Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (50) Info Info
   • Statlig myndighet (25)
   • Gård (5)
   • Företag (1)
   • Övriga (15)
   • Person (släkt) (5)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (124)
  • Brev (91) Info Info
  • Uppslagsverk (26)
  • Statsförvaltning (6)
   • Skrivelser till Kungl Majt (6) Info Info
  • Brott och straff (1)
   • Dombok (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 179
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rosenhane, Schering

Yrke: Diplomat, Landshövding, Riksråd, Överståthållare
Född: 1609
Död: 1663
147,74678

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Rosenhane, Schering

Anmärkning: Hans arvingar
147,74664
Digitaliserat material finns

3. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
147,74664

4. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
147,67621

5. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
147,67422
Digitaliserat material finns

6. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
147,43332
Digitaliserat material finns

7. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
146,836

8. Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län
Namn: Rosenhane, Schering

Datum: 1681-10-19 §57
Ärende: Tvist om fordran (omnämnd)
Anteckning: Alvesta i Aringsås socken beläget på hans frälse.
146,83333

146,76767

10. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Rosenhane, Schering

Anmärkning: Hans arvingar
146,6633
Digitaliserat material finns

11. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
146,6633

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rosenhane, Schering

Yrke: Historiker, Ämbetsman
Född: 1754
Död: 1812
146,63936

13. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
146,63902
Digitaliserat material finns

145,85632

15. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
145,85623

16. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Rosenhane, Schering

Anmärkning: Hans arvingar
145,85258
Digitaliserat material finns

145,85258

145,73392

19. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
145,73392

20. Axel Oxenstiernas skrifter och brev
145,73392