Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Enskildas handlingar

Hellerups gårdsarkiv

Serien i arkivkartonger med undantag av nr 11, som är inbunden.

 Volymer (26 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11634 – 1677Israel Norfelts papper.
Vidimerad avskrift av kungl. brev
rörande gårdar i Fellingsbro socken samt Tolered med torpet Byslätten, 1634; koncept och ankomna brev (se bil. 4), 1650-1677; smärre räkenskapshandlingar, köpebrev m.m., 1651-1676; jordbyte mellan Norfelt och Anders Appelbom rörande Tolered och Byslätten, 1651-1653; mageskifte med Magnus Durell om Kärregården i Tjärby,
1664; kungl. reduktionskommitténs
utlåtanden på suppliker från Norfelt, 1668-1669; överstinnan
Karin Norfelts kvitto på sitt
utbekomna mödernearv, 1674-02-12;
Israel Norfelts inventarium över
sin och sin avlidnas hustrus egendom, 1676-01-24.

BILAGA 4
Förteckning över Israel Norfelts koncept och ankomna brev. Volym F:1.
Koncept.
1. Konc. till köpebrev rörande Tolered och Byslätten. Tillställt landshövdingen över Ångermanland, Medelpad och Jämtland, Anders Appelbom. Med påskrift: detta sändes skrevet på pergament till Appelbom den 12 marty 1656. 1653-10-20.
2. Konc. rörande samma. Dessutom undertecknat av J(urgen) v(on) Lengercken. 1653-10-20.
3. Kopia av Israel Norfelts försäkran att han och hans hustru överlåtit Tolered till Gerhard Leijoncrantz och deras sal. dotter som hedersgåva vid de senares bröllop. 1672-11-01.
4. Kopia rörande samma. 1672-11-01.
5. Till Pontus de la Gardie ang. rusttjänstangelägenheter. 1675-01-11. 6. Konc. till supplik till Kmt rörande tillåtelse att betala vederlag för torpen Villeboda och Bilbergboda i Feltsbro i penningar i anledning red. koll. beslut om vederlag för dessa torp. 1675-11-29.
7. Till assessor Wallwyrk. 1677-01-18.
8. Konc. till skrivelse förmodligen till rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie. Odat.
Ankomna brev.
1. Enligt Mellander förmodligen från Gerhard Leijoncrantz om förhållanden i Göteborg och trakten intill. 1650-07-26.
2. Sven Olsson. Hulle. 1668-04-01.
3. Sven Olsson. Hulle. 1670-02-06.
4. Sven Olsson. Hulle. 1671-04-03.
5. Sven Olsson. Hulle. 1671-04-15.
6. Anders Appelbom. Haag. 1673-13/23 jan.
7. Jacob Johansson. 1673-01-15.
8. Anders Appelbom. Haag. 1673-3/13 febr. 9. Sven Olsson. Hulle. 1673-04-04.
10. Jonas Gotherius, kyrkoherde i Värö. 1673-04-06.
11. Adrian Bänn (?). Lidköping. 1673-04-10.
12. Sven Olsson. Hulle. 1673-05-24.
13. Nicolaus Skunck. Skorsby. 1675-02-18.
14. Jonas Planck. Stockholm. 1675-03-24.
15. Jacob Johansson. Stockholm. 1676-01-13.
16. Jacob Johansson. Stockholm. 1676-08-30.
17. Jacob Johansson. Stockholm. 1676-11-08.
18. Jacob Johansson. Stockholm. 1676-12-20.
19. Jacob Johansson. Stockholm. 1676-12-23. 20. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-06-01.
21. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-01-10.
22. Fiskalen Oberius. Jönköping 1677-01-12.
23. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-01-20.
24. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-02-03.
25. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-02-10. 26. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-02-17.
27. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-03-07.
28. Fiskalen Oberius. Jönköping. 1677-03-10.
29. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-03-14.
30. Jacob Johansson. Stockholm 1677-03-21.
31. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-03-28.
32. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-03-14.
33. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-04-21.
34. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-04-25.
35. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-05-02.
36. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-05-12.
37. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-05-16.
38. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-05-23.
39. Jacob Johansson. Stockholm. 1677-05-30.
40. Jacob Johansson (?). Utan ort och datum.
41. Johan Funk. Utan ort och datum.
 
21651 – 1683,odatGerhard Leijoncrantz papper.
kvittenser och räkningar, 1651-1683 och odat; handlingar
rörande 1661 års gränskommission
mellan Bohus och Akershus län, 1661; landshövdingen Lilliehöök till befallningsmannen Johan Larsson ang kyrkotionden från Lyby, Okome och Vinberg med anledning av Israel Norfelts och G.L:s köp av Hellerup (kopia), 1662; skrivelse från landsdomaren
Magnus Durell till Magnus Mormand
och G.L. ang vissa åligganden som ridemän, 1664; handlingar i mål mellan G.L. och Israel Norfelt å ena sidan och handelsmannen Lucas
Lüttkens å andra rörande en växel
(avskrifter), 1666-1684; kopia av brev rörande tullförordningar, 1671; kopia av Gustav Banérs brev
rörande skuld till G.L., 1673 och
1680; rescontra med Carl Leijoncrantz, 1677; Asmund Liedbergs redovisningar för omhänderhavda medel, 1678-1682; byte av jord mellan G.L. och befallningsmannen Hans Knutsson,
1680; Notarii Publici förrättning
hos G.L. ang en hos denne av Helena Silfverstierna deponerad
summa, 1682; kungl. brev ang skuld som f. presidenten i Göte-
borg, Abraham Eik och G.L. ådragit sig i samband med upplåning av medel efter order av
riksdrotserna Brahe och de la Gardie (kopia), 1683; brev till Hamburgs styresmän, skrivet på riksdrotsen Per Brahes vägnar, odat.
 
- [H0001]1652Ingår i F:2. Jurgen von Lengerckens papper.
Brev till Jurgen von Lengercken
från Isaach Enander, Sthlm 1652-10-06.
 
31661 – 1684Gerhard Leijoncrantz papper.
Koncept och ankomna brev.
(Se bil. 5 i den manuellt förda förteckningen).
 
- [H0002]1675 – 1687Ingår i F:2. Asmund Liedbergs papper. 
41683 – 1691Olof Silneckers papper.
Koncept och ankomna brev
(se bil. 6), 1683-1691 och odat;
memorial för O.S. vid hans resa
Stockholm, utfärdat av Asmund Liedberg, 1686; O.S:s befallning
till kämnersrättens ordf. i Falkenberg. Hans Gertsson Lubin
m.fl. att inställa sig vid nästa
lagmansting för doms överklagade,
1687; memorial för Asmund Liedberg vid dennes resa till Göteborg, 1689. I volymen ingår även Olof Silneckers och Maria Leijoncrantz testamente, 1690, och Diplomatiska handlingar, 1676-1680. Se serierna C och G II.
BILAGA 6.
Förteckning över Olof Silneckers koncept och inkomna brev. Volym F:4.
Koncept.
1. Till Börje Månsson i Myra i Faurås hd. Stockholm 1686-09-16.
2. Till "Gode män" i Blixtorp, Ry, Ly och Olstorp samt åborna på skattehemmanet Sörsta i Årstads s:n. Lynga 1687-09-06.
3. Kopia av lagmansrättens resolution i sak mellan Daniel Ramfelt och invånarna i Ly å ena sidan samt invånarna i Vedby, Myra, Mo m.fl. å andra rörande en torvmosse. Falkenberg 1687-11-11.
4. Till "Baron och landshövding". Stockholm 1689-02-08.
5. Till Asmund Andersson, Bonde Nilsson, Anders Persson, Börje Andersson, Anders Börjesson i Lastad. Hellerup, Falkenberg och Hellerup 1689-07-17 och 1689-09-15 samt 1690-02-15.
6. Till Anders Olsson i Knapegården, Hellerup 1689-08-28.
7. Till Johan Gyllencrantz. Hellerup 1690-01-13.
8. Till kammarrådet och sedemera landshövdingen i Skaraborgs län, Polycarpus Cronhielm. Hellerup 1690-04-30.
9. Till häradshövdingen .. Hellerup 1690-01-08.
10. Till landshövding Tungel. Hellerup 1690.
11. Till Kmt.
12. Till Reduktionskollegium.
13. Till Rutger von Ascheberg.
14. Till Landshövdingen Gustaf Tungel.
15. Till Göta hovrätt.
16. Till häradshövdingen ....
17. Del av framställning på ridderskapets och adelns vägnar. (Nr. 11-17 utan ort och datum).
Inkomna brev.
1. Rosenhane. Björkholm 1683-08-16.
2. Rådmannen i Varberg, J.M. Bostell. Varberg 1683-06-03.
3. Dirich Brex. Kungsbacka 1685-06-03.
4. Daniel Ramfelt. Stockholm 1686-09-16.
5. A. Gillmann. Falkenberg 1686-10-06.
6. Magnus Gripenwaldt. Lidhem 1687-02-05.
7. Magnus Gripenwaldt. Lidhem 1687-02-26.
8. Förmodligen landsbokhållaren i Halland, Lars Gillisson Tollet, adlad Lindflycht. Langås 1687-10-28.
9. Asmund Liedberg. Hellerup 1687-10-30.
10. Paul Jurgensson. Härlanda 1688-04-28.
11. Befallningsmannen Lars Brinck. Falkenberg 1688-04-24.
12. Catharina Silverstierna. Skedala 1688-05-12.
13. Asmund Liedberg. Göteborg 1688-11-29.
14. Otto von Rolshausen. Halmstad 1689-01-29.
15. Asmund Liedberg. Hellerup 1689-04-20.
16. Asmund Liedberg. Hellerup 1689-04-27.
17. Johan Gyllencrantz. Skedala 1689-06-22.
18. Lars Brinck. Halmstad 1689-06-22.
19. Johan Gyllencrantz. Skedala 1689-08-01.
20. Johan Gyllencrantz. Skedala 1689-08-14.
21. ...Olsson. 1689-08-26.
22. Hovrätten i Jönköping. 1689-10-22.
23. Nils Svensson, med intyg från fyra gode män i Kungsbacka. Onsala 1689-11-25.
24. Erik Stiernman. Kungsbacka 1690-01-03.
25. Nils Svensson. Onsala 1690-01-04.
26. Johan Gyllencrantz. Skedala 1690-01-10.
27. A. Gillman. 1690-03-01.
28. Lars Wahlmann. Varberg 1690-03-19.
29. Lars Wahlmann. Varberg 1690-03-22.
30. E. Silnéus. Förmodligen identisk med Erik Silnaeus, adlad Gyllenecker. (Jfr bil. 7 nr 42). Hellerup 1690-05-21.
31. Håkan Eekman. Göteborg 1690-11-28.
32. N. Wirgman. Falkenberg 1690-12-12.
33. Håkan Eekman. Göteborg 1690-12-12.
34. Håkan Eekman. Göteborg 1690.
35. Baron och sedermera generalmajoren Anders Leijon- hielm. Tepsås 1691-01-24.
36. Landssekreteraren och häradshövdingen Carl Svanhals. Vessige 1691-08-20.
37. Elsebe Westerman. Göteborg 1691-11-02.
38. Jon Olssön i Lehll och Jon Anderssöns arvingar i Kärreborg, odat.
 
- [H0003]1685,odatIngår i F:2. Cecilia Leijoncrantz
papper. Brev till C.L. från Catharina Silverstierna ang likvidering av skuld, 1685-02-09;
brev till C.L. från Cristoffer
Gedda om dokument rörande Hellerup m.m., odat.
 
51689 – 1740,odatMaria Leijoncrantz papper.
Koncept och ankomna brev, 1689-1740 och odat; handlingar rörande generalmönstring med Skånska Adelsfanan i Kristianstad, 1690; handlingar rörande tvistemål mellan M.L. och
överstinnan Karin Norfelt om hemmanet Huseby, 1694-1712; räkningar, likvidationer, kvitton
m.m., räkningar, likvidationer,
kvitton m.m., 1704-1718 och odat;
handlingar rörande tvist mellan M.L. och Georg Lilliehöök om egendomen Lindhoff, 1705 och 1709; tablå över M.L:s gods, 1708; syskonen Gripenwalds brev på att M.L:s köp av deras moder Armina Leijoncrantz andel efter Israel Norfelt är riktigt uppgjort, 1718. Brev och handlingar som enligt påteckning samlats i förbindelse med skiftesförrättningen mallan M.L:s arvingar och överste Axel Patrik Thomson, 1730-1740 och odat: Brev till M.L. från A.P. Thomson samt Axel Palmfelt (1) och B. Ehrenstolpe (1) /i denna samling ingår två brev från A.P. Thomson till "min kära syster", vilken torde vara Anna Beata Muhl, 1736 och 1737/, 1730-1740; brev till M.L. från A.P. Thomson ang process mot överstelöjtnant Schekta, 1732-1735; handlingar ang lånetransaktion med A.P. Thomson och de wernleska arvingarna, 1733-1734; brev från
M.L. till A.P. Thomson, 1734; brev till M.L. från A.P. Thomson
med påteckning "onödiga", 1735-1738; brev, biljeter m.m. till M.L. från A.P. Thomson med påteckning "icke... särdeles nödiga, odat.
 
- [H0004]1696 – 1701Ingår i F:5. Jörgen Wilhelm Muhls
papper. Domboksutdrag, kvitton,
koncept.
 
61714 – 1769,odatWilhelm Olof Muhls papper.
Officersfullmakter för W.O.M. jämte förteckning över innehavda
tjänster, 1714-1764; avskrifter
av förordningar, resolutioner m.m., spridda år, 1724-1769 och odat; handlingar rörande ett av W.O.M. 1751 taget bancolån, inlöst 1761, jämte äldre tillhörande handlingar såsom domboksutdrag, räkenskapssam-
mandrag m.m. (1728) 1751-1761; pass utfärdat på vägnar av Foucquet för W.O.M., 1732; handlingar ang likvidation med A.P. Thomson, 1734-1740; kladdräkenskaper och kvitton, spridda år, 1736-1767 och odat, brev till W.O.M., 1740-1762; brev
till W.O.M. från Magnus Silfverhielm, 1747-1770; förteckning på kontanter och persedlar till Mlle Himmelberg för vård av barn, 1753-1755; Anna
Beata Muhls kvitton på att hon inte har några fordringar på brodern W.O.M., 1754; skuldebrev
utfärdat av Magnus Silfverhielm,
1764; konc. till skrivelse till
landshövdingen, odat; d:o till
hovrätten, odat.
 
- [H0005]1740 – 1741Ingår i F:5. Brev till Wilhelm
Olof Muhl från A.P. Thomson och
And. Chr. Tillroth. Tillsammans
med de brev och handlingar, som
samlats i förbindelse med skiftesförrättningen mellan Maria
Leijoncrantz arvingar och A.P.
Thomson.
 
- [K0001]1743 – 1763Wilhelm Olof Muhls kvittensbok.
Har lagts till serien räkenskapshandlingar och re- dovisas under D:1.
 
71764 – 1794,odatUlrica Beata Ehrenpohls papper.
Handlingar ang Wilhelm Olof Muhls
och U.B.E:s skuld till Ulrica Juliana Rutenschöld, 1764-1781;
W.O. Muhls och U.B.E:s utfästelse
till Anna Beata Muhl att utbetala
årligt underhåll jämte kvittenser
från Anna Beata Muhl, 1767; Anna Beata Muhls kvittenser till W.O.
Muhl och U.B.E. på erhållna medel, 1768-1780; domstolsfullmakt, 1772; ansökan om storskiftesdelning, 1773; kvittenser m.m., 1773-1794; handlingar i mål mellan U.B.E. och styckjunkaren Magnus Silfver-
hielm om andel i ett frälsehemman
i Hörryd, Sibbarp jämte Silfverhielms skuld till U.B.E.,
1773-1774; brev till U.B.E.,
1774-1786; kungl. brev med till-
stånd för U.B.E. att ingå äktenskap med domprosten Olof Ekebom med bibehållande av sina adliga privilegier jämte avskrift
av äktenskapsförord mellan henne
och Olof Ekebom, 1779; handlingar ang löjtnanten Jacob Kiellssons försök till inteckning i U.B.E:s enskilda egendom, 1780; förmynderskapshandlingar för U.B.E:s barn, 1780; utslag i mål mellan U.B.E. och Ulrica Eleonora Thomson i anledning av det förestående skiftet efter Anna Beata Muhl jämte vidimerad
förteckning på de handlingar som
utsänts till W.O. Muhls arvingar, 1781; låneförbindelse med Riksens Ständers bank samt tillhörande äldre handlingar rörande den lämnade panten i fastigheten Falkenberg 4 jämte köpehandlingar, 1787-1788; handlingar rörande försäljning
av Ottersjö, 1789; provisoriskt
köpekontrakt mellan U.B.E. och
köpmannen David Falkman rörande
U.B.E:s fastighet i Falkenberg,
1794; konc. till skrivelse ang
giftermålet mellan U.B.E:s dotter Wilhelmina Muhl och löjtnanten Kiellsson, odat; formulär till städjebrev, odat; omslag till skrivelse till hovrätten med angivande av innehåll, odat.
 
- [H0006]1764 – 1802,odatIngår i F:7. Sven Mannerskantz
papper. Räkningar och kvitton,
1764-1801 och odat; avskrift av
S.M:s sköldebrev jämte kopia av
ritning till förslag till vapensköld, 1772; befrielse från
uppdraget som förmyndare för Wilhelm Olof Muhls omyndiga barn,
1781; handlingar rörande boupptecking efter S.M:s hustru
Emerentia Elisabet von Schéele jämte ömsesidig testamentarisk
förordning, 1781 och 1788-1790;
tvist om kungslaxfisket i Falkenberg, 1786; relation över
Varbergs fästningsbygge, levernesbeskrivning, redogörelse
för syn på brobygget vid Falkenberg, 1788 och odat; handlingar rörande Ottersjö såsom
spannmålsräkning, förpantnings-
brev m.m., 1789-1802; kyrkoherden
Anders Warenius förordnande som
kurator för S.M:s dotter Apollonia Catharina, 1790; försäljning av framlidne assessorn Johan Ehrenpohls fastighet i Varberg, 1790; brev
till S.M. från Adolf Jakob Ehren-
pohl och Volter Ehrenpohl i Västervik samt Catharina Juliana
von Baumam i Schwerin, 1795 och
1800.
 
- [H0007]1767 – 1777,odatIngår i F:7. Anna Beata Muhls papper. Förmynderskapshandlingar,
brev m.m. Se dessutom F:5, brev
till Maria Leijoncrantz från överste A.P. Thomson 1730-1740,
vari ingår två brev 1736 och 1737
med påskrift "min kära syster",
vilken torde vara Anna Beata Muhl.
 
81773 – 1823,odatWilhelm Robert Muhls papper.
Brev till W.R.M., 1773-1819; fullmakt för W.R.M. att vara löjtnant vid änkedrottningens
livregemente i Finland, 1781; kvitton, räkningar, rekommendationer m.m., 1783-1823
och odat; domboksutdrag, kungörelser, avskrifter m.m. 1803-1812.
Se dessutom B:1, domboksutdrag,
husesyner, väghandlingar m.m., numrerade 1-31, 1797-1827 och odat, vilka möjligen kan ha till-
hört W.R.M.
 
91782 – 1790Wilhelm Robert Muhls papper.
Avlöningslistor m.m. för Echstedts och Leijonhufvuds
kompanier av Änkedrottningens
livregemente på Sveaborg. Förda
och signerade av adjutanten vid
kompaniet, W.R.M.
 
- [H0008]1782 – 1812Ingår i F:8. Anders Gerhard Muhls
och Wilhelm Robert Muhls papper.
Handlingar rörande A.G. och W.R.
Muhls fordran hos Johan Jacob le
Bell, 1782-1794; domboksutdrag,
1794-1809; kvittensbok, 1797-1812; brev till A.G. eller
W.R. Muhl från Volter Ehrenpohl i
Västervik, 1800 och 1801; förmynderskapshandlingar för Maria Eleonora och Jacobina le Bell, (1800) 1805-1806.
 
- [H0009]1791,odatIngår i F:8. Rådmannen Anders Benjamin Ekeboms papper.
Brev, kvitton.
 
- [H0010]1799 – 1801,odatIngår i F:8. Anders Gerhard Muhls
papper. Domboksutdrag, brev, kvitton.
 
- [H0011]1803 – 1880,odatIngår i F:10. Fredrik Rosenblads
papper. Brev, köpehandlingar rörande gården Radensjö, domstolsutslag, ritningar, dagbok m.m.
 
101830 – 1896,odatSophie Muhls papper.
"Minnesbok": brev samlade av S.M., brev till S.M., kvitton,
ritningar, noter, manuskript, enligt påteckning sammanförda 1893, 1830-1896 och odat; brev m.m., 1858-1896 och odat. Anteckningar om kläderna i "lilla kofferten".
 
- [H0012]1845 – 1863Ingår i F:8. Wilhelm Olof Georg
Muhls papper. Officersfullmakter jämte avsked, 1845-1863; förmynderskapsförordnande, 1850.
 
111884 – 1912Sophie Muhls papper.
Samling av dikter, tänkespråk, tidningsklipp m.m.
 
- [H0013]odatIngår i F:2. Elisabeth Leijoncrantz papper.
Brev från Oluff Gunnarsson.
 
- [H0014]odatIngår i F:7. Wilhelmina Beata Muhls papper.
Ett odaterat brev.