Brev från enskilda personer.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Fåhræus, Olof Immanuel f. 1796 d. 1884
Ämbetsman, riksdagsman, forskare och författare på det naturvetenskapliga området, statsråd, landshövding i Göteborgs och Bohus län, filosofie hedersdoktor.
Mottagare
Mottagare Mörner af Morlanda, Carl Göran Detlof (Göran) f. 1808 d. 1878
Greve, assessor, statsråd, hovrättsråd, president i kammarrätten.
År och antal
År och antal 1861 (1)
Arkiv
Arkiv Esplunda arkivet. (RA/720290.001)
Volym
Volym I:198
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel