Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (64) Info Info
   • Statlig myndighet (19)
   • Gård (17)
   • Förening (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (5)
   • Ej fastställd (19)
   • Person (släkt) (4)

 • REGISTER
  • Alla (56)
  • Brev (27) Info Info
  • Uppslagsverk (17)
  • Statsförvaltning (10)
   • Skrivelser till Kungl Majt (10) Info Info
  • Militaria (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 61-80 av 123
61. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: de Besche, Daniel

Yrke: Arméofficer
Född: 1648
Död: 1685
75,11369

62. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrenflycht, Sven Erlandsson

Yrke: Krigskommissarie
Död: 1713
75,113464

63. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrenbusch, Joachim

Yrke: Jurist, Ämbetsman
Född: 1642
Död: 1699
75,10892

64. Svenskt biografiskt lexikon
75,09754

65. Arkiv
Titel: Torups godsarkiv
Tid: 1600t – 2017
Arkivbildare/upphov: Torups gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
75,08337

66. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Eldstierna, Lars Larsson

Yrke: Kammarråd, Landshövding
Född: 1623 trol.
Död: 1701
75,042274

67. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cronhielm, Polycarpus

Yrke: Kammarråd, Landshövding
Född: 1629
Död: 1698
75,030556

68. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rehnschiöld, Carl Gustaf

Yrke: Fältmarskalk
Född: 1651
Död: 1722
75,02318

69. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Karl XI

Yrke: Kung
Född: 1655
Död: 1697
75,023094

70. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fehman, Thomas

Yrke: Jurist, Justitiekansler
Född: 1665
Död: 1733
75,017105

71. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Nils

Yrke: Diplomat, Fältmarskalk, Generalguvernör, Hovman, Kungligt råd
Född: 1644
Död: 1716
75,008705

72. Dossier-akt
Titel: Ascheberg, Rutger von
Tillhör arkiv: Kammarkollegiet Ämnessamlingar
Arkivbildare/upphov: Kammarkollegiet (1618)

Förvaras: Riksarkivet
32,211514

73. Dokument
Titel: Rutger von Ascheberg
Tillhör arkiv: Avskriftssamlingen
Arkivbildare/upphov: Landsarkivet i Göteborg. Ämbetsarkivet

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
23,981651

74. Serie
Titel: Rutger von Achebergs samling
Tillhör arkiv: Skånska generalguvernementskansliets arkiv
Arkivbildare/upphov: Skånska generalguvernementets kansli (1658 – 1693) Arkivbildare/upphov: Herrevadsklosters birketing Arkivbildare/upphov: Dalby birketing

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
13,48861

75. Karta/ritning
Titel: Delineation huruledes hans höghet excell. Kongl. r...
Tid: 1694
Tillhör arkiv: Torups godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Torups gods

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
11,616449

76. Karta/ritning
Titel: [Planritning av det polska slottet Zakrzew / Zakro...
Tid: 164-? – 166-?
Tillhör arkiv: Erik Dahlbergs samling
Arkivbildare/upphov: Dahlberg, Erik (1625 – 1703)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
7,1125536
Digitaliserat material finns

77. Volym
Allmän anmärkning: Ascheberg, Rutger von
Tillhör arkiv: Kungliga arkiv

Förvaras: Riksarkivet
3,5895271
Digitaliserat material finns

78. Volym
Allmän anmärkning: 188:I. Rutger von Ascheberg
Tillhör arkiv: Reduktionskontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet
3,3208716

79. Volym
Allmän anmärkning: 188: II. Rutger von Ascheberg
Tillhör arkiv: Reduktionskontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet
3,2359087

80. Karta/ritning
Titel: Planta och geometrisch afritning öfver ett frelsse...
Tid: 1687
Tillhör arkiv: Reduktionskontor
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet
2,8090587