Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1) Info Info
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (14)
  • Brev (9) Info Info
  • Uppslagsverk (5)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-15 av 15
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sture, Sten Svantesson

Yrke: Riksföreståndare
Född: omkring 1492
Död: 1520

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37612

Utfärdat: 15140829, Tälje (= Södertälje)
Innehåll: Sten (Svantesson) Sture, riksföreståndare, stämmer riddaren Åke Göransson (Tott) och Tönne Eriksson (Tott) till nästa rådsmöte att svara hustru Kristina (Månsdotter), änka efter Sigge Larsson, ang. go...

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37611

Utfärdat: 15140829, Tälje (= Södertälje)
Innehåll: Sten (Svantesson) Sture, riksföreståndare, stämmer biskop Mats i Strängnäs, fru Anna (Karlsdotter) på Vinstorp, Måns Gren m.fl. till nästa rådsmöte att svara hustru Kristina (Månsdotter), än...

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37613

Utfärdat: 15140829, Tälje
Innehåll: Sten (Svantesson) Sture, riksföreståndare, stämmer på Johan Månssons (Natt och Dag) och hans syster Kristinas, änka efter Sigge Larsson (sparre), vägnar Erik Nilsson (Gyllenstierna) till nästkommande ...

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38305

Utfärdat: 15191231, Västerås
Innehåll: Sten Sture Svantesson i Eksjö, riddare och riksföreståndare, tillkännager att han avslutat ett jordaskifte med herr Hans, biskop i Linköping, och dennes kapitel med kyrkoherdens i Rappestad samtycke i...

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37695

Utfärdat: 15150218, Vadstena
Innehåll: Riksförest. Sten (Svantesson) Sture, Nils Bosson, lagman i Östergötland, riddarna Erik Trolle, Holger Karlsson och Erik Abrahamsson samt väpnaren Måns Gren m.fl. stämmer bröderna Karl och Erik Knutssö...

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Oxenstierna), Sten Cristiernsson

Yrke: Hövitsman, Riddare, Riksråd
Död: 1516

8. Svenskt biografiskt lexikon

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37655

Utfärdat: 15150000, Venngarn
Innehåll: Knut Eskilsson, riddare och överlagman i Uppland, säljer till riksföreståndaren Sten Sture Svantesson för 180 mark penningar sina gårdar i ”Örysta” på Mörkö och ”Hilysta” i ”Hole” socken.

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38237

Utfärdat: 15190000
Innehåll: Kristina Eriksdotter i Ormered upplåter med sin bonde Karl Bengtssons, sina barns, fränders och vänners samtycke, till Sten Sture Svantesson i Eksjö och dennes hustru 2 gårdar i Kista i Sollentuna soc...

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35214

Utfärdat: 15051010, Stockholms gråbrödrakloster
Innehåll: Svenska riksrådet kungör att de rannsakat de brev beträffande Svante Nilssons den ”dråpliga kost, täringsutlägg, skada och stort omak” han hade under fälttåget mot ryssarna i Finland 10 år tidigare, e...

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38197

Utfärdat: 15180729, Stockholm
Innehåll: Dorotea Knutsdotter, Kristiern Johanssons änka, säljer till riddaren Sten Sture Svantesson i Eksjö och hans hustru Kristina Nilsdotter 2 gårdar i Kärsby, en i *Veppsta (nu Lindhov), en i Skr...

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Erik XIV

Yrke: Kung
Född: 1533
Död: 1577

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Collart (Colardh), Claude

Yrke: Hovman, Krigsbefäl
Född: 1500-talet
Död: 1500

15. Volym
Allmän anmärkning: S - Ö Salin, Bernhard, amanuens och intendent vid ...
Tillhör arkiv: PORTRÄTTARKIV, 300 SERIEN
Arkivbildare/upphov: PORTRÄTTARKIV, 300 SERIEN

Förvaras: Västergötlands museum