Diverse brevväxling. Brevväxling med enskilda personer.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Bildt, Didrik Anders Gillis (Gillis) f. 1820 d. 1894
Friherre, riksmarskalk, kansler, statsminister.
År och antal
År och antal 1872 (1)
Arkiv
Arkiv Gillis Bildts arkiv. (RA/720089)
Volym
Volym 3
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel