Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (71) Info Info
   • Gård (56)
   • Förening (3)
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (6)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (364)
  • Brev (280) Info Info
  • Uppslagsverk (76)
  • Sjukvård (4)
  • Folkräkningar (3) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 435
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sture, Svante Nilsson

Yrke: Riksföreståndare
Död: sannolikt 1511

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38321

Utfärdat: 15200000
Innehåll: ”Wty samma ask ligger itt papers breff, som lyder paa Gäddagården i Arbogha med the godz ther wnder är, som her Swante Nelsson (Sture) riddere thil itt wädderköp köpte aff frw Birgitta Tordsons dotter...

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34736

Utfärdat: 15040213, Stockholm
Innehåll: Riksföreståndaren Svante Nilsson Sture förlänar åt biskop Otto i Västerås samma län, som han av Sten Sture erhållit, nämligen ”Byrkesta” och Tortuna socken med konungsbyn Östensbro i samma socken.

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33587

Utfärdat: 14980311, Örebro slott
Innehåll: Riddaren Svante Nilsson (Sture) i Eksjö instämmer lagmannen i Värmland, Nils Olsson, till Skara landsting för att stå till svars inför rikets råd angående den gård han besitter, såsom Risebe...

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35197

Utfärdat: 15050924, (Gråbrödraklostret i Stockholm)
Innehåll: Svante Nilsson (Sture) i Eksjö, Sveriges riksföreståndare, och Knut Eskilsson i Venngarn, 'överlagman' i Uppland, kungör att Olof Nilsson, underlagman i Västerbotten, i Gråbrödraklostret inf...
Digitaliserat material finns

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Svante Sture

Födelseår: 1886
Län: Blekinge län
Folkräkningsår: 1890
Digitaliserat material finns

7. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Svante Sture

Födelseår: 1886
Län: Blekinge län
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sture, Svante

Yrke: Marsk, Riksråd
Född: 1517
Död: 1567

9. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansson, Svante Sture

Födelseår: 1886
Län: Blekinge län
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34889

Utfärdat: 15040725, Åbo
Innehåll: Svante Nilsson till Reval om sin ankomst. Besvärar sig över att Sten Stures tjänare Hans Klunkert och Mauricius Rolss(on) tillfångatagit Markus Skrivare, kung Hans tjänare, varför Sveriges rike iklätt...
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34311

Utfärdat: 15010000
Innehåll: Onämnd (Svante Nilsson) tackar Henrik Krummedike för det broderskap han bevisat med guld och penningar, och meddelar med anledning av hans tidigare brev att han avsett att sända sin sven Henning Gagge...

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36829

Utfärdat: 15101000, Kalmar
Innehåll: Svante Nilssons kontrakt med Herman Messman, rådman i Lübeck, att han där skall uppköpa 2 skepp, utrusta dem med bestyckning, krut m m, och sända dem på våren till Stockholm. De köpmansvaror som då me...

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35035

Utfärdat: 15050113, Hedemora
Innehåll: Svante Nilssons dombrev över prebendaten till S:t Laurens Jon Talgs i Västerås käromål mot Peder Skrivare m fl angående några gatubodar i Hedemora. Efter att Svante sänt lagmannen i Uppland, Knut Eski...

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33993

Utfärdat: 15000917
Innehåll: Svante Nilsson meddelar onämnd (biskop Henrik av Linköping) att han mottagit ett brev från denne i vilket denne berättat om det förfång Abraham Eriksson tillfogat adressaten och adressatens fogde i Ka...

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33864

Utfärdat: 15000000
Innehåll: Svante Nilsson tillskriver Sten Sture d ä och förklarar att Hemming Gads hittillsvarande verksamhet länt Sverige till evigt gagn och att han därför förtjänar allas tacksamhet och ersättning för ”kost ...

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34490

Utfärdat: 15020114, Örebro
Innehåll: Svante Nilsson ombeder Jakob Andersson och Jeppe Svenske att fylla slottets förråd med öl och andra förnödenheter, att det pålas kring slottet och att vattnet hålls isfritt. Han skall även skriva till...

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34071

Utfärdat: 15000000
Innehåll: Svante Nilsson meddelar de tyska knektarna vid Kalmar Hemming Passow och Henningh Quede, att han fått deras brev (Stureark. 961b), förmedlat av Kalmarborgaren Gudmund Jonsson, Hemming Gad och Sten Kri...

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33863

Utfärdat: 15000000, Stegeborg
Innehåll: Svante Nilsson besvarar ett brev från Sten Sture d ä där denne meddelat om brytningen mellan den ryske storfursten och hertigen av Litauen, något som enligt Svante lyckligtvis bör leda till att den of...

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33855

Utfärdat: 15000000
Innehåll: Onämnd [Svante Nilsson] meddelar Sten Sture d ä att han mottagit dennes brev med upplysningar om ryssarnas härjningar i Finland. Han råder till vidtagande av säkerhetsåtgärder beträffande slotten och ...

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 34070

Utfärdat: 15000000
Innehåll: Svante Nilsson meddelar befälhavarna över de tyska legoknektarna i Kalmar, Hemming Passow och Henning Quede, att han dagen innan givit deras ombud mycket tydliga besked att den skriftliga försäkran de...