Brev till Hartmansdorff. Enskilda personer.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Hartmansdorff, Jakob August (August) von f. 1792 d. 1856
President i kammarrätten, landshövding i Kalmar län.
År och antal
År och antal 1844 (4)
Arkiv
Arkiv August von Hartmansdorffs samling (RA/720048)
Volym
Volym E 4108
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel