bild
Volym

[Skattehandlingar av skilda slag]

Råbelöfs godsarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30879:01/B 1/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/8i9HGI2n9KAbapwCNU4LL1
Datering
1671 – 1910  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund

Innehåll

Allmän anmärkningAvskrift av utdrag ur 1671 års jordrevningsprotokoll 1810.
Avskrift av brev av år 1681 från Rutger von Ascheberg till landshövdingeämbetet angående städja för tiondehalmen 1793.
Jordrevningsprotokoll för Råbelöf och Råbelövs by 1702.
Handlingar rörande skattläggning 1706.
Rusttjänstjordebok 1718 (ofullständig).
Skrivelse från Joh. Palmborg angående beskattning 1722.
Fragment av brev till Kammarkollegium angående frälseräntan 1723.
Handling rörande räntesättnignen av rusthållen 1729.
Jordebok över Råbelöf och Odersberga 1735.
Extrakt av adelns rusttjänstsammansättning 1740 och 1743.
Jordebok över Råbelöf och Odersberga 1752.
Utdrag ur 1766 års jordebok 1866.
Kammarkollegims utlåtande rörande på vilket sätt de insockne frälsebönderna under Råbelöf och Karsholm erlägger sitt tionde 1773.
Uppbördslängd för penningelandgillet 1776.
Avskrift av utlåtande från Kammarkollegium angående berustade säteriers befrielse från underhåll av allmänna vägar och broar 1783 och 1788.
Kronodebetsedlar för Råbelöf och Odersberga 1787-1807, ej fullständiga uppgifter för båda gårdarna.
Handlingar rörande skattläggning av Torsebro sågkvarn 1796.
Utdrag ur 1801 års taxeringslängd över kvarnbevillingsavgiften 1802.
Skrivelse till tullnär C. G. Gjertz från Carl A. Grevesmöhlen å egna och andras vägnar angående tullavgifter för varor införda via Sölvesborg 1802.
Kvittens på 1802 års landgille 1803.
Resolution angående Kronans saltbitterpannor i Fjälkestads kyrka 1805.
Kvittens på 1807 års salpetergärd för Odersberga säteri 1807.
Kalkyl över tiondeleveranser i Nosaby, Oppmanna, Wånga, Råbelöv, Fjälkestad, Torseke och Röetveds socknar 1807.
Fordran på 1807-1808 års landgille och städja till Råbelöfs kyrkor 1809.
Avskrift ur Skånska Roteringskommissionens protokoll 1815.
Utslag angående Ludvig Bartolomé Peyrons revisionsansökning 1817.
Förteckning över de ägor tillhörande Råbelövs by som blivit uppgivna till taxering 1829.
Två odaterade jordeboksutdrag samt ett utdrag ur 1825 års specialjordebok 1829.
Handlingar rörande Fredrik von Rosens ansökan om att vid kvarnarna Torsebro nr 4 och 5 utöka malningen och därmed leda bort vatten från tullkvarn nr 3 1839.
Skattläggningshandlingar för Torsebro tullmjölskvarn nr 4 och 5 1844.
Handlingar rörande överklagande av beskattningen av vakanta rotar i Villands härad 1850.
Avskrift av utlåtande om anmärkningar mot kronoräkenskaperna för Villands, Gärds och Albo härader 1850.
Handling rörande nedsättning av ränta för frälsekvarnen Torsebro nr 1 1855.
Skyldigheter till pastor i Fjälkestad för Råbelöf och underlydande gårdar 1858.
PM angående kyrkoherdens tillkommande av frälsets tionde 1865.
Publika onera för Råbelöfs och Odersberga fideikommisser 1865-1867.
Uppbördslängder för krono- och kyrkotionede 1867-1875.
Utdrag ur diverse jordeböcker (1719-1825) 1877-1878.
Summering av bevillingstaxeringslängden för Råbelöfs och Odersberga säterier samt Kullaskogen 1879.
Avskrift av taxeringslängd över fast egendom i Fjälkestads sn 1893.
Skattevärdering av Torsebro nr 1 1910.
Diverse odaterade skattehandlingar.
Nota på kostnader för lantvärnsbeklädningen, odat.

Kontroll

Skapad2007-08-02 00:00:00
Senast ändrad2007-09-12 00:00:00