Erbjudna andra ämbeten 1825, 1840.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Richert, Johan Gabriel f. 1784 d. 1864
Häradshövding, förste expeditionssekreterare.
År och antal
År och antal 1840 (1)
Anmärkning
Anmärkning 1840-11-05.
Arkiv
Arkiv Johan Gabriel Richerts arkiv (RA/720503)
Volym
Volym E 5158
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel