bild
Serie

Handlingar ordnade efter ämne

Bohusläns regemente

Här har placerats enstaka handlingar och akter, som har mycket olika ursprung. Det har varit omöjligt att hänföra dem till någon särskild avdelning eller serie.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11677 – 1914Bt.
1677, 1783, 1784, 1792, 1795, 1837. Häfte innehållande av-
skrifter av skrivelser till Rutger von Ascheberg (1677). Avskrift, Stadfästelse på de med rusthållarna vid Bohusläns in-
fanteriregemente ingångna rote-
kontrakten (1783). Fragment av bouppteckning Palmborg (1784). Skrivelse om utnämningar och avsked vid regementet (1792). Avskrift av order (1795). Skrivelse om transport av underlöjtnanten greve C. von Rosen (1837).

1761-1772, 1800-talet. Anteck-
ningar av major Hegardt om diverse döda officerare.

Omkr. 1800. Diverse handlingar tillhörande bataljonsadjutanten Anders Tengman (brev, kontrakt, kvitton m.m.).

1845. Tableau över Kongl. Bohus-
läns regementes boställen.... författad av P. P:son Reuter-
swärd.

1867. Avskrift av skrivelse av majoren Fredrik Wahlfäldt ang. undervisning i bajonettfäktning, riktad ursprungligen till sekundchefen för Andra livgardet.

1914. Utredning av kapten Georg Lindh "Jämförelse mellan före-
skrifterna rörande förposttjänst i svenska och ryska fälttjänst-
reglementet".

Spridda år. Diverse intyg och betyg, kan ha tillhört general-
mönsterrullor.

Spridda år. Diverse lösa hand-
lingar och avskrifter.