Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Rikets allmänna kartverk  (1894 – 1974)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet. Centrala civila myndigheter
Alternativa namn
RAK
Historik


ReferenskodSE/RA/488
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/nzoEb4LcweZ23O1eMvyUeB
Om postens upprättandeKälla till information i Historik: Riksarkivets beståndsöversikt, del 5, 1999
Arkivbeskrivning
Ystad S. V. Konceptblad av år 1938.
Ingår i: Hemmesdynge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Väg 545 Väsby-Ängsö.
[Del av ekonomisk karta över Sverige 11H Enköping 1b Kungsåra].

Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. Fältkarta: 11 H Enköping SV
Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. Fältkarta 2D Tomelilla NV.
Ingår i: Hörby kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Ekonomisk karta över Sverige. 10G Eskilstuna 8h Mälarbaden.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lillhärad. Västmanlands län.
Ingår i: Lillhärads kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Gräsö, Västerbyn 4:1]. [Del av grundkarta över Östhammar].
Ingår i: Gräsö kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förstorad ekonomisk karta över Övergran, Yttergran mfl] [Odaterade]
Ingår i: Övergrans, Yttergrans och Kalmars pastorat
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 10G Eskilstuna 7g Tumbo.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sjöängarna. Fritidsbebyggelseområde inom fastigheterna Lidingby 7:2, Sycklinge 1:1, 2:2, 2:4, 2:11, 3:1, 4:1, 5:1 och Mälby [1:2, 2:2], [1:3, 2:3] m.fl. i Vallby socken Södra Trögds kommun, Uppsala län. Grundkarta upprättad år 1961 av Rikets allmänna kartverk. Förslag till byggnadsplan upprättat i Uppsala i juni år 1963 av Carl-Eric Nohldén arkitekt SAR.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. Fältkarta : 11G Västerås SO
Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kopia över ekonomisk karta. 10G Eskilstuna, 8B Björskog].
Ingår i: Kung Karls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kopia över ekonomisk karta. 10G Eskilstuna, 7C Gravhammar].
Ingår i: Kung Karls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige, Malmöhus län, Tullstorp.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Generalstabens karta över Sverige [med rätvinkligt rutnät] 89. Grangärde.
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Tierps Köping sammanställd efter fastställda kartor och kompletterad år 1947-48.
Ingår i: Tierps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. Södra Åby.
Ingår i: Hemmesdynge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Ekonomisk karta. Avesta Kopparbergs län.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [med röda vägar] 89. Grängesberg.
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskartan] 91. Gysinge S.O. Konceptblad av år 1919 och 1921
Ingår i: Harbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 12 F Ludvika 6a Grangärde.
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 1f Boglösa. Uppsala samt Södermanlands län. 11 H Enköping Of Vallby.
Ingår i: Vallby kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ystad S. V. Konceptblad av år 1938.
Ingår i: Hemmesdynge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Generalstabens karta över Sverige [med röda vägar och rätvinkligt rutnät] 89. Grängesberg.
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige, 10 F Örebro [NV samt SV]
Ingår i: Norrbyås kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige , Västmanlands län. 11H Enköping 1a Irsta. [Fastighetskarta 11710].
Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige, Malmöhus län, Smygehamn.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Karta över område inom Krägga 1:1. Kartan framställd vid Rikets allmänna kartverk 1959. Förslag till byggnadsplan för fritidsområdet å del av fastigheten Krägga 1:1 i Övergrans socken, Håbo kommun, Uppsala län. Upprättat i Enköping den 28 januari 1960. Reviderat den 28 maj 1960.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. Västmanlands län.
Ingår i: Kung Karls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kartor tillhörande Örebroblocket]. [Kopior av ekonomiska kartor].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gäddeholm, Västmanlands län. [Äldre ekonomiska kartan, IV Ö 32].
Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 10G Eskilstuna 7h Torshälla.
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige, Västmanlands län.
Ingår i: Kung Karls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomisk karta över Västerås, Skerike, Lillhärad och Dingtuna].
Ingår i: Dingtuna kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kopia över ekonomisk karta. 10G Eskilstuna, 7B Näsby].
Ingår i: Kung Karls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomisk karta över Lännäs].
Ingår i: Lännäs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [med rätvinkligt rutnät] 89. Grängesberg.
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ystad S. V. Konceptblad av år 1938.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
Ekonomisk karta över Sverige. [Uppsala län. Uppsala samt Södermanlands län. 10 H Strängnäs 9f Arnöberg. 10H Strängnäs 9g Grönsö.]
Ingår i: Kungs-Husby kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige 89. Grängesberg.
Ingår i: Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige, Malmöhus län. Lilla Isie.
Ingår i: Hemmesdynge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Lund)
 
[Del av karta över Dala-Järna. Odaterad.]
Ingår i: Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 12I Östhammar 0a Fjuckby.
Ingår i: Ärentuna kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomisk karta över Övergran, Hällby, Nyckelby mm]
Ingår i: Övergrans, Yttergrans och Kalmars pastorat
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. [11 H Enköping 7b Dragmansbo. 11 H Enköping 6b Bortsbo. 11 H Enköping 5a Bortomta. 11 H Enköping 8e Brunnsätra. 11 H Enköping 6d Göksbo. 11 H Enköping 4d Lådö. 11 H Enköping 7e Salinge. 11 H Enköping 5b Stångby. 11 H Enköping 7d Skattmansö. 11 H Enköping 7c Säva. 11 H Enköping 6a Tärna. 11 H Enköping 5d Grinda. 11 H Enköping 6e Österunda. 11 H Enköping 4b Strömnäs. 11 H Enköping 5c Simtuna. 11 H Enköping 6c Altuna. 11 H Enköping 4e Härnevi. 11 H Enköping 4c Härvsta.]
Ingår i: Simtuna pastorat
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))