SDHK-nr: 33871

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1500 utan dag*
 
Innehåll

Onämnd (Svante Nilsson) meddelar onämnda (Svante Nilssons svenner vid Kalmar) att han sänder deras lön till dem med sin tjänare och skrivare Per Olsson och lovar att de skall få sina kläder snart i enlighet med tidigare löften. Så snart buden kommer tillbaka skall han låta underrätta dem om allehanda saker.

Språk

svenska

Källor
  • Original: papp., Stureark. 163, RA 0103 (103:1b; odat. koncept 157-1625)
  • Eftermedeltida avskrifter: L M V Örnberg (”Sturearkivet”, kapsel 1, forskarexp, RA)
Litteratur och kommentar

Koncept av Peder Jakobsson (L Sjödin, MRA (1933) s 76).

Tidigare till ”Sturearkivet A I” i danska Rigsarkivet. Om Sturearkivet se uppsats Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff.

Senast ändrad

2015-06-05


*Datumkommentar:  möjl 1509-01; se R Stensson, Peder Jakobsson (1947) s 111.    Kommentera post/rapportera fel