Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/16
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VqaPZvzRtwHHbjBS8c5zN6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningN:
Godsägare Erik Gustaf Mannerfelts
(1841-1918) familjearkiv.

N:a
Brev till Erik Gustaf M. från:
Ljunggren, Axel,
1879-12-16.

Mannerfelt, Gustaf Wolter,
1862-10-18.

N:b
Betyg från förberedande kadettskola.

N:c
Gravationsbevis och inteckningar på egendomen Östtomten.

N:d
Kvitton.

N:e
Brev till Maria M., f. Bromander,
(1838-1898) från Mannerfelt,
Anne Margret 1874-04-21.

Se även vol. 87, 94-120, 130-142.

O:
Hedvig Charlotta Johanna
Mannerfelts (1848-1901) arkiv.

O:a
Brev till Charlotta M.
från div. personer,
se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

O:b
2 manus av professor J. Ekman
dedicerade till Charlotta M.

O:c
Diverse visitkort.

P:
Ingenjör Assar Adolf Teodor Mannerfelts (1850-1917) arkiv.

P:a
Skolbetyg.

P:b
Koncept till sjöförklaring
angiven av Teodor M.

P:c
Brev till Teodor M. från:
Granfeldt, Lennart, stationsinsp.
1876-09-08.

Mannerfelt, Anne Margret,
1869-07-30,
1873-04-18,
1877-09-11.

Mannerfelt, Carl Otto,
1873-04-15.

P:d
1 inbjudningskort.

P:e
Brev till Maria Matilda M.,
f. Engström, (1859-1934) från
Mannerfelt, Anne Margret,
1881-10-31.

Q:
Major Johan Fredrik Mannerfelts
(1854-1931) arkiv.

Q:a
1 inbjudningskort.

Q:b
Brev till Johan Fredrik M. från:
Mannerfelt, Emil,
1874-05-11.

Mannerfelt, Carl Otto,
1873-03-13, 1873-03-16.

Q:c
Brev till Augusta Emelie M.,
f. Åhslund, (1862-1916) från
Mannerfelt, Anna Nora,
1880-12-02.

Q:d
2 kriaböcker för Johan Fredrik
Mns son Fredrik, 1907-1908.

R:
Förvaltare Vilhelm Claes Axel
Mannerfelts (1856-1919) arkiv.

R:a
Brev till Axel M. från diverse personer, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.

R:b
1 inbjudningskort, visitkort.

R:c
Handlingar rörande försäljning
av Trestena fideikomiss,
1910-1919 (se även IV:I o.
Granfeltska släktarkivet IV:D).
Se även vol. 88, 121 och 122.

S:
Disponent Emil Magnus Ludvig
Mannerfelts (1857-1933) arkiv.

Brev till Emil M. från
Jacobsson J. A.,
1916-08-25, 1916-?-?,
se även vol. 88 och 129.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:18:26