Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (85) Info Info
   • Kommunal myndighet (1)
   • Gård (1)
   • Förening (70)
   • Företag (2)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (9)
   • Ej fastställd (2)

 • REGISTER
  • Alla (13)
  • Uppslagsverk (4)
  • Brev (3) Info Info
  • Folkräkningar (2) Info Info
  • Sjukvård (2)
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 101
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Linders, Sven

Yrke: Jordbruksminister, Lantbrukare, Riksdagspolitiker
Född: 1873
Död: 1932

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Linders Nilsson, Sven

Födelseår: 1873
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Nilsson Linders, Sven

Födelseår: 1873
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns

4. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1920-07-09
Ärendemening: Ang. tillfälligt förordnande för domänintendenten Sven Linders att vara ordförande i den s.k. Skånekommittén.

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Linders, Sven f. 1873 d. 1932

Mottagare: Molin, Adrian Leopold f. 1880 d. 1942
År och antal: 1914
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Linders, Sven f. 1873 d. 1932

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1916 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

7. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1908-06-19
Ärendemening: Ang. besvär af Sven Linders i Nefvitshög rör. tillstånd för källarmästaren F.W. Fredriksson i Staffanstorp till viss utskänkning af vin och öl.

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Linders, Sven f. 1873 d. 1932

Mottagare: Mörner af Morlanda, Karl Axel Göran (Axel) f. 1868 d. 1954
År och antal: 1928 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

9. Arkiv
Titel: SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 170, U...
Tid: 1930 – 1995
Arkivbildare/upphov: SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 170, UDDEVALLA (1930 – 1995)

Förvaras: Bohusläns föreningsarkiv

10. Arkiv
Titel: VÄSTERÅS LÄROVERKS SKYTTEFÖRENINGS ARKIV
Tid: 1900 – 1962
Arkivbildare/upphov: VÄSTERÅS LÄROVERKS SKYTTEFÖRENINGS ARKIV (1900)

Förvaras: Västerås stadsarkiv

11. Förening
Namn: VÄSTERÅS LÄROVERKS SKYTTEFÖRENINGS ARKIV

Tid: 1900
Referenskod: SE/U006/VSA_383

12. Förening
Namn: SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 170, UDDEVALLA

Tid: 1930 – 1995
Referenskod: SE/O008/BFA_197

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nilsson, Olof

Yrke: Jordbruksminister, Lantbrukare, Riksdagspolitiker
Född: 1863
Död: 1928

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Martin, Frank H

Yrke: Arméofficer, Skriftställare
Född: 1885
Död: 1962

15. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1908
Län: Gotlands län

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Landquist, John

Yrke: Litteraturkritiker, Psykolog
Född: 1881
Död: 1974

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1904
Län: Stockholms stad

18. Sökmedel
Arkivförteckning: Familjen Linders arkiv (pdf)
Tid: 1700 – tal
Tillhör arkiv: Familjen Linders arkiv
Arkivbildare/upphov: Linder, Johan Anders (1700-tal-1800 – tal)

Förvaras: Umeå universitetsbibliotek

19. Sökmedel
Arkivförteckning: Familjen Linders arkiv (pdf)
Tid: 1700 – tal
Tillhör arkiv: Familjen Linders arkiv
Arkivbildare/upphov: Linder, Johan Anders (1700-tal-1800 – tal)

Förvaras: Umeå universitetsbibliotek

20. Sökmedel
Arkivförteckning: J A Linders arkiv (pdf)
Tid: 1700-tal – 1800-tal
Tillhör arkiv: Komminister J A Linders arkiv
Arkivbildare/upphov: Linder, Johan Anders (1783 – 1877)

Förvaras: Umeå universitetsbibliotek