Skee församling

Socken / församling

Identifierare Info/148602000
ReferenskodSE/148602000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/148602000
Verksamhetstid–2005

ReferenstypTitelDateringKällaKällkod
Wikipediahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Skee_församling
Ortnamnskod ISOF252
Sockenkod Lantmäteriet1595
Wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/Q10669937
Wikipediahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Skee_socken

RelationNamnReferenskodTypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadNorrvikens fögderiSE/140499002Fögderi / stad16861966
ÖverordnadStrömstads fögderiSE/140499000Fögderi / stad1967
ÖverordnadVette häradSE/451001300Härad / stad / skeppslag
ÖverordnadSkee kommunSE/148600002Kommun / stad / köping18631951
ÖverordnadVette kommunSE/148600006Kommun / stad / köping19521966
ÖverordnadStrömstads kommunSE/148600000Kommun / stad / köping1967
Överordnad1:a Bohusläns båtsmanskompani 14SE/4140000001001Militär indelning
UnderordnadBlomsholmSE/23514Bebyggelseenhet
UnderordnadBlomsholmSE/24421Bebyggelseenhet
UnderordnadHämmenSE/20232Bebyggelseenhet
UnderordnadSkärSE/20233Bebyggelseenhet
UnderordnadTaranderödSE/20231Bebyggelseenhet
UnderordnadKrokstrands kyrkobokföringsdistriktSE/148602002Socken / församling
UnderordnadSkee kyrkobokföringsdistriktSE/148602001Socken / församling

RelationNamnReferenskodTyp
Överordnad ca 1950 Info/Strömstads kommunSE/148600000Kommun / stad / köping
Överordnad ca 1950 Info/BohuslänSE/000000009Landskap
Överordnad ca 1950 Info/Göteborgs och Bohus länSE/140000001Län
Underordnad ca 1950 Info/BlomsholmSE/23514Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/BlomsholmSE/24421Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/HämmenSE/20232Bebyggelseenhet
Underordnad ca 1950 Info/SkärSE/20233Bebyggelseenhet

Förr Skede (SCB 1880). Tidigt in-
förlivat Rällen, omkring 1670 ut-
brutet Strömstad, 1952 indelad i
två kbfd: Skee kbfd och Krokstrands
kbfd, 1966-09-30 kyrkbokförings-
distrikten upplösta.

---------- PASTORAT ---------------------
Skee och Tjärnö

---------- STIFT ------------------------
Göteborg

---------- FÖGDERI ----------------------
1686-1966 Norrviken

---------- LÄN --------------------------
Göteborg och Bohus

---------- TINGSLAG ---------------------
1682-1698 Vette och Tanum
1699-1731 Vette
1731-1801 Vette och Tanum
1801-1926 Vette
1927-1970 Norrviken

---------- MILITÄR INDELNING ------------
1:a Bohusläns Båtsmans-Kompani
Nya Ordin. Båtsmans-Roteringen
Extra Båtsmans-Rotehållet