bild
Arkiv

Kammarkollegiet Ämnessamlingar


 Arkiv (27 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01Kammarkollegiet Adeln och dess gods1500 – 1800t 
02Kammarkollegiet Bergsbruk1529 – 1872 
03Kammarkollegiet Finska cameralia1538 – 1805
 
04Kammarkollegiet Fiske och vattenrätt1500t – 1800tSamlingen Fiske och vattenrätt lades upp på 1840-talet. Senare har större delan av handlingarna återförts till sina ursprungliga placeringar, främst Landskapshandlingar och Kammarkollegiet, första avräkningskontoret. 
05Kammarkollegiet Frälse- och rusttjänstlängder 1632-16801638 – 1678Innehavare av frälsegods ingav längder över militär rusttjänst vid olika tillfällen under 1600-talet. Bevillningar i proportion till rusttjänstens storlek antogs av adeln till bygget av Riddarhuset 1638, efter danska krigets utbrott 1644, vid landsortsmötena 1657 samt vid riksdagarna 1660 och 1678. Rusttjänstlängder finns i denna samling men också i Krigsarkivet och Riddarhuset. Penningar och längder för kontributionerna 1644 och 1657 inlämnades både till landshövdingarna och räntekammaren, och räkenskaper finns därför i länsräkenskaperna och räntekammarböckerna. För kontributionerna 1675 och 1678 innehåller länsräkenskapernas verifikationer stora sviter av rusttjänstlängder.
 
06Kammarkollegiet Fångvård1624 – 1823 
07Kammarkollegiet Förpantningar1579 – 1774 
08Kammarkollegiet Grev- och friherreskap1575 – 1694 
09Kammarkollegiet Handel och sjöfart1574 – 1817
 
10Kammarkollegiet Indelningsverket för armén. Utskrivnings- och roteringslängder1630 – 1737Samlingen innehåller militiejordeböcker, handlingar ang. indelningsverket m.m. 
11Kammarkollegiet Jura patronatus i Skåne och Halland1622c – 1740Kammarkollegiet bevakade kronans rätt till inkomster, vanligen kronotionde, som var förenade med patronatsrätter (iura patronatus) i Skåne, Halland och Bohuslän. Bestämmelsen kvarstod ännu i kollegiets instruktion 1879, men i och med grundskatternas avskrivning upphörde tvister om kronotionde. Patronatsrätten upphörde 1921. Samlingens ursprung går troligen tillbaka på ett kungligt brev 1722, enligt vilket Kammarkollegiet skull sammanställa dokument om patronatsrättigheterna. 
12Kammarkollegiet Kommunikationer1625 – 1837Samlingen innehåller handlingar rörande landsvägar och broar, gästgiverier och krogar, hamnar, lotsväsen, kanaler och slussar samt fyrar och fyrbåkar 
13Kammarkollegiet Kungliga och furstliga personers brev1186 – 1868 
14Kammarkollegiet Kvarnar och sågar1620t – 1800tSamlingen omfattar dels strödda handlingar om kvarnar och sågar i olika län, dels protokoll och handlingar från 1697 års kvarnkommssion.
 
15Kammarkollegiet Kyrkors, skolors och hospitals akter1480 – 1800t 
16Kammarkollegiet Likvidationsakter (Likvidationer)1500t – 1700t
 
17Kammarkollegiet Länsstyrelser1590 – 1821 
18Kammarkollegiet Markegångstaxor1705 – 1982 
19Kammarkollegiet Medicinalväsen1500t – 1800tSamlingen innehåller strödda handlingar och räkenskaper för medicalväsendet från 1500- till 1800-talet 
20Kammarkollegiet Myntväsen1529 – 1839Räkenskaper och handlingar för Kungl. Myntet i Stockholm och på andra orter där mynprägling ägt rum 
21Kammarkollegiet Postverket1627 – 1883 
22Kammarkollegiet Skuldböcker1578 – 1729I flertalet band finns register eller sammanställningar över innehållet.
 
23Kammarkollegiet Slott och gårdar1542 – 1800t 
24Kammarkollegiet Handlingar ang. statsverket1622 – 1868P M till fört av G Scheffer 1939 
25Kammarkollegiet Städers akter1412 – 1844
 
26Kammarkollegiet Topografica 
27Kammarkollegiet Ordningar och undervisningar1500t – 1800t