bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/69
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QnXLIr1H8KYzboVC6xfkH6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningGårdsarkiv

E:
Hulvik, frälsehemman, 1/4 mtl
(Nårunga sn, Gäsene hd,
Älvsborgs län) med underliggande
torpet Hallors Nabb.
Inköptes av Ulric Ludvig v. S.
från Johan Gabriel Gyllengrip,
1737-08-02 (?).

Ärvdes sedermera av Ulric Christoffer v. S., såldes på auktion vid dennes död.

E:a
Köpebrev, husesyninstrument och
processhandlingar.

E:b
Handlingar rörande Nårunga
skogsprocess.

F:
Hällstad Påvagården, frälsehemman, 1 mtl (Hällstad sn, Ås hd, Älvsb. län).

1/4 mtl i gården inköpt av Ulric Christoffer v. S.
Låg under bondebruk.

F:a
Åtkomsthandlingar och kontrakt.

F:b
Process rörande ofrälses rätt att bruka frälsejord,
(Påvagården svarande).

G:
Iglabo, säteri, 1 mtl (Ljurs sn,
Gäsene hd, Älvsb. län) med
underliggande torp och såg- och
mjölkvarn.

Inköptes av Bengt v. S. från
assessor Johan Stiernflycht,
1684-09-28.

Ägdes av olika medlemmar av den
v. Schwartzenhoffska släkten.

Såldes på auktion efter Agneta
Sylvans död 1834 genom Gustaf Wolter Mannerfelts försorg.

G:a
Köpebrev på säteriet, 1684-09-28.

G:b
Handlingar rörande Ulric Christoffer v. Sns åtkomst av
säteriet med underliggande torp.

G:c
Förvaltning.

G:c 1
Räkenskaper.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Schwartzenhoff, von, släktarkivet (SE/KrA/0299:04)

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:42:24