Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (70) Info Info
   • Statlig myndighet (19)
   • Gård (17)
   • Förening (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (5)
   • Ej fastställd (22)
   • Person (släkt) (7)

 • REGISTER
  • Alla (56)
  • Brev (27) Info Info
  • Uppslagsverk (17)
  • Statsförvaltning (10)
   • Skrivelser till Kungl Majt (10) Info Info
  • Militaria (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 61-80 av 130
61. Arkiv
Titel: Tosterups godsarkiv
Tid: 1899 – 1944
Arkivbildare/upphov: Tosterups gods

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)

62. Arkiv
Titel: Landshövdingens i Kristianstads län arkiv
Tid: 1939 – 1970
Arkivbildare/upphov: Länsstyrelsen i Kristianstads län

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)

63. Arkiv
Titel: Landshövdingens i Malmöhus län arkiv
Tid: 1925 – 1961
Arkivbildare/upphov: Länsstyrelsen i Malmöhus län

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)

64. Svenskt biografiskt lexikon

65. Svenskt biografiskt lexikon

66. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrenflycht, Sven Erlandsson

Yrke: Krigskommissarie
Död: 1713

67. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: de Besche, Daniel

Yrke: Arméofficer
Född: 1648
Död: 1685

68. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrenbusch, Joachim

Yrke: Jurist, Ämbetsman
Född: 1642
Död: 1699

69. Arkiv
Titel: Torups godsarkiv
Tid: 1600t – 2017
Arkivbildare/upphov: Torups gods

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)

70. Svenskt biografiskt lexikon

71. Ej fastställd
Namn: Stavsäters säteri

Referenskod: SE/ATA/ENSK_105

72. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Eldstierna, Lars Larsson

Yrke: Kammarråd, Landshövding
Född: 1623 trol.
Död: 1701

73. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cronhielm, Polycarpus

Yrke: Kammarråd, Landshövding
Född: 1629
Död: 1698

74. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rehnschiöld, Carl Gustaf

Yrke: Fältmarskalk
Född: 1651
Död: 1722

75. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Karl XI

Yrke: Kung
Född: 1655
Död: 1697

76. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fehman, Thomas

Yrke: Jurist, Justitiekansler
Född: 1665
Död: 1733

77. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Nils

Yrke: Diplomat, Fältmarskalk, Generalguvernör, Hovman, Kungligt råd
Född: 1644
Död: 1716

78. Dossier-akt
Titel: Ascheberg, Rutger von
Tillhör arkiv: Kammarkollegiet Ämnessamlingar
Arkivbildare/upphov: Kammarkollegiet (1618)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

79. Dokument
Titel: Rutger von Ascheberg
Tillhör arkiv: Avskriftssamlingen
Arkivbildare/upphov: Landsarkivet i Göteborg. Ämbetsarkivet

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)

80. Serie
Titel: Rutger von Achebergs samling
Tillhör arkiv: Skånska generalguvernementskansliets arkiv
Arkivbildare/upphov: Skånska generalguvernementets kansli (1658 – 1693) Arkivbildare/upphov: Herrevadsklosters birketing Arkivbildare/upphov: Dalby birketing

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)