, Erik ÅkessonSkrivelse ang. dokument 1632-1670 
463Soop, KnutHandl. rörande arvingar och hans gods 1672 
464Soop, Åke HaraldssonAvskr av syskonskifte 1562 
465Soop av Limingo, Carl GustavFörsäljningsbrev 1685 
466Soop av Limingo, GustavInstruktion för gårdsfogde 1679, boskapslängd u.å. för bergsunds gård m.fl. Skrivelser 1670-tal, reduktionshandlingar 1696 
467Soop av Limingo, KristinaBrev 1674 fr Reuterkrantz 
468Sparfelt, Katarina, f. GrotjohanBrev 1703 
469Sparre, Anna Augusta f. Oxenstierna av Korsholm och VasaKöpebrev (avskr) 1673 
470Sparre, Aurora f. UgglaSkrivelse ang. ansökan för Erik Sparre och Jakobina Lilliehööks sterbhus 1733, Skrivelse 1743 
471Sparre, Axel CarlssonKöpebrev 1661, skrivelse 1663, räkenskap 1685 
472Sparre, Axel JohanssonStrödda skrivelser 1767-1784 
473Sparre, Beata f. StenbockSkrivelser 1697 med bilagor, räkenskap 1697 
474Sparre, Bengt Utdrag ur jordebok, diverse skrivelser 
475Sparre, Carl LarssonDiverse skrivelser till Kammarkollegiet u.å. 1698, bok ver attester för borgmästare och råd m.fl från städer i Gästrikland, Hellsingland, Medelpad, Ångermanland och Härjedalen 1685 (med flera välbevarade häradssigill) 
476Sparre, Elisabeth Anna f. StjernsköldUtdrag ur räkenskap 1698 
477Sparre, Erik KarlssonSkrivelse 1740 
478Sparre, Gustav LarssonStrödda handl. och skrivelser 1660-tal 1683, utdrag ur jordebok för Södermanland 1689, inventarium 1686 
479Sparre, Gustav AdolfLängd över hemman m.m. 1682, Skrivelse 1677,1685, Godslängd 1684 
480Sparre, Görvel f. PosseSkrivelse u.å 
481Sparre, Kristina f. RyningSkrivelser 1666, 1669, 1674 ang hemman 
482Sparre, Maria f. Natt och DagJordebok över hennes arvegods, efter 1649 
483Sparre, Peder LarssonStrödda skrivelser 
484Sparre, Sigrid f. Horn av ÅminneSkrivelser 
485Sparre, TureFörläningslängd ur 1644 års jordebok för Västmanland 
486Sparre av Rossvik, Erik LarssonBrev från honom 1581 (avskr), 1596, 1598 
487Sparre av Rossvik, GöranStrödda skrivelser 1633-1647 
488Sparre av Rossvik, Johan LarssonGodslängd över Bergqvara u.å. Morgongåvebrev 1587 (saknas) 
489Sparre av Rossvik, Karin f. BååtBytesbrev 1648 
490Sperling, Carl GustavSterbhushandlingar 1711 
491Stake, GustavSkrivelse av Peringsköld 1712 ang. arvingar 
492Stake, HaraldFörteckning över gods 1657-1667, räkenskap av fjärdepartsräfst 1664-1685 
493Stake, Karin f. BielkeSkrivelse till kollegium, efter 1683 
494Stake, Magdalena f. Sparre av RossvikInventarium "över juveler, guld, silver och penningar" efter henne. 
495Starenflycht, OlofSkrivelser 1678-1680 
496Steinberg, Antonius vonKungl skrivelse (avskr) om hans gods och hemman 1648, 1652 
497Stenbock, Brita f. BielkeBrev ang. försålt gods 1634 
498Stenbock, Carl GustavssonVittnesbrev 1590 för Arvid Månsson (Stierna) 
499Stenbock, Gustav ErikssonSkrivelser 1617, 1625 
500Stenbock, Gustav OttoKvittenser 1665 av Johan Snack, godsräkenskaper 1660,Skrivelser 1672, 1677, 1684 
501Stenbock, Johan GabrielHandl. Rosersberg 1670-tal 
502Stenbock, Katarina f. De la GardieStrödda godshandlingar 1685 till 1740-tal, sterbhushandlingar 
503Stenbock, SvanteSkrivelse 1627 
504Stierna, Göran MånssonSkrivelse 1684, ang. bytesgods 
505Stierncrona, GabrielSkrivelse 1728 
506Stiernhöök, AndersSkrivelse 1692 rörande Aspnäs i Östervåla sn och Odensfors i Tierp, Upspala län 
507Stiernhöök, JohanKvittens 1655 av "archivarius Erik.." 
508Stiernsköld, KlasStrödda godshandlingar 1660-tal 
509Storckenfelt, Bleckert JohanArvskifteshandlingar 1769 
510Stormhatt, Lars ErikssonUtdrag ur 1655 års jordebok rörande ? pogost 
511Strijk, GotthardSkrivelse rörande gods i Bobergs hd, Östergötland 
512Stromberg, Anna Katarina f. FlemingKassaräkning 1691 
513Stromberg, Nils BrattmanArvskifteshandling 1723 
514Stråle av EknaMorgongåvebrev 1591 för Erik Stråle av Ekna, arvskifteshandlingar över Anders Stråles barn 1604 
515Stråle av Ekna, OlofBrev 1610, från Klas Bielke 1621, från Fabian Wrede 1681 
515bSture, SigridÅrlig ränta 1614 
516Sture, Sten d.ä. 
517Sture, Sten d.y. 
517bSture, SvanteGodsförteckning 1563 
518Stålarm, Arvid ErikssonHandl. 1593 för köpman i Narva 
519Stålarm, AxelSkrivelse 1685 
520Svan, Mauritz JönssonSkrivelse 1595 ang. skifte med Storcker Nilsson i Ryttlinge 
521Swart, Beata f. CrusebjörnArvshandlingar 1708 ang hennes lösöre 
522Svedenstierna, Nils AugustSkrivelser ang gods i öreberga sn, Östergötland 1770 
523Svinhufuvd av Qvalstad, Krister GustavBrev 1724