Brev till Egron Lundgren.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Lundgren, Egron Sellif f. 1815 d. 1875
Målare, författare, konstnär.
År och antal
År och antal 1836-1837 (2)
Arkiv
Arkiv Lundgren, Egron (1815-1875). (KB1/Ep. L 35)
Upprättad av
Upprättad av Kungliga biblioteket


Kommentera post/rapportera fel