Rikets allmänna kartverk

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
ReferenskodSE/KrA/1686
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/zC77wWBYQmZ0vW1eMvyUeB
Arkivbeskrivning
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 4 d Fågelsundet.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [IV.Ö.32]. Blad 74 Västerås. [Uppmätt 1919-1922, reviderad 1939.]
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta SV o. NV.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Sjuhundra härad. Uppmätt 1904.
Ingår i: Forsmarks bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 13 H Gävle 2 h Älvkarleö bruk [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Färentuna härad. Uppmätt år 1901-02.
Ingår i: Forsmarks bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskarta] 83. Sala.
Ingår i: Järlåsa kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 4 h Ytterboda. Utomplansbestämmelseområde för Rotskär Älvkarleby kommun.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av fastighetskarta [Ek. karta] 11H Enköping 7i Vänge.
Ingår i: Vänge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skogskarta över Salsta-Vattholma upprättad år 1964.
Ingår i: Vattholma bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 12 H Söderfors [9 i Sjukarby; 9 j Tolfta] [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Frösåkers härad jämte städerna Öregrund och Östhammar. Upprättad i Rikets allmänna kartverk År 1908.
Ingår i: Frösåkers tingslags häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 10E 5d, 5e, 5f, 5g, 5h.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 13 H Gävle [5 h Skutskär; 5 j Långsand] [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ek. karta 12 J Grisslehamn 4 c Fogdö.
Ingår i: Norra Roslags domsagas häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
IV. Ö. 31 Sala. Tärna. [Ekonomiska karta.]
Ingår i: Ramnäs bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Öknebo härad. Uppmätt 1906.
Ingår i: Forsmarks bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Wendels tingslag [Häradsekonomiska kartan].
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige [13 H Gävle 0 j Västland; 13 H Gävle 1 j Valla; 13 I Österlövsta 1 a Gälbo] [med gränser inlagda med pastell].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [74. Västerås; 75. Stockholm; 83. Sala; 84. Uppsala; 91. Gysinge; 92. Östhammar; 99. Lövsta] [med inlagda kraftledningar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabens karta] 83. Sala N.O. Konceptblad av år 1921.
Ingår i: Järlåsa kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 5 i Sågarbo.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 54. Åsele
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vaksala härad af Kartografiska corpsen år 1861.
Ingår i: Uppsala läns mellersta domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 5 e Gävle.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
III. Ö. 32 Örebro. Kolsva. [Ekonomiska karta.]
Ingår i: Ramnäs bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskartan] 82. Skinnskatteberg. Konceptblad av år 1919.
Ingår i: Västmanlands västra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskarta] 84. Uppsala N.V. Konceptblad av år 1936.
Ingår i: Järlåsa kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 14 H Söderhamn 1 e Norrsundet.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 75. Stockholm [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Del av Ekonomisk karta över Sverige 13E 7j Alvik].
Ingår i: Siljansnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ärlinghundra härad, Stockholms län. [Ekonomisk karta med sammandrag av arealbeskrivningen.]
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta SO.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 12 I Östhammar 9 a Skallbo.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Lyhundra härad. Uppmätt 1904.
Ingår i: Forsmarks bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala Läns Norra Domsaga [ihopklistrade häradsekonomiska kartor].
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala)
 
Ekonomisk karta över Sverige [10 H 9 j Lindormsnäs; 10 I 9 a Bro; 11 H 0 j Kalmar; 11 I 0 a Önsta; 11 I 1 a Väst-Tibble; 11 I 2 a Håtuna].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skogskarta över Salsta-Vattholma upprättad år 1964.
Ingår i: Vattholma bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
III. Ö. 31 Skinnskatteberg. Svansbo. [Ekonomiska karta.]
Ingår i: Ramnäs bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 6 g Limön.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 91. Gysinge [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Frösåkers härad. Uppmätt 1905. Karta öfver Väddö och Häfverö skeppslag. Uppmätt 1905. Karta öfver Bro och Vätö skeppslag. Uppmätt 1904. Karta öfver Danderyds skeppslag och Stockholms stad. Uppmätt 1902.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 2 b Grönö.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 74. Västerås [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 4 e Måsörarna.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Olands tingslag af Åren 1862-3. Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [74. Västerås; 75. Stockholm; 83. Sala; 84. Uppsala; 91. Gysinge; 92. Östhammar; 98. Gävle; 99. Lövsta] [med färgmarkerade åsar och höjdsiffror].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 13 H Gävle 0 j Västland [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 13 H Gävle [4 h Ytterboda; 4 i Överboda; 4 j Gårdskär] [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 4 g Matyxsjön.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Wendels tingslag af Åren 1862-63. Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 11E 0e, 0f.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 5 f Bomhus.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 4 j Gårdskär. Utomplansbestämmelseområde för Gårdskärs samhälle Älvkarleby kommun.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta öfver Södermanlands län [Karta öfver Jönåkers härad. Uppmätt år 1900; Karta öfver Rönö och Hölebo härad. Uppmätt 1901; Karta öfver Oppunda härad 1904. Kartlagdtåren 1898-99; Karta öfver Villåttinge härad 1905. Uppmätt år 1899; Karta öfver Öster-Rekarne härad 1903. Häradet kartlagdt åren 1897-98; Karta öfver Vester-Rekarne härad 1904. Uppmätt år 1898; Karta öfver Åkers härad. Uppmätt år 1897; Karta öfver Selebo härad. Uppmätt år 1897].
Ingår i: Södermanlands läns hushållningssällskap
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 7 h Lövgrund.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 4 c Rossholm.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Flygfotografier över Vattholma, Salsta, Skyttorp med omgivningar]
Ingår i: Vattholma bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Häradskartor öfver Södermanlands län upprättade vid Rikets allmänna kartverk [Öfversikt af Södermanlands läns Häradsindelning; Karta öfver Jönåkers härad. Uppmätt år 1900; Karta öfver Rönö och Hölebo härad. Uppmätt 1901; Karta öfver Oppunda härad 1904. Kartlagdt åren 1898-99; Karta öfver Villåttinge härad 1905. Uppmätt år 1899; Karta öfver Öster-Rekarne härad 1903. Häradet kartlagdt åren 1897-98; Karta öfver Vester-Rekarne härad 1904. Uppmätt år 1898; Karta öfver Åkers härad. Uppmätt år 1897; Karta öfver Selebo härad. Uppmätt år 1897; Karta öfver Daga härad 1905. Uppmätt år 1901].
Ingår i: Södermanlands läns hushållningssällskap
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 5 g Furuvik.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 3 f Sprättarna.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige [10 I Stockholm 8 a Dävensö; 10 I Stockholm 9 a Bro].
Ingår i: Expropriationsdomstolen i Uppsala läns södra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 14 H Söderhamn 0 g Iggön.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 73. Örebro N.V. Konceptblad av år 1923.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
92. Östhammar. Generalstabens karta över Sverige. [Karta över del av Uppsala och Stockhoms län med Olands härad, Örbyhus härad, Norunda härad, Bälinge härad, Frösåkers härad. På kartan finns tillägg i blå färgpenna.]
Ingår i: Vattholma bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Films-Dannemora tingslag af Åren 1863-4. Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Tierps tingslag af År 1863. Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Del av Ekonomisk karta över Sverige 13F 7a Sundsnäs].
Ingår i: Siljansnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 13 H Gävle [1 h Marma; 1 i Karlsäter] [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Olands tingslag [Häradsekonomiska kartan].
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskarta] 84. Uppsala.
Ingår i: Järlåsa kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 3 j Holmsånger.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ek. karta 097 Nyköping 01 Nävekvarn.
Ingår i: Tunabergs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 3 c Sikhjälma.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 11 H Enköping 3 i Bälsunda. Utomplansbestämmelseområde för Bälsunda i Hjälsta socken Lagunda kommun.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Löfsta tingslag [Häradsekonomiska kartan].
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. Svealand (utom Värmland) II. Norra Dalarna. 76 Tännäs. 81 Idre. 82 Lillhärdal. 83 Los.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan] 2D 3f Vanstad
Ingår i: Sven Johan och Ruth Nilssons arkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 10E 9e, 9f, 9g.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 5 j Långsand.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. 13 H Gävle NO.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 4 h Ytterboda.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tierps tingslag [Häradsekonomiska kartan].
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Sollentuna härad. Uppmätt 1901-1902.
Ingår i: Forsmarks bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska kartan IV Ö.30 Gysinge [Bladindelning Västmanlands län, Rosshyttan, Möklinta, Enåker (2 ex), Huddunge, Bången, Follkärna, Bännbäck, Stalbo, Harbonäs, Hofnäsfjärden, Skekarsbo, Buckarby, Östervåla, Gysinge, Sälja, Vissjön]
Ingår i: Västmanlands östra domsagas häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [74. Västerås; 75. Stockholm; 83. Sala; 84. Uppsala; 91. Gysinge; 92. Östhammar; 98. Gävle; 99. Lövsta] [med markeringar för bebyggelsegrupper ingående i utredning för vattenförsörjning och avlopp].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. Södra delen. Innehåll. Alfabetisk register. Plan för indelning af Generalstabens karta öfver Sverige. [1 Malmö. 2 Ystad. 3 Simrishamn. 4 Landskrona. 5 Lund. 6 Kristianstad. 7 Utklipporna. 8 Ängelholm. 9 Finja. 10 Karlshamn. 11 Karlskrona. 12 Ottenby. 13 Halmstad. 14 Ljungby. 15 Huseby. 16 Lessebo. 17 Kalmar. 18 Varberg. 19. Ölmestad. 20 Växjö. 21 Lenhovda. 22 Mönsterås och Högby. 23 Hamra. 24 Särö. 25 Kungsbacka. 26 Nissafors. 27 Nydala. 28 Vetlanda. 29 Oskarshamn. 30 Böda. 31 Roma. 32 Göteborg. 33 Borås. 34 Ulricehamn. 35 Jönköping. 36 Vimmerby. 37 Västervik. 38-39 Visby. 40 Fårö. 41 Uddevalla. 42 Vänersborg. 43 Skara. 44 Hjo. 45 Linköping. 46 Valdemarsvik. 47-51 Fjällbacka. 52 Upperud. 53 Mariestad. 54 Karlsborg. 55 Finspång. 56 norrköping. 57 Björksund. 58-59 Gotska Sandön. 60 Koster. 61 Strömstad. 62 Åmål. 63 Rosenborg. 64 Askersund. 65 Sävstaholm. 66 Malmköping. 67 Trosa. 68 Dalarö. 69 Töksmark. 70 Arvika. 71 Karlstad. 72 Nora. 73 Örebro. 74 Västerås. 75 Stockholm. 76 Vaxholm. 77 Svenska högarna. 78 Skillingsfors 78 Eda. 80 Uddeholm. 81 Filipstad. 82 Skinnskatteberg. 83 Sala. 84 Uppsala. 85 Norrtälje. 86 Svenska Björn. 87 Frykstad. 88 Ekshärad. 89 Grangärde. 90 Hedemora. 91 Gysinge. 92 Östhammar. 93 Grisslehamn. 94 Letafors. 95 Malung. 96 Leksand. 97 Falun. 98 Gävle. 99 Löfsta. 100 grundkallegrund. 101 N. Finnskoga. 102. Älvdalen. 103 Mora. 104 Bingsjö. 105 Ockelbo. 106 Fulufjället. 107 Älvdalsåsen. 108 Storejen. 109 Alfta. 110 Söderhamn.]
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 12 H Söderfors [8 i Tierp; 8 j Gillberga] [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabens karta över Sverige] 95. Malung.
Ingår i: Äppelbo kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskarta över Uppsalatrakten med inritad bladindelning].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skogskarta över Salsta-Vattholma upprättad år 1964.
Ingår i: Vattholma bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 4 j Gårdskär.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 2 e Gudinge.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Långhundra härad. Uppmätt 1903-1904.
Ingår i: Forsmarks bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bäling härad af Kartografiska corpsen åren 1861-1864.
Ingår i: Uppsala läns mellersta domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. [11G Västerås 3h Forsby; 11G Västerås 4h Skultuna; 11G Västerås 4i Romfartuna]
Ingår i: Skultuna kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 83. Sala [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Flygfotografier över Vattholma, Salsta, Skyttorp med omgivningar.]
Ingår i: Vattholma bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Ärlinghundra härad. Uppmätt 1903.
Ingår i: Forsmarks bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Löfsta tingslag af År 1863-64. Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomisk karta över Sverige] 12 H Söderfors 1 g Rörmyra; 12 H Söderfors 2 g Marstalla.
Ingår i: Östervåla kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 14 H Söderhamn 0 f Säljemar.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rasbo härad af Kartografiska corpsen år 1862.
Ingår i: Uppsala läns mellersta domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 99. Lövsta [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H 4 h Ytterboda, 13 H 5 h Skutskär.
Ingår i: Expropriationsdomstolen i Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 53. Alanäs
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 4 a Mangrund.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 47. Risbäck
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 13 H Gävle [3 h Älvkarleö stn; 3 i Älvkarleby] [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 10E 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 11 H Enköping 3 h Husby-Sjutolft [inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 6 f Fredriksskans.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige 12 H Söderfors 9 f Söderfors, 12 H Söderfors 9 g Nöttbo [två ihopklistrade blad med inritade linjer i tusch].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabens karta över Sverige.]. Plan för indelning af Generalstabens Karta öfver Sverige. Södra delen. 78. Långebäck. 67. Trosa. 79. Sundsvall.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Del av Ekonomisk karta över Sverige 13F 8a Hjulbäck].
Ingår i: Siljansnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 8 g Eskön.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 5 h Skutskär.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 10E 8e, 8f, 8g, 8h.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 14 H Söderhamn 1 f Lillgrund.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 10E 4d, 4e, 4f, 4g.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 2 a Karlholm.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 1 e Göksnåre.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 7 g Bönan.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Wesslands-Elfkarleby tingslag af Åren 1862-3. Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. 13 H Gävle SO.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Häradskartor över Södermanlands län [Öfversikt af Södermanlands läns Häradsindelning; Karta öfver Jönåkers härad. Uppmätt år 1900; Karta öfver Rönö och Hölebo härad. Uppmätt 1901; Karta öfver Oppunda härad. 1904. Kartlagdt åren 1898-99; Karta öfver Villåttinge härad 1905. Uppmätt år 1899; Karta öfver Öster-Rekarne härad 1903. Häradet kartlagdt åren 1897-98; Karta öfver Vester-Rekarne härad 1904. Uppmätt år 1898; Karta öfver Åkers härad. Uppmätt år 1897; Karta öfver Selebo härad. Uppmätt år 1897; Karta öfver Daga härad 1905. Uppmätt år 1901].
Ingår i: Södermanlands läns hushållningssällskap
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lagunda härad af Kartografiska corpsen år 1860.
Ingår i: Uppsala läns mellersta domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Frösåkers härad. Uppmätt 1905. På bekostnad af Stockhoms läns hushållningssällskap. [Häradskarta i fyra delar, två exemplar finns av tre av delarna.]
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabens karta över Sverige] Konceptblad [75. Stockholm N.V.; 84. Uppsala S.V.].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skogskarta över Salsta-Vattholma upprättad år 1964.
Ingår i: Vattholma bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
IV. Ö. 31 Sala. Svanå. [Ekonomiska karta.]
Ingår i: Ramnäs bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Films-Dannemora tingslag [Häradsekonomiska kartan).
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 11 F Lindesberg 7 b Bångbro.
Ingår i: Lindesbergs tingsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Frösåkers härad. Uppmätt 1905.
Ingår i: Frösåkers tingslags häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Närdinghundra härad. Uppmätt 1904 1905. På bekostnad af Stockholms läns hushållningssällskap. [Häradskarta i två delar.]
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 2 d Barknåre.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 12 I Östhammar 9 b Elinge.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Värmdö skeppslag. Uppmätt 1902-1903. Svartlösa härad åren 1869-71. Karta öfver Svartlösa härad. Uppmätt år 1906. Karta öfver Frötuna och Länna skeppslag. Uppmätt år 1904. Karta öfver Åkers skeppslag. Uppmätt år 1903.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hagunda härad af Kartografiska corpsen år 1860.
Ingår i: Uppsala läns mellersta domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
EKONOMISK KARTA ÖVER SVERIGE STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN 12 I ÖSTHAMMAR 5g GIMO 12 I ÖSTHAMMAR 4g SKÄFTHAMMAR
Ingår i: Ekeby kyrkoarkiv (C-län)
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ek. karta 13H Gävle. [1g Hyttön; 1h Marma; 1i Karlsäter; 2g Glamsen; 2h Älvkarleö bruk; 2i Kårbo; 3g Kubbo; 3h Älvkarleö stn; 3i Älvkarleby; 3j Holmsånger; 4h Ytterboda; 4i Överboda; 4j Gårdskär; 5h Skutskär; 5i Sågarbo; 5j Långsand]
Ingår i: Älvkarleby kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 3 e Killskär.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Topografisk karta över Sverige. 13 J Grundkallen SV.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 98. Gävle [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors S.V.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 10E 7e, 7f, 7g, 7h.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 8 h Norrskär.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sotholms härad år 1878. Kartlagdt åren 1872-1875. Karta öfver Sotholms härad. Uppmätt år 1906. På bekostnad av Stockholms läns Hushållningssällskap.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 49. Lycksele
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [83. Sala; 84. Uppsala; 91. Gysinge; 92. Östhammar] [med en markerad gräns som innesluter ett område].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 50. Norsjö
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 92. Östhammar [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 14 H Söderhamn 2 e Häckelsängsbodarna.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Wesslands-Elfkarleby tingslag [Häradsekonomiska kartan].
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norunda härad [Häradsekonomiska kartan].
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 3 b Edsätra.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors N.V.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 11 I Uppsala 6a Ultuna.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 2 f Mickelsgrund.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 84. Uppsala [med inlagda markeringar för olika typer av allmänna vägar].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige. 76. Tännäs. 77. Hede. 78. Ramsjö. 81. Idre. 82. Lillhärdal. 83. Los.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 3 a Flatgrund.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 6 e Strömsbro.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
III. Ö. 31 Skinnskatteberg. Uttersberg. [Ekonomiska karta.]
Ingår i: Ramnäs bruk
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Generalstabens karta över Sverige [74. Västerås; 82. Skinnskatteberg; 90. Hedemora] [med färgmarkeringar i Kolbäcksåns vattensystem].
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Beskrifning till kartan öfver Norunda härad af År 1862. Upprättad i Rikets ekonomiska karteverk.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 H Gävle 9 f Trödje.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ek. karta 13 H Gävle. [2g Glamsen; 3h Älvkarleö stn; 4i Överboda]
Ingår i: Älvkarleby kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors N.O.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Öster-Rekarne härad 1903. Häradet kartlagdt åren 1897-98. [Norra delen resp. Södra delen]
Ingår i: Husby-Rekarne kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över område inom Krägga 1:1. Kartan framställd vid Rikets allmänna kartverk 1959. Förslag till byggnadsplan för fritidsområdet å del av fastigheten Krägga 1:1 fr.o.m. 4 mars 1961 Krägga 1:11 och 1:12 i Övergrans socken, Håbo kommun, Uppsala län. Upprättat i Enköping den 28 januari 1960. Rev. den 28 maj 1960. Förslag till ändring av del av byggnadsplan i november 1967.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Generalstabskartan] Konceptblad av år 1919 och 1921. 91. Gysinge S.O.
Ingår i: Västmanlands östra domsagas häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ekonomiska kartan, blad 10E 3d, 3e, 3f, 3g.]
Ingår i: Karlskoga häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomisk karta över Sverige. 13 I Österlövsta 5 d Björn.
Ingår i: Uppsala läns norra domsaga
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))