Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (32) Info Info
   • Statlig myndighet (8)
   • Förening (2)
   • Företag (1)
   • Övriga (18)
   • Ej fastställd (4)
   • Person (släkt) (2)

 • REGISTER
  • Alla (188)
  • Brev (90) Info Info
  • Uppslagsverk (89)
  • Brott och straff (7)
   • Dombok (7) Info Info
  • Folkräkningar (1) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 224
1. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
127,96864

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Krigare, Ståthållare
Död: 1616
127,25372

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Riksamiral, Riksmarsk, Riksråd, Ståthållare
Död: 1597
127,25357

4. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
127,25311

5. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
127,13569

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Kollegiepresident, Landshövding, Lantmarskalk
Född: 1649
Död: 1685
127,13372

7. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,90752

8. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,80466

9. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,80055

10. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,77282

11. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,77215

12. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,76886

13. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,76886

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Riksråd, Sjöofficer, Överståthållare
Född: 1592
Död: 1644
126,663315


126,64744

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20793

Utfärdat: 14270203
Innehåll: Klas Fleming utger 1427, den 3 februari (in die beati Blasii), en lagmansdom, som fastställer Gillernäs udde såsom råskillnad mellan Karis prästbol och Knasabacka (i Karis), från vilken udde rån sedan...
126,63197

18. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Fleming, Klas

Datum: 1662-06-18 §25
Ärende: Brukande av gård (omnämnd)
Anteckning: Ägare av Svaläng i Almesåkra socken.
126,48758

19. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
126,453156

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19363

Utfärdat: 14191004, Runö (”Remö” i SD 2693)
Innehåll: Riddaren Klas Fleming till rådet i Reval med tacksägelse för biläggandet av de klagomål kung Eriks undersåtar anfört angående hinder i deras handel.
122,49307
Digitaliserat material finns