Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (39) Info Info
   • Statlig myndighet (5)
   • Gård (1)
   • Förening (4)
   • Företag (1)
   • Övriga (5)
   • Ej fastställd (13)
   • Person (släkt) (13)

 • REGISTER
  • Alla (14)
  • Folkräkningar (7) Info Info
  • Uppslagsverk (7)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 55
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederström, O Rudolf

Yrke: Sjöofficer, Statsråd
Född: 1764
Död: 1833
133,40404

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederström, C O Rudolf

Yrke: Antikvarie, Konservator
Född: 1876
Död: 1944
126,22706

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Cederström, Klas Rudolf

Födelseår: 1816
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1880
100,308754
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Cederström, Claës Rudolf

Födelseår: 1816
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1890
100,060074
Digitaliserat material finns

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Cederström, Claes Rudolf

Födelseår: 1816
Län: Stockholms stad
Folkräkningsår: 1900
99,957344
Digitaliserat material finns

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Cederström, Rudolf Gabriel

Födelseår: 1870
Län: Skaraborgs län
Folkräkningsår: 1880
99,42265
Digitaliserat material finns

7. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Cederström, Carl Olof Rudolf

Födelseår: 1876
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1910
97,001114
Digitaliserat material finns

8. Arkiv
Titel: Cederströmska arkivet
Arkivbildare/upphov: Cederström, Gustaf Albrekt Bror (1780 – 1877) Arkivbildare/upphov: Cederström, Claes Arvid Bror (1824 – 1893) Arkivbildare/upphov: Cederström, Olof Rudolf (1764 – 1833) Arkivbildare/upphov: Cederström, Olof Rudolf (1800 – 1856) Arkivbildare/upphov: Cederström, Carl Rudolf Henrik (1837 – 1866) Arkivbildare/upphov: Cederström, Bror (1754 – 1816)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
96,16726

9. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: G:son Cederström, Rudolf Olof

Födelseår: 1833
Län: Göteborgs och Bohus län
Folkräkningsår: 1880
94,58805
Digitaliserat material finns

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederström, Jacob

Yrke: Arméofficer, Landshövding, Riksdagsman
Född: 1782
Död: 1857
90,19582

11. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Oskar Rudolf Gustaf Adolf

Födelseår: 1888
Län: Uppsala län
Folkräkningsår: 1900
86,13321
Digitaliserat material finns

12. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,444084

13. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,407364

14. Arkiv
Titel: Sjöförsvarskommitté
Arkivbildare/upphov: Sjöförsvarskommitté (1826)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,53656

15. Svenskt biografiskt lexikon
75,34172

16. Svenskt biografiskt lexikon
75,306465

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Jakobsson, G Theodor

Yrke: Arméofficer, Museiman
Född: 1883
Död: 1952
75,214355

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Steneberg, Karl Erik

Yrke: Konsthistoriker
Född: 1903
Död: 1960
75,14552

19. Volym
Allmän anmärkning: Olof Rudolf Cederström. 1785-1828 Fullmakter och ...
Tid: 1785 – odat.
Tillhör arkiv: Cederströmska arkivet
Arkivbildare/upphov: Cederström, Gustaf Albrekt Bror (1780 – 1877) Arkivbildare/upphov: Cederström, Claes Arvid Bror (1824 – 1893) Arkivbildare/upphov: Cederström, Olof Rudolf (1764 – 1833) Arkivbildare/upphov: Cederström, Olof Rudolf (1800 – 1856) Arkivbildare/upphov: Cederström, Carl Rudolf Henrik (1837 – 1866) Arkivbildare/upphov: Cederström, Bror (1754 – 1816)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
22,12368

20. Karta/ritning
Titel: Karta öfver Binninge beläget i Örebro Län Edsbergs...
Tid: 1849
Tillhör arkiv: Edsbergs kyrkoarkiv
Arkivbildare/upphov: Edsberg församling

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
15,339203