bild
Serie

Jordeböcker

Häradsskrivarens i Ingelstads och Järrestads fögderi arkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11727 – 1790Bunt.Rödmärkt, skadad. 1727- ca. 1790.
Jordeboksfragment.
Spridda år.
Följande fragment ingår.
1727
Jordebok över vissa personers och institutioners jordinnehav.
Med avskrifter av brev från bl a
Karl XI, Christian III och Rutger
von Ascheberg.
Odat. Tillkommen mellan åren 1736
och 1742. Omfattar Ingelstads
härad med undantag av socknarna
Valleberga, Tosterup och Ingelstorp samt Järrestads härad med undantag av Vemmerlöv.
1743
Fragmentarisk.
1748
Omfattar socknarna Ingelstorp, Valleberga, Löderup, Hörup, Borrby, Hoby och Hammenhög.
1749
Omfattar del av Tommarps samt hela Gladsax socken jämte totalsummorna för fögderiet.
Odat. 1760-talet. Omfattar Vemmerlövs, Stiby och Tommarps
socknar.
Odat. 1760-talet. Omfattar socknarna Onslunda, Borrby,
Nöbbelöv, Järrestad, Vallby och Bolshög.
1767
Omfattar socknarna Ingelstorp, Valleberga och Löderup.
1768
Omfattar socknarna Ingelstorp, Valleberga och Löderup.
Odat. 1779?
Omfattar socknarna Hannas, Ingelstad, Herrestad, Kvärrestad, Glemminge, Järrestad,
Simris, Nöbbelöv, Vallby, Bolshög, Ullstorp, Tosterup,
Köpinge, Övraby, Bennestad och Hammenhög.
Odat. Tillkommen mellan åren 1777 och 1783. Omfattar Tryde,
Spjutstorp och Onslunda socknar samt del av en ej identifierad socken jämte siffror för hela
Järrestads härad.
Odat. Tillkommen mellan åren
1777 och 1786. Omfattar del av
Smedstorp samt socknarna Toste-
rup, Övraby, Bennestad, Ullstorp
och Bollerup.
Odat. Fragment. Tillkommen mellan åren 1778 och 1794.
1780
Omfattar Gladsax socken samt uppgifter för hela fögderiet.
1781
Omfattar socknarna Hannas och
Ingelstad.
Odat. Omfattar socknarna Spjutstorp, Hammenhög, Kvärre-
stad, Smedstorp, Tosterup,
Köpinge samt del av slutsumman för Ingelstads härad.
 
21735 – 1748Bunt. Rödmärkt, skadad. Omfattar åren 1735 och 1748. 
31737Inb. 157 fol. 
41752Bunt. Rödmärkt, skadad. 
51761Inb. 116 fol. 
61789, odat.Bunt. Jordebok 1789 samt odaterad
specialjordebok.
 
71790Inb. 116 fol. 
81795Inb. 245 fol. 
91811Inb. 190 fol. Sist i volymen
militieextrakt, vars slut saknas.
 
101825Inb. Sist i volymen militieextrakt, vars sista blad saknas. 
- [H0001]1763Ingår i E III a: 4. 
- [H0002]1822Ingår i E III a: 6. Jordebok över Sancte Olofs kyrkas hemman och lägenheter.