bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/67
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mXmGuJLAi4z5AyTvWIkhMF
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningX. Gårdsarkiv

C:
Gyltebacka, löjtnantsboställe
vid Södra Kinds komp. Älvsb. reg.
(Roasjö sn, Kinds hd, Älvsb. län)
med följande underliggande
löningshemman i Kinds hd:

/Revesjö sn/
Flenstorp,

/Roasjö sn/
Qvarnegärde, Habo Lillegården,

/Sexdråga sn/
Ringstena Pär Olofsgården.
Beboddes av Ulric Christoffer
v. S., 1783-1796.

C:a
Transumt av husesyninstrument,
1783-09-04.

C:b
Kontrakt på indelningsbyte
mellan Ulric Christoffer v. S.
och löjtnant C. Delwig,
1796-07-17.

C:c
Förvaltningshandlingar och räkenskaper.

C:d
Process mellan Ulric Christoffer
v. S. och några löningsbönder
rörande ränteuppbörd.

D:
Hof, säteri, 2 mtl (Hällstads sn,
Ås hd, Älvsb. län) med under-
liggande rå- och rörshemman,
(tills. 2 mtl):

Hallarna, Hulugården, Håkansgården.
Inköptes på auktion av
Carl Gustav v. S. 1786-05-01
från änkefru Jeanna Oxehufvud,
f. Giötenstierna och pupillerna
Bo och Tönne Oxehufvud, (förmyndare kapten David Fredrik
von Wachenfelt).

Ärvdes av Ulric Christoffer v. S.
Försåldes på auktion vid dennes död 1821.

D:a
Köpebrev, 1786-05-01.

Avskrift av K. brev på säterifrihet, 1734-10-11.

Kvittenser på köpesumman.

D:b
Förvaltningshandlingar och
räkenskaper.

D:b 1
Mantals- och skattehandlingar.

D:b 2
Diverse lösa räkenskaper och
förvaltningshandlingar.

D:b 3
Förteckning över åbornas under
säteriet Hof besvär,
(i form av brev till härads- hövding Temtander, 1811-11-07).

D:c
Skiftes- och rågångshandlingar.

D:c 1
Handlingar rörande vägdelning
i Hällstads socken.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Schwartzenhoff, von, släktarkivet (SE/KrA/0299:04)

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 11:42:24