Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (70) Info Info
   • Statlig myndighet (19)
   • Gård (17)
   • Förening (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (5)
   • Ej fastställd (22)
   • Person (släkt) (7)

 • REGISTER
  • Alla (56)
  • Brev (27) Info Info
  • Uppslagsverk (17)
  • Statsförvaltning (10)
   • Skrivelser till Kungl Majt (10) Info Info
  • Militaria (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 121-130 av 130
121. Volym
Allmän anmärkning: RULLE 0,5 M: Konst 1; Föreställer: Adolfs illustra...
Tid: Odat.
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS MUSEER. KART- OCH PLANSCHSAMLING
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS MUSEER. KART- OCH PLANSCHSAMLING

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

122. Volym
Allmän anmärkning: Se volym F60E:4 RULLE 0,5 M: Konst 1; Föreställer:...
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS MUSEER. KART- OCH PLANSCHSAMLING
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS MUSEER. KART- OCH PLANSCHSAMLING

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

123. Volym
Allmän anmärkning: Se volym F60E:4 RULLE 0,5 M: Konst 1; Föreställer:...
Tid: Odat
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS MUSEER. KART- OCH PLANSCHSAMLING
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS MUSEER. KART- OCH PLANSCHSAMLING

Förvaras: Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

124. Volym
Allmän anmärkning: Riksänkedrottningen liv- regemente till häst. 1685...
Tid: 1685 – 1690
Tillhör arkiv: Indelningsverk och jordeböcker
Arkivbildare/upphov: Proveniens ej registrerad

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

125. Volym
Allmän anmärkning: Bt. 1677, 1783, 1784, 1792, 1795, 1837. Häfte inne...
Tid: 1677 – 1914
Tillhör arkiv: Bohusläns regemente
Arkivbildare/upphov: Bohusläns regemente (1720 – 1992)

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

126. Volym
Allmän anmärkning: 1. Arensborgs Profwiant Räckningh Pro Anno 1653 me...
Tillhör arkiv: Sump. Kammarrätten, Kammarkollegiet, Statskontoret
Arkivbildare/upphov: Proveniens ej registrerad

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

127. Volym
Allmän anmärkning: Bunt.Rödmärkt, skadad. 1727- ca. 1790. Jordeboksf...
Tid: 1727 – 1790
Tillhör arkiv: Häradsskrivarens i Ingelstads och Järrestads fögderi arkiv
Arkivbildare/upphov: Häradsskrivaren i Ingelstads och Järrestads fögderi (1720 – 1917)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)

128. Volym
Allmän anmärkning: Avskrift av utdrag ur 1671 års jordrevningsprotoko...
Tid: 1671 – 1910
Tillhör arkiv: Råbelöfs godsarkiv
Arkivbildare/upphov: Råbelöfs gods Arkivbildare/upphov: Svenska Lantbrukstjänstemannaförbundet, Skåneavdelningen, Nordöstra Skånes klubb Arkivbildare/upphov: Skånska Lantmännens Arbetsgivarförening, Villands häradskrets Arkivbildare/upphov: Äsperöds och Röetveds Dikningsföretag

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)

129. Volym
Allmän anmärkning: Bx, SCHERERN-SÖDERMARK SCHERERN, Theodor, postmäs...
Tillhör arkiv: Arkivfragment
Arkivbildare/upphov: Proveniens ej registrerad

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)

130. Volym
Allmän anmärkning: Olof Silneckers papper. Koncept och ankomna brev ...
Tid: 1683 – 1691
Tillhör arkiv: Hellerups gårdsarkiv
Arkivbildare/upphov: Hellerups gård (1300t)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)