Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (3) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Person (släkt) (2)

 • REGISTER
  • Alla (31)
  • Brev (21) Info Info
  • Uppslagsverk (10)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 34
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nicolaus Ragvaldi

Yrke: Ärkebiskop
Död: 1448
145,7034

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22977

Utfärdat: 14380514
Innehåll: Nicolaus (Ragvaldi), ärkebiskop i Uppsala, tillskriver rådet i Danzig att det kommit till hans kännedom att ett kapell till S:t Eriks ära i Marie-kloster i Danzigs förstad är under byggnad. Ärkebiskop...
127,476425

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20198

Utfärdat: 14240126, Siena
Innehåll: Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson), dekan i Strängnäs, meddelar Vadstena kloster ordalydelsen av Martin V:s bulla 1423 15/12 (SDHK nr 20175) om partiellt medgivande av dubbelklosterförfatt...
119,19136
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34732

Utfärdat: 15040204, Vadstena
Innehåll: Anna Fickesdotter, abbedissa i Vadstena, Nicolaus Ragvaldi och båda konventen utfärdar ”viaticum” för Petrus Ingemari och Johannes Nicolai på deras resa till Rom.
114,29027
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23320

Utfärdat: 14391112
Innehåll: Ärkebiskop Nicolaus Ragvaldi samt biskoparna Bengt i Linköping och Tomas i Strängnäs förbjuder höga och låga, riddare och svenner och alla andra att begå några övergrepp mot Vadstena kloster, dess god...
108,90213

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22881

Utfärdat: 14380000
Innehåll: Ärkebiskop Nicolaus (Ragvaldi) i Uppsala, biskop Bengt i Linköping m. fl. anhåller hos påven Eugenius IV att denne måtte bekräfta birgittinregeln och Birgittas revelationer, som redan varit föremål fö...
108,49611

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30260

Utfärdat: 14770525, (Västerås)
Innehåll: Notarius publicus Laurentius Ragvaldi intygar att föreliggande kallelseinstrument (till alla och envar i Uppsala, Strängnäs och Västerås stift om att avge positiva eller negativa vittnesmål i kanonisa...
92,544174

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ryting, Nicolaus (Claus)

Yrke: Kansler
Död: 1472
87,21079

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Swart, Christina (Kerstin) Jönsdotter

Mottagare: Soop af Limingo, Gustaf f. 1624 d. 1679
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
81,97246

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34420

Utfärdat: 15010818, Vadstena
Innehåll: Hemming Gad, electus i Linköping, stadfäster valet av Nicolaus Ragvaldi till confessor generalis i Vadstena.
77,27649
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39994

Utfärdat: 14260227, Rom
Innehåll: Anteckning om att Petrus Nicolai förbundit sig att till apostoliska kammaren betala annater av kanonikat och prebende vid Linköpings kyrka, lediga efter Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson), befordrad...
77,08472

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35509

Utfärdat: 15060904, Minoriterklostret i Stockholm
Innehåll: Jakob, ärkebiskop i Uppsala etc., stadfäster valet av Sven Tordsson till conf. gen. i Vadstena efter Nicolaus Ragvaldi.
77,01553
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39933

Utfärdat: 14190203, Mantua
Innehåll: Påvlige kamreraren Ludovicus intygar att biskop Andreas i Strängnäs genom kaniken Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson) därstädes besökt påvestolen, dock utan erläggande av avgift till apostoliska kamm...
76,88399

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39989

Utfärdat: 14260116
Innehåll: Anteckning i kardinalkollegiets ”Liber provisionum” om att Växjö kyrka, vakant genom biskop Eskillus’ avsägelse, providerats med dekanen i Strängnäs Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson).
76,86127

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39932

Utfärdat: 14181115, Mantua
Innehåll: Doktor Ludovicus Alamandi, påvens vice kamrer, intygar att biskop Kanutus (Knut) i Linköping genom sitt ombud, kaniken Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson) i Strängnäs, besökt påvestolen, dock utan be...
76,736206

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35003

Utfärdat: 15050000, (Rom)
Innehåll: Onämnd person (Johannes Nicolai) skriver till generalkonfessorn Nicolaus Ragvaldi i Vadstena; han anför vissa klagomål mot Peter Ingemari, som kallas ”hedergyrugher”, och diskuterar frågor angående Bi...
76,682465
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39940

Utfärdat: 14200201
Innehåll: Anteckning om att Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson), kanik i Strängnäs och ombud för electus Arnoldus av Strängnäs, å dennes vägnar förbundit sig att erlägga commune servitium med 266 2/3 guldflori...
76,646164

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22236

Utfärdat: 14340921, Linköping
Innehåll: Biskop Knuts i Linköping och hans kapitels återkallande av sin fullmakt för biskop Nils i Växjö att vara deras prokurator vid konsiliet i Basel.
76,54419

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39944

Utfärdat: 14200219, Florens
Innehåll: Ludovicus, biskop i Maguelonne, påvlig vice kamrerare, lämnar kvitto på 133 1/3 guldfloriner, som biskop Arnoldus i Strängnäs genom kaniken därstädes Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson) till fullo be...
76,43329

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39991

Utfärdat: 14260201
Innehåll: Anteckning om att Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvaldsson), vald biskop av Växjö, genom sitt ombud prosten i Uppsala Olof Larsson har förbundit sig att till apostoliska kammaren och kardinalkollegiet erlä...
76,33711