bild
Volym

[Eckhoffiana]

Emil Eckhoffs arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ATA/ENSK_47-1/F 1/3-4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KtmDRpzByycrhoQZsQGlSV
ExtraID3-4
Datering
18811929(Tidsomfång)
ArkivinstitutionATA/Riksantikvarieämbetet

Innehåll

Allmän anmärkningBrev till Emil Eckhoff 2: F - K (Vol 3 1884-1923).
Fabricius, Knud, brev 16/4 1905.
Fahlcranz, A., brev 25/2 u.å.
Fahnhielm, Evald, brev 17/11 1899 (jfr vol 6: brev från Aug. Weström).
Felldin, A., brev 15/1 1901.
Fett, Harry, brev 8/5 1912, 5/1 1914, 15/4 1916, 29/8 1918. Kort u.d. [1913].
Flodström, I., brev 13/6 1919. Kort 20/6 1919.
Florin, A., brev 19/7 1898.
Fogelmarck, E., brev 23/2 1891. Kortbrev 23/3 1891 (jfr vol 14: inventerings- och arvskifteshandlingar m.m. rörande boet efter Johan Oscar Andersson).
Folcker, E.G. (se vol 4: brev från Ludvig Looström).
Fordelius, Johan, brev 22/12 1919.
Forssén, Axel, brev 23/8 1920.
Forssman, A., brev 24/7 1898. Kort [30/3 1906]. Visitkort u.d.
Friberg, Algot, brev 24/3 1900, 6/4 1900, 8/2 1909 (fragment), 4/10 1909, 2/5 1912.
Fries, Karl, brev 8/3 1898.
Friesen, Otto von, brev 17/12 1903 (jfr vol 42), 7/8 1918, 3/4 1919, 5/6 1919. Kort 24/4 1919.
Friis, Torsten, brev 2/5 1923 (undert. såsom adjutant hos H.K.H. Kronprinsen).
Frödin, Otto, brev 31/7 1920, 4/6 1923. Kort 25/7 1918, 21/8 1918.
Frölén, H.F., brev 2/1 1908. Kort 3/6 1912.
Fyhrvall, Oskar, brev 15/2 1907.
Fürst, Carl M., brev 14/1 1910, 22/1 1910, 1/10 1919, 8/10 1919, 4/11 1919, 11/3 1921.
Fåhraeus, Bror, brev 3/4 1914.
Förste Hovmarskalken hos H.M. Konungen kort [före 21/1 1887], [före 21/1 1891], [före 21/1 1893], [före 20/1 1894], [före 21/1 1895], [före 20/1 1900].
Garfvé, Axel, brev 16/8 1904, 10/9 1904.
Georgii, Emma, visitkort u.d.
Gilljam, G.F., visitkort [30/3 1906].
Granberg, Olof, brev 20/1 1891 (hit har lagts ett urklipp ur Ny Illustrerad Tidning för 17/1 1891 med en dödsruna över Johan Oscar Andersson), 30/1 1898, u.å. (jfr även vol 4: brev från Ludvig Looström).
Grill; Claes, brev 27/10 1901.
Gustafson, Gabriel, brev 28/2 1905, 14/6 1905, 2/4 1907, 4/4 1907, 18/7 1907, 18/6 1911, 18/5 1912, 20/8 1912, 22/4 1913, u.d. Kort [14/1 1910].
Gunnås, S.P., brev 24/11 1917, 28/3 1918.
Gyllander, Hugo, kortbrev 27/8 1918.
Gödel, Vilhelm, visitkort u.d. [1916].
Göranson, Sophie, brev u.d.
Göransson, J.E., kort 12/4 1910.
Hackman, Alfred, brev 8/1 1899.
Hallberg, Oscar, brev 31/7 1920.
Hallendorff, Carl, brev 8/1 1923. Kort 4/10 1922.
Hambraeus, Johan, brev 12/11 1893, 31/12 1901.
Hammar, Anna, brev 1/8 1884, 2/8 1884.
Hammar, Thekla, brev u.d., u.d.
Hammarskjöld, Hugo, brev 4/5 1913.
Hansen, Th., visitkort 26/5 1899.
Hansson, Harald, brev 19/2 1923.
Hartmann, C.K., brev 24/1 1913.
Hauberg, P., brev 31/12 1898, 11/1 1901, 5/12 1901, 20/12 1901. Visitkort u.d., u.d.
Hausen, Folke, brev 17/1 1919, 26/8 1921, 30/8 1921, 10/1 1923, 19/1 1923, 1/3 1923, 8/3 1923. Kort 1/10 1917.
Hazelius, Fritjof (se vol 5: brev från Ewert Wrangel jan 1916).
Hedin, Sven, kort [efter 3/6 1914] (bil.: brev till Hedin från K.G. Westman 3/6 1914).
Heidenstam, Verner von, brev sept. 1901.
Heijne, Daniel von, visitkort u.d., u.d.
Heilborn, Otto, visitkort 30/3 1906.
Hellgren, Ella, brev 16/12 1920, notifikationsbrev [6/12 1920] (i anledning av Ernst Hellgrens död. Hit har lagts ett urklipp ur Gotlands Allehanda för 8/12 1920 med en nekrolog över Ernst Hellgren författad av Eckhoff), telegram 4/12 1920.
Hellgren, Ernst A., brev 14/1 1920 (påskrift på excerpt om Visby stadsmur, jfr vol 51).
Henning, K.B., brev 9/12 1904.
Hensler, Erwin, brev 4/2 1912.
Hermansson, C., brev 21/8 1904.
Hermelin, O., brev 11/9 1910, 13/5 1912.
Hernmarck, Arvid, brev 24/3 1915.
Hertzsprung, Ivar, brev 1/11 1901 (jfr vol 44).
Heumann, Albert, visitkort u.d.
Hildebrand, Emil, kort 9/12 1915, 13/10 1910.
Hildebrand, Hans, brev 13/7 1899, 8/7 1902, 3/8 1907. Kort 16/6 1897. Visitkort u.d., u.d., u.d. (med introduktion för Eckhoff).
Hintze, T., visitkort u.d.
Hjeltström, S., brev 15/3 1911.
Hjärne, Erland, brev 19/5 1917, 31/5 1920, 1/10 1920.
Hjärne, Harald, brev 15/9 1910.
Hoffstedt, W., brev 5/2 1891 (hit har lagts ett urklipp upptagande Hoffstedts minnesteckning över Johan Oscar Andersson publicerad i Teknisk tidskrift, 21:1/2, 1891, s. 1-3, jfr även vol 2: brev från Samuel Andersson 2/2 och 10/3 1891).
Hollis, Edwin, brev 2/5 1916.
Holm, G.B.A., brev 28/9 1881.
Holst, N.O., brev 29/7 1909.
Hyltén-Cavallius, H. kort 9/9 1910.
Hägg, A.H., brev 20/11 1910, 23/12 1912, 5/1 1913, 11/1 1913, 7/4 1913, 6/2 1914.
Hägg, J., brev 17/1 1922, 24/1 1922, 11/3 1922 (bil.: brev till Hägg från H. Åkerman 1/3 1922). Jfr även vol 48 (särsk. fasc. rörande Tjärkokeriet).
Ivar Haeggströms Boktryckeri och Bokförlags A.B., brev 31/5 1916, 25/1 1917, 3/2 1919.
Härje, K.A., brev 19/2 1919 (bil.: MS till "Blyrullen i drottning Benediktas sarkofag i 'Sverkerskapellet' i Alvastra", tr. i Fornvännen, 14, 1919, s. 103-106). 25/3 1919, 1/5 [1919]. Visitkort 20/5 1919.
Höglund, Otto M:, brev 24/4 1913, 27/1 1916, 2/5 1916.
Ihrfors, Erik, brev 13/4 1902, 22/11 1902, 14/3 1906, 2/4 1909, 3/1 1911, 11/2 1911, 14/4 1913, 15/10 1914, 12/11 1914, 9/1 1915, 9/3 1915, 15/5 1916. Kortbrev 5/2 1919. Kort [20/4 1916], [22/4 1909], [12/]7 1916.
Janse, Märta, brev 2/8 1905, 9/8 1905, 16/8 1905, 22/7 1907. Kort 27/7 1905. Visitkort [mars 1906] (bil.: En visa om Puck).
Janse, Otto, brev 6/8 1901 (bil.: inbjudan till Otto Jansens vigsel med Carin Lundborg), 24/7 1907, 4/8 1907, 14/8 1912, 20/8 1913, 12/9 1923 (bil.: fotografi). Kortbrev 18/9 1907. Kort 19/7 1901, [juni 1901], 14/5 [1904], [mars 1906].
Jessen, P., brev 22/7 1884.
Johansson, Johan, brev 15/12 1899 (jfr även vol 45).
Johansson, Mathilda, brev 29/12 1896.
Juhlén, Ernst, brev 11/9 1910.
Juhlin-Dannfelt, G., brev 24/9 1896.
Jungner, Hugo, brev 16/12 1918, 3/5 1918, 24/5 1919 ( adresserat till Cederquists Grafiska A.B.), 2/6 1919 (adresserat till Cederquists Grafiska A.B.).
Jörgensen, Th., brev 19/5 1923.
Karlin, G. J:n, brev 18/2 1907, 20/3 1907, 2/10 1910.
Karlson, Emil, visitkort [30/3 1906], [30/3 1916].
Kellström, G., brev 2/12 1910.
Kjellberg, C.M., brev 26/2 [1919], 14/3 1919.
Kjellberg, Lennart, brev 19/3 1917.
Kjellin, Helge, brev 1/5 1918.
Kjellman, P.R., kort 21/1 1902.
Kjellmark, Knut, brev 18/2 1910.
Klintberg, M., brev 30/10 1892 (bil.: skiss av plankor. Jfr även vol 42), 4/11 1893 (bil.: skiss av dolk), 30/5 1898, 2/7 1898, 2/12 19108, 2/5 1912, 3/4 1913. Kort [3/2 1906]. Visitkort 16/2 1902.
Klockhoff, O., kort 24/10 1908.
Kock, Axel, brev 15/1 1923.
Kolmodin, Johannes, brev 21/4 1916, 23/4 1916, u.d. [1916], u.d. [1916].
Kristiansson, Karl, brev 29/1 1911.
Kronqvist, G.A., brev 19/6 1919.
Kruse, John, visitkort 6/9 1912. Jfr även vol 4: brev från Ludvig Looström.
Kålund, Kr., kort 26/9 1919.
Brev till Emil Eckhoff 3: L - O (Vol 4 1881-1929)
Lagerfelt, Gustaf, brev 10/4 1918, 29/4 1918. Visitkort 5/6 1918.
Lagerlöf, Selma, brev 18/12 1917.
Lamberg, Tor, brev 9/1 1896, 1/5 1912, 13/4 1916. Visitkort u.d.
Lamm, Oscar, visitkort [30/3 1916].
Langenfelt, Gösta, kort 26/4 1919. Brev 18/3 1919.
Langlet, Valdemar, kort 13/4 1918.
Larsson, Carl, brev 10/11 1896, 30/3 1906. Kort [27/5 1916].
Larsson, H.E., brev 19/4 1916. Kort 26/4 1902.
Larsson, P., brev 13/11 1914.
Leijonhufvud, Ebba, visitkort u.d.
Leijonhufvud, E. (G.?), brev 24/1 1910.
Leijonhufvud, Knut C:son, visitkort u.d., u.d.
Leijonhufvud, Margareta, visitkort, u.d.
Leijonhufvud, Märta, se Janse, Märta.
Leijonhufvud, Sigrid, brev 17/9 1912. Kort 30/4 1912, 26/6 1912.
Lenmalm, F., visitkort u.d.
Lennman, Axel, kvitto 17/6 1903.
Levander, Lars, brev 27/3 1906, 11/11 1907. Kortbrev 24/11 1907, 21/8 1909.
Lexow, C.V., brev 27/10 1881.
Lindberg, Alfred, kort 28/7 1907.
Lindblom, Andreas, brev 19/10 1908, 11/3 1911, 30/3 1915. Kort 20/10 1915.
Lindh, Johan, brev 4/9 1897.
Lindqvist, Natan, brev 19/6 1917, 6/2 1918, 10/3 1918, 7/4 1918, 27/7 1918, 30/7 1918, 28/12 1918, 4/2 1919, [efter 19/6 1917]. Kortbrev 12/5 1919.
Lindqvist, Sune, brev 12/12 1919, 25/10 1920.
Lindroth, Hjalmar, brev 12/3 1911, 1/6 1914, 4/10 1914, 19/9 1915, 3/10 1915 (jfr även vol 43), 26/10 1918 (bil.: MS till "Laglösaköping", tr. Fornvännen, 13, 1918, s. 213-223). Kort 3/9 1914, 28/6 1918, 11/12 1918, 7/3 1919, 15/2 1919, 25/4 1920, 7/5 1920, [21/6 1920].
Lindström, G., brev 1/6 1898.
Lithberg, Nils, brev 2/7 1904.
Ljungstedt, Gerda, brev 2/7 1904.
Looström, Ludvig, brev [30/3 1906] (äv. undert.: G. Göthe, J. Kruse, E.G. Folcker och O. Granberg).
Lundberg, J.A., brev 13/2 1899, 17/4 1905 (jfr vol 44 och 45).
Lundegård, Axel, brev 16/7 1911, 6/5 1912, 9/11 1912, 28/11 1912, 13/12 1913, 28/4 1916.
Lundell, J.A., kort 30/9 1904.
Lundmark, Efraim, brev 7/9 1914.
Lydh, John, brev 22/4 1909, 14/6 1909, 15/9 1909, 21/9 1909, 22/4 1916.
Lysander, A., brev 7/10 1913.
Låftman, E., brev 22/5 1899 (jfr även vol 42).
Läffler, F., brev 23/2 1907, 26/7 1907 (m. bil.), 28/7 1907, 27/3 1908, 2/5 1912, 8/10 1914, 5/9 1915, 20/10 1915, 10/12 1920. Kort 8/12 1915, 8/10 1920, 17/11 1920, [mars 1921], [12/10] u.å. Visitkort 30/6 1916. Yttrande till protokoll u.d. 4 excerpter. Hit har även lagts ett 14/7 1920 undert. MS om "Knaphoffdi".
Löffler, J.B., brev 26/5 1898, 14/5 1898 (jfr vol 44).
Löfgren, J.A., brev 26/6 1900.
Löfvenmark, Olof, brev 14/7 1902 (jfr även vol 1: koncept till brev till Löfvenmark 11/11 1901, även vol 43).
Mackesprang, M., brev 21/7 u.å.
Malmström, Carl Gustaf, brev 7/1 1902.
Mannerfelt, Otto, brev 17/1 1916, 7/4 1914 (jfr även vol 43 där brev 28/4 1914 från Mannerfelt finns).
Melander, C.A., brev 12/11 1907. Kortbrev 3/11 [?: 3/12] 1907.
Melander, Richard, brev 23/8 1929.
Melin, Oscar, brev 10/8 1899.
Mestorf, J., visitkort u.d. [1899].
Mikkelsen, Ejnar, brev 7/8 1912.
Milles, Evert, brev 29/10 1914.
Mohrmann, K., kort [11/9 1902].
Molér, W., brev 28/10 1899, 7/12 1899. Kort [30/12 1899], 30/3 1921.
Mollerup, A.W.J., brev 19/5 1898, 25/6 1898. Kort 31/12 1903.
Montelius, Oscar, brev 8/8 1884, 1/8 1900, 10/9 1902, 20/3 1913. Kort 21/6 1898, [före 9/9 1903]. Visitkort [före 15/2 1899], u.d., u.d. Telegram 30/3 1906.
Munchardt, H., brev 6/9 1912.
Müller, Sophus, brev 3/8 1898, 21/10 1898, 16/11 1898, 27/11 1898, 3/12 1898, 10/12 1898, 27/1 1899, 12/4 1899, 1/1 1900, 23/10 1909, 29/5 1911, u.d., u.d.
Möller, Carl, brev 9/4 1913.
Nathorst, A.G., brev 25/3 1920. Kort 30/3 1906.
Nehleen, P.H., brev 7/8 1920.
Nerman, Birger, brev 4/8 1917, 23/1 1923.
Nielsdorf (?), J., brev 18/12 1901.
Nilsson, Axel, brev 3/9 1918, 24/6 1905.
Nilsson, Carl, brev 6/6 1920.
Nilsson, Martin P:n, visitkort 1/2 1923.
Nobel, L., brev 25/4 1914. Kort 4/4 1913.
Nordin, F., brev 26/4 1916, 31/10 1900, 10/11 1910, 30/2 1911, 21/5 1911. Visitkort u.d.
Nordström, Th., brev 14/4 1907.
Noreen, Adolf, kort 15/4 1920, 15/5 1920, 12/6 1920. Visitort u.d.
Norén, Karl, brev 6/9 1900, 6/2 1902.
Norling, Anna, visitkort 12/3 1898.
Cowall-Nyberg, ?, brev 7/2 1911.
Nygren, Ernst, brev 17/5 1917, 23/8 1917. Kort 8/9 1917.
Nyström, Johan, brev 5/10 1897, 4/9 1899.
Ohlsson, Axel, brev 1/7 1912.
Olofsson, C-O., brev 14/12 1914, 28/12 1914, 22/1 1915, 1/2 1915, 1/6 1915, 17/9 1915, u.d. Kortbrev 8/1 1914 (jfr även vol 1: Eckhoffs koncept till brev till Olofsson 23/11 1914 och [före 16/12 1914].
Olofsson, O., brev 10/2 1913, 7/3 1913, 16/12 1914 (jfr även vol 1: Eckhoffs koncept till brev till Olofsson [före 16/12 1914]).
Olson, Emil, brev 28/2 1907, 28/3 1907. Kort 6/3 1907.
Olson, Lisa och Karl Just, brev 1/8 1921.
Ossbahr, Carl A., brev 1/3 1898. Visitkort u.d.

Kontroll

Skapad2023-01-16 10:43:10
Senast ändrad2024-01-03 10:40:58