Ingångna skrivelser. Riksskattmästaren Sten Bielkes eller hans tvenne fruar. Skrivelser till riksskattmästaren Sten Bielkes befallningsman på Sjötorp Axel Hansson Brehmer.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Strömsköld, Olof Andersson
Kamrerare hos riksrådet Klas Tott.
Mottagare
Mottagare Brehmer, Axel Hansson
Befallningsman på Sjötorp.
År och antal
År och antal 1662 (1)
Arkiv
Arkiv Bielkesamlingen. Friherrliga ätten Bielke. Sten Bielke och hans tvenne fruar. (SE/RA/720095/03/02)
Volym
Volym E 2053
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel