Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (9) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Förening (1)
   • Övriga (2)
   • Ej fastställd (5)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 24
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stavenow, Ludvig V A

Yrke: Historiker, Universitetsrektor
Född: 1864
Död: 1950

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hedin, Einar

Yrke: Arkivman, Skriftställare
Född: 1889
Död: 1959

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Anckarström, Jacob Johan

Yrke: Kavalleriofficer, Kungamördare
Född: 1762
Död: 1792

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Silfverstolpe, O Gunnar Mascoll

Yrke: Konsthistoriker, Poet
Född: 1893
Död: 1942

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Grimberg, Carl G

Yrke: Författare, Historiker, Lärare
Född: 1875
Död: 1941

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Larsson, E G Hugo

Yrke: Författare, Journalist, Lärare
Född: 1859
Död: 1941

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nygren, Ernst L

Yrke: Arkivman, Historiker
Född: 1889
Död: 1968

8. Svenskt biografiskt lexikon

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gustav IV Adolf

Yrke: Kung
Född: 1778
Död: 1837

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hårleman, Carl

Yrke: Arkitekt, Politiker, Trädgårdsarkitekt, Överintendent
Född: 1700
Död: 1753

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lagerroth, L Fredrik B

Yrke: Statsvetare
Född: 1885
Död: 1974

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stille, G Arthur H

Yrke: Historiker
Född: 1863
Död: 1922

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cronstedt, Fredrik Adolf Ulric

Yrke: Landshövding, Ämbetsman
Född: 1744
Död: 1829

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Carlson, Fredrik Ferdinand

Yrke: Ecklesiastikminister, Historiker, Skolman
Född: 1811
Död: 1887

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ström, Otto Fredrik

Född: 1880
Död: 1948

16. Volym
Allmän anmärkning: St: Staaf, Torsten, 1 st 1914 Staaff, A.W., 3 st 1...
Tid: 1863 – 1921
Tillhör arkiv: Oscar Montelius
Arkivbildare/upphov: Oscar Montelius (1843 – 1921)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

17. Volym
Allmän anmärkning: Schmidt - Stolpe: Schmidt, D. (1874). Schmidt, H.W...
Tid: 1863 – 1912
Tillhör arkiv: Hans Hildebrands arkiv
Arkivbildare/upphov: Hans Hildebrand (1842 – 1913)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

18. Serie
Titel: Namn S
Tillhör arkiv: Biograficasamlingen.Biograficasamlingen
Arkivbildare/upphov: Biograficasamlingen.Nationalmuseum (Biograficasamlingen) (1866)

Förvaras: Nationalmuseum

19. Volym
Allmän anmärkning: Ny - Sö: Nyblom, C.R. 8 brev (1902). Nyblom, Lenna...
Tid: 1898 – 1965
Tillhör arkiv: Erik Lindbergs arkiv
Arkivbildare/upphov: Erik Lindberg (1873 – 1966)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

20. Volym
Allmän anmärkning: S Sager-Nelson, Olof 23 brevavskrifter i handskrif...
Tillhör arkiv: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen
Arkivbildare/upphov: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen

Förvaras: Nationalmuseum