Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (2) Info Info
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (26)
  • Uppslagsverk (18)
  • Brev (8) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 28
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Grip), Nils Bosson

Yrke: Hövitsman, Riksråd
Död: 1522

2. Svenskt biografiskt lexikon

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Natt och Dag), Knut Bosson

Yrke: Biskop
Född: 1359/60
Död: 1436

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bo Jonsson (Grip)

Yrke: Drots, Godsägare
Död: 1386

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21112

Utfärdat: 14290113, Stockholms rådstuga
Innehåll: Knut Uddsson (Vinstorpa-ätten), Nils Bosson (Natt och Dag), Bengt Pogwish, riddare, Henneke Bekman, Hans Kröpelin, Karl Ormsson (Gumsehuvud), Matts Ödgislasson (Lillie), Nils Jönsson (Oxenstierna) av ...
Digitaliserat material finns

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Hammerstaätten), Nils Eringislason

Yrke: Riddare, Riksråd
Död: 1440

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35919

Utfärdat: 15070903, Dävensösund
Innehåll: Riksrådet till herr Svante Nilsson om en skrivelse till herr Nils Bosson (Grip) samt att herr Svante och doctor Hemming Gad borde inställa sig på rådsmötet och att sändebudet Verner Nilsson återvänt t...

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36778

Utfärdat: 15100729, Nyköping
Innehåll: Dorotea Knutsdotter på Skenäs, änka efter CKristiern Johansson (Vasa), säljer sin sätesgård Skenäs med underlydande gods samt kvarnen Kvarnsbo i Husby (Östra) sockrn i Östkinds härad till sin frände r...

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35013

Utfärdat: 15050000, Oslo
Innehåll: Jon Påvelsson, prost i Oslo och Norges rikes kansler, utfärdar vittnesbrev om fru Filippas, greve Hans dotters, gods vid Vadstena och på Dal samt om hennes uppgift angående herr Nils Bosson (Grip) som...

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36458

Utfärdat: 15090305, Skedenäs
Innehåll: Dorotea Knutsdotter på Skedenäs, Kristiern Johanssons änka, säljer till riddaren Nils Bosson Tune i Husaby socken, Östkinds härad, och Täby i samma socken.
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36572

Utfärdat: 15090908, Stockholm
Innehåll: Dorotea Knutsdotter på ”Skedenäs”, Kristiern Johanssons änka, säljer till herr Nils Bosson gårdar i Boberg, Vallersten, Torsnäs, Ingelstad, m.fl. gods i Östergötland.
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36937

Utfärdat: 15110223, Fållnäs
Innehåll: Doretea Knutsdotter på Skenäs, Kristiern Johanssons änka, kvitterar 800 stockholmsmark, som hon uppburit av herr Nils Bosson, riddare, för försäljningen till honom av "øffregaardh" i Nykyrka...

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19828

Utfärdat: 14220324, Vadstena
Innehåll: Drottning Filippa och kungens råd, nämligen biskop Knut i Linköping, biskop Arend i Strängnäs, riddarna Algot Magnusson, Gotskalk Bengtsson, Knut Udsson, Nils Bosson, Bengt Stensson, Svarte Jöns samt ...

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Gera), Holger Karlsson

Yrke: Hövitsman, Riksråd
Död: 1541

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Sparre av Hjulsta och Ängsö), Görvel Fadersdotter

Yrke: Godsägare
Född: 1517
Död: 1605

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kurck, Arvid

Yrke: Biskop
Död: 1522

17. Svenskt biografiskt lexikon

18. Svenskt biografiskt lexikon

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bengt Niklisson

Yrke: Hövitsman, Riddare
Död: 1423

20. Svenskt biografiskt lexikon