Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (13) Info Info
   • Förening (1)
   • Företag (1)
   • Ej fastställd (7)
   • Person (släkt) (4)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 28
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sandler, Rickard J

Yrke: Finansminister, Folkbildare, Statsminister, Utrikesminister, Ämbetsman
Född: 1884
Död: 1964
141,442

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sandler, Johan

Yrke: Folkbildare
Född: 1858
Död: 1929
93,51053

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindström, K A Rickard

Yrke: Riksdagspolitiker, Tidningsman
Född: 1894
Död: 1950
84,24127

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Engberg, J Arthur

Yrke: Ecklesiastikminister, Landshövding, Riksdagspolitiker, Tidningsman
Född: 1888
Död: 1944
82,6328

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nilsson, J Fredrik

Yrke: Bibliotekarie
Född: 1870
Död: 1918
82,296364

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Schlyter, Karl J D

Yrke: Domare, Hovrättspresident, Justitieminister
Född: 1879
Död: 1959
81,64945

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hugo, Yngve

Yrke: Folkbildare, Radioman
Född: 1886
Död: 1969
75,1032

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindholm, Helge

Yrke: Kommunalman
Född: 1886
Död: 1926
75,085045

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Holmström, K Wiktor

Yrke: Fackföreningsman, Riksdagspolitiker
Född: 1868
Död: 1948
75,072845

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Olivet, Hertha M

Yrke: Skolgrundare, Teckningslärare
Född: 1904
Död: 1987
75,05301

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nothin, Torsten K V

Yrke: Justitieminister, Politiker, Ämbetsman
Född: 1884
Död: 1972
75,03412

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hammarskjöld, Åke W H

Yrke: Diplomat, Jurist
Född: 1893
Död: 1937
75,03401

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sköld, Per Edvin

Yrke: Finansminister, Försvarsminister, Handelsminister, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker
Född: 1891
Död: 1972
75,01646

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nordström, Ludvig A

Yrke: Författare, Journalist
Född: 1882
Död: 1942
75,0148

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rydén, C Verner (K Värner)

Yrke: Ecklesiastikminister, Folkskollärare, Riksdagspolitiker
Född: 1878
Död: 1930
75,01377

16. Volym
Allmän anmärkning: Diplomatpass för: - förre utrikesministern Ricka...
Tillhör arkiv: Kåre Erikssons gåva
Arkivbildare/upphov: Sandler, Richard (1884 – 1964)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
20,121494

17. Volym
Titel: Fotografi: Sammanträde på slottet
Tid: 1941
Tillhör arkiv: Morgon-Tidningen
Arkivbildare/upphov: Morgon-Tidningen (1941)

Förvaras: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
2,9294653

18. Volym
Allmän anmärkning: Kontorslokaler för ABF, Halmstad. J 1:1 Förvaras i...
Tid: 1987 – 1988
Tillhör arkiv: ABF HALLANDS DISTRIKT
Arkivbildare/upphov: ABF HALLANDS DISTRIKT (1934)

Förvaras: Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland
2,0180466

19. Serie
Titel: RITNINGAR
Tillhör arkiv: ABF HALLANDS DISTRIKT
Arkivbildare/upphov: ABF HALLANDS DISTRIKT (1934)

Förvaras: Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland
2,0148141

20. Volym
Allmän anmärkning: K 1:1 Förvaras i arkivkartong häri även J 1:1, K 1...
Tid:
Tillhör arkiv: ABF HALLANDS DISTRIKT
Arkivbildare/upphov: ABF HALLANDS DISTRIKT (1934)

Förvaras: Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland
1,4998786