Brev till Olof Immanuel Fåhraeus.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Warburg, Michael Simon f. 1802 d. 1868
Grosshandlare, dansk konsul i Göteborg.
Mottagare
Mottagare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Arkiv
Arkiv Warburg, Karl (1852-1918). (KB1/Ep. V 27)
Upprättad av
Upprättad av Kungliga biblioteket


Kommentera post/rapportera fel