bild
Volym

[Arkiv med löpande volymnumrering]

Stålska arkivet

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0035:0845/0/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nOC8nW2yeYNVUd4VHaEFF1
Datering
1822 – 1884,odat  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBrev till general J. P. Lefrén från f.d. kapten Carl Adolf Brakel med relation om träffningen vid Porrasalmi 1789. 1 st. 1853.

Brev från Maria Adelaide Suber till hennes moder. 1 st. u.å.

Korrespondens mellan Carl Stål och pigan Anna Carlsson samt arbetskarlen August Norman om flickan Anna Margareta Carlsson. 1871-1873.

Koncept till brev till svensknorske ministern i Berlin friherre Constantin D'Ohsson och till preussiske friherren von Fontan. 1838.

Brev till Carl Stål från:
Adlersparre, Axel. Kommendör, riksdagsman. 1 st. 1869.
Avén, Julia. 5 st. 1874.
Avén, Anna ?. 1 st. 1884.
Barker, A. Engelsk officer. 1 st. 1838.
Bildt, Didrik Anders Gillis. Generalmajor, överståthållare, statsminister. 1 st. 1863.
Börjesson, Julia Maria, född Stål. 6 st. 1862-1869.
Börjesson, Carl Wilhelm. Telegrafkommissarie. 1 st. 1864.
Callerström, Sven Adolph. Kapten. 3 st. 1832-1833.
Dahlfelt, Carl Ludvig. Generalkonsul. 2 st. 1853-1859.
Edelsvärd, Adolf Wilhelm. Major. 1 st. 1883.
Ernlund, M. G. Hemmansägarinna. 1 st. 1859.
Von Fontan. Tysk friherre. 1 st. 1838.
Garben, Balthazar Nicolai. Norsk generalmajor. 1 st. 1854.
Hjelm, Augusta. 1 st. u.å.
af Kleen, Anna Beata, f. Ehrenborg. 2 st. 1866, u.å.
af Kleen, Johan. Generallöjtnant. 1 st. 1849.
Klingenstjerna, Erik Gustaf. Överste. 1 st. 1861.
Lavén, Abraham Wilhelm. Kommendörkapten. 1 st. u.å.
Lindbohm, Petter Wilhelm. Löjtnant. 4 st. 1822-1834.
Palmstedt, Carl. Professor. 20 st. 1828-1852.
Reventlow, Conrad Ferd. Edv. Underlöjtnant. 1 st. 1874.
Rouget de S:t Hermine, Fredrik. Överintendent, generalkonsul. 2 st. 1851-1873.
Rouget de S:t Hermine, Anna Charlotta. 2 st. 1871-1873.
Raeder, Johan Georg. Norsk generallöjtnant. 1 st. 1847.
Spångberg, Jacob. Kontorsskrivare. 1 st. 1879.
Stål, Albert Fredrik Bernhard. Spannmålshandlare. 1 st. 1858.
Stål, Amanda, född Böös. 5 st. 1873-1883.
Stål, August Fredrik, regementsläkare, 1863-83
Stål, Birgitta Charlotta, 1828
Stål, Carl, professor, 1847-1870
Stål, Carolina, 1837-64
Stål, Ingeborg, 1882
Stål, Pehr, grosshandlare, 1828-64
Stål, Samuel, hovkamrerare, 1828
Stål, Wilhelm, överste, 1851-74
Thyselius, Per Erik, prost, riksdagsman, 1851
Wennström, Julia,
Wulfsberg, A D & Co 1846
Öhman, Adolf, major, 1826-32
Öhman, Louise, 1871

Brev till Carolina Stål från
Lefrén, Johan Peter, general, 1838
Stål, Carl, överste, 1826-38
Palmstedt, Carl, professor, 1837

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2024-02-01 11:37:37