Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (10) Info Info
   • Statlig myndighet (8)
   • Förening (1)
   • Ej fastställd (2)

 • REGISTER
  • Alla (69)
  • Uppslagsverk (39)
  • Övriga register (22)
  • Brev (7) Info Info
  • Kyrkoarkiv (1)
   • Födelseregister (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 81
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Olavus Petri

Yrke: Historiker, Präst, Reformator, Översättare
Född: 1493/1497
Död: 1552

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Tingstadius, Petrus Gothus Myliander, Laurentius Matthiæ Roslavius, Olavus Petri

Mottagare: Oxenstierna af Södermöre, Axel f. 1583 d. 1654
År och antal: 1626 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

3. Födelseregister
Barnets namn: Carl Olavus

Datum: 1863-09-19
Faderns namn: Ostberg, J. L.
Moderns namn: Rolfsman, G.
Församling: Ystad S:t Petri
Digitaliserat material finns

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Laurentius Petri

Yrke: Ärkebiskop
Född: 1499
Död: 1573

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Laurentius Petri Gothus

Yrke: Psalmdiktare, Ärkebiskop
Död: 1579

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24934

Utfärdat: 14460426, Rom
Innehåll: Kardinalen Johannes de Turre cremata ang. Magnus Unnonis, generalkonfessorns, och broder Olavus Petri (från Vadstena) petiton rör. Salvatorsorden. (Intagen i vidimation av notarien Jacobus de Tallio.)

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24800

Utfärdat: 14450907, Vadstena
Innehåll: Abbedissan Bengta till Marienkrons kloster med underrättelse om att Olavus Petri återfått de från honom året förut bortrövade revelationsböckerna samt med begäran att till generalkonfessorn Magnus Unn...

8. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 3347

Datering: 1529
Författare av huvudtext: Olavus Petri
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 5765

Utfärdat: 13490523, Avignon
Innehåll: Påve Clemens VI providerar Olavus Petri med kanonikat och prebende i Oslo, vilka blivit lediga genom Brynulphus Haraldi död vid kurian, och tillskriver biskoparna i Hamar och Skara samt sakristanen i ...
Digitaliserat material finns

10. Arkiv
Titel: Sven Ljung
Tid: 1968
Arkivbildare/upphov: Sven Ljung

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet

11. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 3327

Datering: 1529
Författare av huvudtext: Olavus Petri
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31407

Utfärdat: 14840214, Rom
Innehåll: Julianus, kardinal och biskop av Ostia, till biskopen i Skara med uppdrag att ge intyg på att dekanen Olavus Petri i Skara är oskyldig till mord och ej irregulär, under förutsättning att följande redo...
Digitaliserat material finns

13. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 6954

Benämning: Collectarium cum capitulis
Datering: 15. Jh.
Digitaliserat material finns

14. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 4804

Benämning: Antiphonarium
Datering: 14. Jh.
Digitaliserat material finns

15. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 5921

Benämning: Missale
Datering: 12. Jh. 2. Hälfte
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 8008

Utfärdat: 13610816, Skara
Innehåll: Förteckning över S:t Nicolai eller Hinsbo prebendas gods, som Olavus Petri, fordom kanik i Skara och kyrkoherde i (Kungs-)Lena men nu munk i Alvastra, mottagit av sina företrädare i prebendan och på b...
Digitaliserat material finns

17. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 9457

Benämning: Missale
Datering: 13. Jh.
Digitaliserat material finns

18. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 10401

Benämning: Antiphonarium
Datering: 13. Jh.
Digitaliserat material finns

19. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 6632

Benämning: Missale
Datering: 14. Jh.
Digitaliserat material finns

20. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 5922

Benämning: Missale
Datering: 12. Jh. 2. Hälfte
Digitaliserat material finns