bild
Volym

[Enskildas handlingar]

Hellerups gårdsarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30121/F/4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/uum4mUJIjq6DyXwsJhb6T4
Datering
1683 – 1691  (Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund

Innehåll

Allmän anmärkningOlof Silneckers papper.
Koncept och ankomna brev
(se bil. 6), 1683-1691 och odat;
memorial för O.S. vid hans resa
Stockholm, utfärdat av Asmund Liedberg, 1686; O.S:s befallning
till kämnersrättens ordf. i Falkenberg. Hans Gertsson Lubin
m.fl. att inställa sig vid nästa
lagmansting för doms överklagade,
1687; memorial för Asmund Liedberg vid dennes resa till Göteborg, 1689. I volymen ingår även Olof Silneckers och Maria Leijoncrantz testamente, 1690, och Diplomatiska handlingar, 1676-1680. Se serierna C och G II.
BILAGA 6.
Förteckning över Olof Silneckers koncept och inkomna brev. Volym F:4.
Koncept.
1. Till Börje Månsson i Myra i Faurås hd. Stockholm 1686-09-16.
2. Till "Gode män" i Blixtorp, Ry, Ly och Olstorp samt åborna på skattehemmanet Sörsta i Årstads s:n. Lynga 1687-09-06.
3. Kopia av lagmansrättens resolution i sak mellan Daniel Ramfelt och invånarna i Ly å ena sidan samt invånarna i Vedby, Myra, Mo m.fl. å andra rörande en torvmosse. Falkenberg 1687-11-11.
4. Till "Baron och landshövding". Stockholm 1689-02-08.
5. Till Asmund Andersson, Bonde Nilsson, Anders Persson, Börje Andersson, Anders Börjesson i Lastad. Hellerup, Falkenberg och Hellerup 1689-07-17 och 1689-09-15 samt 1690-02-15.
6. Till Anders Olsson i Knapegården, Hellerup 1689-08-28.
7. Till Johan Gyllencrantz. Hellerup 1690-01-13.
8. Till kammarrådet och sedemera landshövdingen i Skaraborgs län, Polycarpus Cronhielm. Hellerup 1690-04-30.
9. Till häradshövdingen .. Hellerup 1690-01-08.
10. Till landshövding Tungel. Hellerup 1690.
11. Till Kmt.
12. Till Reduktionskollegium.
13. Till Rutger von Ascheberg.
14. Till Landshövdingen Gustaf Tungel.
15. Till Göta hovrätt.
16. Till häradshövdingen ....
17. Del av framställning på ridderskapets och adelns vägnar. (Nr. 11-17 utan ort och datum).
Inkomna brev.
1. Rosenhane. Björkholm 1683-08-16.
2. Rådmannen i Varberg, J.M. Bostell. Varberg 1683-06-03.
3. Dirich Brex. Kungsbacka 1685-06-03.
4. Daniel Ramfelt. Stockholm 1686-09-16.
5. A. Gillmann. Falkenberg 1686-10-06.
6. Magnus Gripenwaldt. Lidhem 1687-02-05.
7. Magnus Gripenwaldt. Lidhem 1687-02-26.
8. Förmodligen landsbokhållaren i Halland, Lars Gillisson Tollet, adlad Lindflycht. Langås 1687-10-28.
9. Asmund Liedberg. Hellerup 1687-10-30.
10. Paul Jurgensson. Härlanda 1688-04-28.
11. Befallningsmannen Lars Brinck. Falkenberg 1688-04-24.
12. Catharina Silverstierna. Skedala 1688-05-12.
13. Asmund Liedberg. Göteborg 1688-11-29.
14. Otto von Rolshausen. Halmstad 1689-01-29.
15. Asmund Liedberg. Hellerup 1689-04-20.
16. Asmund Liedberg. Hellerup 1689-04-27.
17. Johan Gyllencrantz. Skedala 1689-06-22.
18. Lars Brinck. Halmstad 1689-06-22.
19. Johan Gyllencrantz. Skedala 1689-08-01.
20. Johan Gyllencrantz. Skedala 1689-08-14.
21. ...Olsson. 1689-08-26.
22. Hovrätten i Jönköping. 1689-10-22.
23. Nils Svensson, med intyg från fyra gode män i Kungsbacka. Onsala 1689-11-25.
24. Erik Stiernman. Kungsbacka 1690-01-03.
25. Nils Svensson. Onsala 1690-01-04.
26. Johan Gyllencrantz. Skedala 1690-01-10.
27. A. Gillman. 1690-03-01.
28. Lars Wahlmann. Varberg 1690-03-19.
29. Lars Wahlmann. Varberg 1690-03-22.
30. E. Silnéus. Förmodligen identisk med Erik Silnaeus, adlad Gyllenecker. (Jfr bil. 7 nr 42). Hellerup 1690-05-21.
31. Håkan Eekman. Göteborg 1690-11-28.
32. N. Wirgman. Falkenberg 1690-12-12.
33. Håkan Eekman. Göteborg 1690-12-12.
34. Håkan Eekman. Göteborg 1690.
35. Baron och sedermera generalmajoren Anders Leijon- hielm. Tepsås 1691-01-24.
36. Landssekreteraren och häradshövdingen Carl Svanhals. Vessige 1691-08-20.
37. Elsebe Westerman. Göteborg 1691-11-02.
38. Jon Olssön i Lehll och Jon Anderssöns arvingar i Kärreborg, odat.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Handlingar med främmande eller okänd proveniens (SE/LLA/30121/G II)