Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (35) Info Info
   • Statlig myndighet (8)
   • Förening (2)
   • Företag (2)
   • Övriga (18)
   • Ej fastställd (4)
   • Person (släkt) (4)

 • REGISTER
  • Alla (188)
  • Brev (90) Info Info
  • Uppslagsverk (89)
  • Brott och straff (7)
   • Dombok (7) Info Info
  • Folkräkningar (1) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 227
1. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Krigare, Ståthållare
Död: 1616

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Riksamiral, Riksmarsk, Riksråd, Ståthållare
Död: 1597

4. Axel Oxenstiernas skrifter och brev


6. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Fleming, Klas

Datum: 1662-06-18 §25
Ärende: Brukande av gård (omnämnd)
Anteckning: Ägare av Svaläng i Almesåkra socken.

7. Axel Oxenstiernas skrifter och brev


9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20793

Utfärdat: 14270203
Innehåll: Klas Fleming utger 1427, den 3 februari (in die beati Blasii), en lagmansdom, som fastställer Gillernäs udde såsom råskillnad mellan Karis prästbol och Knasabacka (i Karis), från vilken udde rån sedan...

10. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Kollegiepresident, Landshövding, Lantmarskalk
Född: 1649
Död: 1685

12. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

13. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

14. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Riksråd, Sjöofficer, Överståthållare
Född: 1592
Död: 1644

16. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

17. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

18. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

19. Axel Oxenstiernas skrifter och brev

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19363

Utfärdat: 14191004, Runö (”Remö” i SD 2693)
Innehåll: Riddaren Klas Fleming till rådet i Reval med tacksägelse för biläggandet av de klagomål kung Eriks undersåtar anfört angående hinder i deras handel.
Digitaliserat material finns