Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (728) Info Info
   • Statlig myndighet (101)
   • Kommunal myndighet (8)
   • Gård (585)
   • Förening (14)
   • Företag (11)
   • Övriga (9)
   • Person (släkt) (15)
   • Ej fastställd (8)

 • REGISTER
  • Alla (4091)
  • Folkräkningar (3319) Info Info
  • Bouppteckningar (254) Info Info
  • Kyrkoarkiv (233)
   • By- och gårdsregister (152) Info Info
   • Skannade kyrkböcker (81)
  • Brott och straff (98)
   • Dombok (98) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 4847
1. Bebyggelseenhet
Namn: Knutstorp - Flisby församling


2. Bebyggelseenhet
Namn: Knutstorp - Kågeröds församling


3. Bebyggelseenhet
Namn: Knutstorp - Östra Vingåkers församling


4. Bebyggelseenhet
Namn: Knutstorp - Näshulta församling


5. Bebyggelseenhet
Namn: Knutstorp - Norra Solberga församling


6. Bebyggelseenhet
Namn: Knutstorp - Västra Husby församling


7. Bebyggelseenhet
Namn: Knutstorp - Floda församling (Södermanlands län)


8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6566

Utfärdat: 13530522
Innehåll: Esger i Knutstorp upprättar sitt testamente, vari han skänker 30 mark penningar till Nydala kloster och sätter för penninggåvan i pant sin gård Knutstorp (Ödestugu socken, Västra härad).Joar, korpräst...
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6771

Utfärdat: 13540816, Lund
Innehåll: Peter Nilsson i Knutstorp utfärdar köpebrev till kantorn Benechinus på Lunds domkyrkas byggnadskassas vägnar på hemman i Barsebäck och Elestorp.Utfärdaren samt Johannes Petri kallad Ryning, Johannes S...
Digitaliserat material finns

10. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Stråhle, Karin, fru

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1681-08-01 §39
Ärende: Tvist om gårdsköp (svarande)
Anteckning: Äger nu Boaliden i Skepperstads socken.

11. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Svensson, Jöns

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Ödestugu
Datum: 1693-09-30 §6
Ärende: Tvist om anställning (vittne)

12. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Jönsson, Bengt

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1707-06-11 §27
Ärende: Brand (omnämnd)
Anteckning: Brandstod för vådeld.

13. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Olof

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Ödestugu
Datum: 1707-10-08 §2
Ärende: Brukande av gård (svarande)

14. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Hemmingsson, Per, rusthållare

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1722-02-16 §6
Ärende: Tvist om fordran (omnämnd)

15. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Hemmingsson, Per

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1723-10-31 §107
Ärende: Smädesord (kärande)
Anteckning: Rykte om stöld av rovor.

16. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Hemming

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1657-06-08 §18
Ärende: Ägotvist (omnämnd)
Anteckning: Gammal man.

17. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: «namn saknas»

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1666-05-17 §62
Ärende: Uppbud
Anteckning: 1, 1 gången.

18. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Stake, Magnus, förare

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Ödestugu
Datum: 1694-06-08 §75
Ärende: Jakt (omnämnd)

19. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Bengt

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1694-10-23 §35
Ärende: Dokument (vittne)

20. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Danielsson, Per

Plats, Socken/Stad: Knutstorp, Bäckaby
Datum: 1707-06-10 §21
Ärende: Tvist om gårdsköp (svarande)