bild
Serie

Räkenskaper och handlingar med främmande proveniens

Skabersjö godsarkiv

Serien i arkivbox.
Serien omfattar ströräkenskaper och handlingar från Tosterup och Lindholmens gods. Tosterup innehades 1640-1656 av Tage Ottesen Thott g. 1:a Jytte Gyldenstierna g. 2:a Dorotea Rosencrantz. Tosterup övertogs 1656 av dottern Jytte Thott g.m. Jörgen Krabbe och övertogs 1688 av Jyttes svåger Just Hög och såldes senare samma år till Rutger von Ascheberg.
Lindholmen köptes 1785 av Tage Thott g. 1:a Ulrika Christina Barnekow och 2:a med Lovisa Bennett. 1826 tog sonen i 1:a giftet, Kjell Christoffer Thott, över och året därpå styckades godset och såldes till släkten Kockum.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11780 – 1922Specialräkning över Tosterup 1780-1781.

Specialräkning vid Lindholmens säteri med verifikationer 1797. Specialräkning vid Lindholmens säteri med verifikationer 1803-1804.

Bokslut för Lydeslunds gård i Mörarp 1919-1922.
 
21681 – 1820Jordrevningsprotokoll över Torup, Börringekloster och Lindholmen 1681.

Beskrivning av Lindhomens ägor utförd 1711 och reviderad 1767.

Resolution angående gatehus under Börringekloster och Lindholmen 1723.

Skattebrev för Aggarp nr 11, Svedala nr 9, Lilla Förbättringen nr 1 och Hyltarp nr 4 1762-1804.

Handlingar i mål angående skjutsningsplikt 1763.

Handlingar i mål rörande skogsmarken Böket 1768-1775.

Handlingar i mål med samtliga Ugglarps byamänm angående rågång mellan Ugglarp och Lindholmen och rätten till skogsparken Åsen kallad 1772-1791.

Handlingar i mål angående 1688 års arbetskontrakt vid Lindholmen 1773-1778.

Handlingar angående stängseldelning mellan Aggarp och Brännemölla 1774-1820. Häri även handlingar rörande enskiftet av Aggarp 1813.

Handlingar rörande Brännemöllas rätt till ollonbete 1794-1795.

Handllingar i mål angående avlysning av ett antal husmän under Lindholmen 1775.

Utslag angående vägunderhållsskyldighet 1775.

Inteckningshandlingar 1779-1786.

Värdering av Lindholmen 1780-1792.

Köpehandlingar mellan Johan Christopher Toll och Tage Thott på Lindholmen 1780-1796. Häri även handlingar angående Tage Thotts inlösning av intressenternas pantbrev.

Slutlikvid mellan J. C. Toll och Lindholms intressenter angående pantbrev 1780-1783.

Kungligt brev angående greve Spens ansökan om att få transportera fidekommissrättigheten till ett fräslegods i Finland på Slanecke 1784.

Debeträkning för Lindholmen 1788.

Handlingar i mål mellan Tage Thott och gatehusmännen under Lindholmen angående dagsverksplikt 1804-1806. Häri även utdrag ur jordebok 1804 samt förteckning över husmän 1805.

Köpehandlingar för väderkvarn under Lindholmen 1806.

Handlingar i mål med pastor B. P. Santesson tillsammans med Jöns Johansson på Aggarp nr 11 angående åtaganderätten till Hönsinge nr 1 1812-1813.

Handlingar i mål angående rätt att plocka ved i skogarna 1813.

Förteckning över handlingar tillhöriga Lindholmen, odat.