bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Mannerfeltska släktarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0299:01/0/82
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/qpXsg7hYgKQOlu1O1CGep1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningF:
Löjtnant Georg Vilhelm Granfeldts
(1807-1880) arkiv.

Brev till Georg Vilhelm G. från:
Granfeldt, Adolf, hovrättsråd,
1851-01-27.

Kruse, Fredrika,
1855-03-12.

Wersäll, Johan, kontraktsprost,
1854-12-16.

G:
Hovrättsråd Adolf Fredrik
Granfeldts (1811-1875) familjearkiv.

G:a
Brev till Adolf Fredrik G. från:
Granfeldt, Gustaf, ryttmästare,
1840-09-24.

Granfeldt, Hedvig, s. gm Wersäll,
1840-03-04.

Wersäll, Johan, kontraktsprost,
1859-01-08.

G:b
Brev till Maria Augusta Vilhelmina Granfeldt,
f. Lundström, från:
Granfeldt, Augusta,
1888-09-29, 1888-09-30,
1890-09-11.

Mannerfelt, Anne Margret,
f. Granfeldt,
1880-11-04,
1881-08-12, 1881-09-11,
1882-05-18,
1883-01-17.

H:
Augusta Carolina Charlotta
Fredrika Sofia Granfeldts
(1814-1891) arkiv.

Brev till Augusta G. från:
Granfeldt, Anne Charlotte,
f. Fock, 1839-11-02.

Mannerfelt, Anne Margret,
f. Granfeldt,
1859-01-05, 1859-03-05.

Wersäll, Johan, kontraktsprost,
1845-06-14.

I:
Lantbrukare Lars Carl Ture
Emanuel Granfeldts (1816-1897)
arkiv.

1 kvittens.

J:
Johanna Beata Ottiliana Granfeldts (1823-1902) arkiv.

Brev till Johanna G. från:
Cronstedt-Lewenhaupt, Eva Augusta, 1849-05-06.

Granfeldt, Augusta,
1858-07-04,
1860-02-23.

Granfeldt, Claes, major,
postmästare,
1851-05-12,
1869-10-03,
1873-05-15.

Granfeldt, Ture, lantbrukare,
1858-05-14,
1863-07-08,
1869-10-11.

Mannerfelt, Anne Margret,
f. Granfeldt,
1859-01-19,
1866-05-15,
1874-06-06, 1874-09-09,
1881-05-13.

Mannerfelt, Anna Nora,
1859,
1866-02-28,
1868-04-22,
1869-06-09, 1869-07-31,
1876-09-26.

III:
Anna Margareta Fock-Sparres,
f. von Essen, (1752-1832) arkiv.

A:
Avskrifter av diverse domstols-
protokoll, kvittenser, etc.

Brev till Anna Margareta F-S.
från Hindrichsson, Sven,
1813-07-06.

B:
Handlingar rörande generallöjtnant Georg Vilhelm Fock (1727-1808).

Faste- och skötebrev på två egendomar, arvskifteshandlingar, diverse.

C:
Handlingar rörande generaladjutant Claes Erik Sparre (1740-1813).

Diverse räkenskaper.

1 brev från Fägerskjöld, Carl, 1812-04-21.

D:
Handlingar i samband med bouppteckning och arvskifte efter Claes Erik Sparre.

IV: Gårdsarkiv
A: Stora Broke. Skattehemman 1/4 mantal och tullmjölkvarn i Härlanda sn, Skånings hd i sambruk med Ågården, skattehemman, 1/4 mantal i samma sn. Ägdes av Claes Erik Sparre, ärvdes av Anna margareta Fock-Sparre 1813 och efter henne av Gustaf granfelt 1832 och 1851 av Georg vilhelm Granfelt.
a. husesynsinstrument
b. Arrendekontrakt
c. Domstolsprotokoll och processhandlingar.
d. Diverse räkenskaper.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Granfeldska släktarkivet (SE/KrA/0299:03)
Se-hänvisning från: Fock-Sparre, Anna Margareta f von Essen (SE/KrA/0299:06)

Kontroll

Senast ändrad2010-06-18 13:32:57