Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Svenskt biografiskt lexikon
Ta bort begränsning
Visar träff 1-17 av 17
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ascheberg, von, Rutger

Yrke: Fältmarskalk, Generalguvernör
Född: 1621
Död: 1693

2. Svenskt biografiskt lexikon

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ascheberg, von, Margaretha

Yrke: Godsägare
Född: 1671
Död: 1753

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fersen, von, Fabian

Yrke: Krigare, Riksråd
Född: 1626
Död: 1677

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Buhrmann, von, Gerhard

Yrke: Fortifikationsofficer
Född: 1653
Död: 1701

6. Svenskt biografiskt lexikon

7. Svenskt biografiskt lexikon

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrenflycht, Sven Erlandsson

Yrke: Krigskommissarie
Död: 1713

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: de Besche, Daniel

Yrke: Arméofficer
Född: 1648
Död: 1685

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrenbusch, Joachim

Yrke: Jurist, Ämbetsman
Född: 1642
Död: 1699

11. Svenskt biografiskt lexikon

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Eldstierna, Lars Larsson

Yrke: Kammarråd, Landshövding
Född: 1623 trol.
Död: 1701

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cronhielm, Polycarpus

Yrke: Kammarråd, Landshövding
Född: 1629
Död: 1698

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rehnschiöld, Carl Gustaf

Yrke: Fältmarskalk
Född: 1651
Död: 1722

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Karl XI

Yrke: Kung
Född: 1655
Död: 1697

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fehman, Thomas

Yrke: Jurist, Justitiekansler
Född: 1665
Död: 1733

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Nils

Yrke: Diplomat, Fältmarskalk, Generalguvernör, Hovman, Kungligt råd
Född: 1644
Död: 1716