bild
Volym

[ORDNADE HANDLINGAR]

NILS AUGUST ANDERSSON

Grunddata

ReferenskodSE/H256/FAV_1617-1/F 1/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Mlz0rh8TsQV9emtKZoIyIA
ExtraID1
Datering
18831950(Tidsomfång)
ArkivinstitutionEmmabodabygdens Arkivförening

Innehåll

Allmän anmärkningDenna volym innehåller: Utmärkelse, bouppteckningar, gåvobrev, undantagshandlingar, köpekontrakt, lagfart, protokoll m.m.
En utmärkelse till Nils August Andersson från Svenska Sparbanksföreningen 1942.
Bouppteckning efter Karolina Andersson den 15 april 1941.
Bouppteckning efter Nils August Andersson 1950.
Ett brev från Seattle 1911.
1 litet häfte rörande "Dagspolitiska spörsmål", 1917.
Handlingar angående förrättning för inlösen av med nyttjanderätt upplåtet område å 1/64 mantal av Torsjö i Vissefjärda socken, Kalmar län upprättade år 1940.
Ett gåvobrev till Signe Andersson 1934.
Signe Andersson, formulär till orlofssedel-, kvitto-, räkning-, skuldsedel- och fullmakt, 1900, 1904, 1908.
Förbindelse för afbetalningslån, 1888.
Äktenskapsförrord mellan Nils August Andersson från Fiddekulla och Carolina Gustafsdotter från Båldön, 1884.
Bouppteckningar:
Lantbrukaren Nils August Andersson i Fiddekulla varder befullmägtigad att föra talan vid bouppteckning och arfskifte efter Christina Petersdotter från Fiddekulla, 1896.
Smeden och hemmansegaren Peter Davidssons i Fiddekulla hustru Christina Petersdotter, 1897.
Hemmansegaren Carl Andersson från Pällamåla, 1912.
Efter hemmansegaren Gustaf Pettersson från Stjärntorp, 1915.
Utdrag av förmyndarprotokollet:
Peter Davidsson från Fiddekulla, under förmälan att hans hustru Kristina Petersdotter aflidit, anhållit att till förmyndare för deras omyndiga barn förordnas Hemmansegaren Nils August Andersson från Fiddekulla, 1897.
Den aflidne Niklas Johansson från Bungemåla var förmyndare för sonen Jonas Alfred Niklasson. -- Niklasson från Bungemåla tog över förmyndarskapet, 1912.
Gode man A. Mårtensson är förordnad att vid boutredning och vid arvskifte efter avlidne Carl Peter Niklasson Ahlin och Änkan Emilie Charlotta Ahlin, född Warberg bevaka talan för makarna Ahlins omyndiga barn, 1916.
Genom Nämndemannen Karl Petersson i Brinkabo - efter avlidna Änkan Kristina Johansson född Jonsson från Gajemåla blev enligt begäran till god man för hennes å okänd ort vistande sidoarvingar, 1918.
Undantagshandling:
Till Hemmansegaren Anders Peter Davidsson och hans hustru Kristina Petersdotter i Fiddekulla försäljer jag Christina Jonasdotter, 1895.
Köpekontrakt:
En köpeafhandling tillhörande Nils August Andersson afsöndrad från Fiddekulla i Vissefjärda socken, 1890.
Till N. A. Andersson i Fiddekulla från Petter Davidsson i Fiddekulla, 1898.
Till vår son Carl Gustaf Andersson och hans tilltänkta hustru Gerda Johansson, säljer vi N. Aug. Andersson och Carolina Andersson, 1911.
Släktredogörelse:
I öferensstämmelse med härvarande ministralboken intygas härmed att änkan Kristina Johansson f. Jonasson i äktenskap förenad 1871 med hemmmansägaren Gustaf Persson i Fiddekulla, född 1836, död 1884, samt 1888 med f.d. hemmansägaren Jonas Johansson i Emmabo N:r 1, född 1832, död 1916, att båda dessa äktenskap var barnlösa. Det finns syskon och syskonbarn, 1918.
Protokoll vid auktion i Stjärntorp, 1915.
Skuldebrev:
Ett skuldebrev till min moster Cecilia Nilsdotter i Fiddekulla, underskrivet av -- Israelsson Fiddekulla och Gustaf Petersson Fiddekulla, 1889.
Ett skuldebrev till f. Riksdagsmannen J. Jonasson i Rasslebygd, 1898.
Till säkerhet för af oss innehavande omyndiga barns penningar för afl. Bruksegaren Gustaf E. Gullbergs i Emmaboda 2 stycken barn och Sven Peterssons i Fiddekulla 2 stycken barn, anhåller vi att på vår bekostnad måtte beviljas inteckning uti vårt egande hemman, Fiddekulla i Wissefjerda Socken, 1898.
På grund af detta skuldebrev, inteckning beviljad uti Nils August Andersson och hans hustru Karolina Gustafsdotter tillhöriga treåttondels mantal kronoskatte Fiddekulla å Wissefjerda socken samt från ett fjerdedels mantal i samma hemman, 1898.
Lagfartbevis:
Lagfart har beviljats för Peter Davidsson och hans hustru Kristina Petersdotter ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken med undantag av afsöndringar af enkan Matilda Charlotta Jonasdotter och omyndige Klas Ivan Joelsson, den sistnämnde genom hans förmyndare Nikolaus Gustafsson i Bredasjö, 1887.
Lagfart beviljades å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken, som vid arfskifte efter Peter Davidssons hustru Kristina Petersdotter i giftorätt tillskiftats bemälda Peter Davidsson, 1898.
Lagfart har beviljats å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda (Vissefjärda)socken som vid arfskifte efter Peter Davidssons hustru Kristina Petersdotter i arf tillfallit makarnas barn, 1898.
Lagfart har beviljats ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken, som August Lindquist och hans hustru Emma Mathilda Petersdotter, Amanda Charlotta Petersdotter och Anna Maria Petersdotter samt Nils August Andersson, den sistnämnde i egenskap af förmyndare för Peter Davidssons och hans aflidna hustru Kristina Petersdotters omyndiga barn, genom köpebref, 1898.
Inom Wissefjerda socken belägna fastigheten 1/16 mt, Krukö hvarå Per August Johannesson och hans hustru Anna Charlotta Petersdotter erhållit lagfart, 1898.
År 1915 den 16 oktober förrättades arfskifte å fasta ägendomen i boet efter aflidne förre hemmansägaren Gustaf Pettersson från Stjärntorp hvilken såsom sterbhusdelägare efterlämnat sin hustru Anna Maria Pettersson, samt 2 barn nämligen Dottern Carolina Andersson, gift med nämndemannen N. A. Andersson i Fiddekulla och Sonen Hemmansägaren Jonas August Gustafsson i Bussamåla, 1915.
Sedan förre Nämndemannen Nils August Andersson i Fiddekulla hos Ägodelningsdomaren anhållit att honom tillhöriga lägenheten Fiddekulla 1:22 och lägenheten Fiddekulla 1:30, 1917.
Arfskifte efter Karl Andersson Pällamåla och hans änka Karolina Andersson samt makarnas dotter Vilhelmina Karlsdotter, 1918.
Sterbhusdelägare efter aflidna Änkan Kristina Johansson född Jonasdotter:
1. Aflidne brodern PeterJonassons i äktenskap med Lena Stina Jonasson i Buggehult, 3 barn,
2. aflidne brodern Gustaf Jonassons i Buggehult i äktenskap med Ingeborg Lena Jonasson, 5 barn,
3. aflildna systern Kajsa Jonasson i äktenskap med Nikolaus Petersson i Tången, 4 barn,
4. aflidna systern Lena Stina Jonasson i äktenskap med Peter Jonasson i Buggehult, 6 barn,
5. aflidne brodern Nikolaus Jonasson från Alsjömåla i äktenskap med Ingrid Jansson, 4 barn,
6. aflidna systern Maria Jonasson i äktenskap med Nikolaus Johansson i Bungemåla, 5 barn,
7. aflidne brodern Johannes Jonasson från Skinnbo i äktenskap med Kajsa Lena Johansson, 9 barn,
8. aflidna Anna Maria Jonasson i Sjunnamåla i äktenskap med hemmansägaren --- Andreasson, 3 barn, 1920.
Utdrag af lagfartsprotokoll:
Under anhållan om lagfart å fem sextiofjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för Nils August Anderson och hans tilltänkta hustru Karolina Gustafsdotter inlemnade genom Nämndemannen Johan August Johanssson i Skäfveryd, 1896.
Sedan Nils August Andersson och hans tilltänkta hustru Karolina Gustafsdotter den 11 mars 1896 under 8:90 i protokollet anhållit om lagfart å sju trettiotvåendels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjärda socken på grund af ett den 5 januari 1884 utfärdade köpebref, hvarigenom Anna Charlotta Nilsdotter till bemälda Nils August Andersson och Karolina Gustafsdotter försålt berörda hemmansdel, men Härdadsrätten genom beslut förstnämnda dag förklarat ansökningen hvilande, enär arfskifte efter aflidne Andreas Andersson och hans enka Anna Charlotta Nilsdotter jemväl aflidne son Karl Axel icke blifvit i ärendet föreledt, så fullföljdes nu ansökningen genom Nämndemannen Johan August Johansson i Skäfveryd, hvilken ingaf en så lydande arfskiftesinstrument, 1896.
Under anhållan om lagfart å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för Peter Davidsson inlemnade Nämndemannen Frans Gustafsson i Bussamåla, 1898.
Anhållan om lagfart å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för Peter Davidsson och hans aflidna hustru Kristina Petersdotters barn Emma Mathilda Petersdotter, Amanda Charlotta Petersdotter, Anna Maria Petersdotter, Hilda Kristina Petersdotter, Johan August Petersson och Thure Hjalmar Petersson inlemnade Nämndemannen Frans Gustafsson i Bussamåla följande arfskifte, 1898.
Under anhållan om lagfart för änkan Anna Maria Petersson, Nils August Anderssons hustru Carolina Andersson och Jonas August Gustafsson gemensamt å nedannämnda lägenheter ingaf Nämndemannen N. Aug. Andersson i Fiddekulla en så lydande skifteshandling, 1916.
Till f. Nämndemannen N. Aug. Andersson i Fiddekulla upplåta och försälja vi härmed för en köpesumma af etthundra /100/ kronor som kvitteras av från 1/8 mantal kronoskatte Fiddekulla i Vissefjärda socken afsöndrad lägenhet om fyra och ett halft kappland, av änkan Kristina Jonasdotter och undertecknade sterbhusdelägare, 1920, 1921.
Utdrag af Protokoll rörande val av nämndeman i kommunen, 1910.
Utdrag af inteckningsprotokollet:
Till Folkskolläraren E. Thelander i Fiddekulla betalar undertecknade Johan August Jonasson och Lena Stina Petersson Kjesemåla & Brinkabo för en fastighet i Fiddekulla af Wissefjerda socken, 1883.
Anna Charlotta Nilsdotter ansöker om lifstids undantag av Nils August Andersson och Karolina Gustafsdotter Fiddekulla i Wissefjerda socken, 1896.
Inteckning gäller för Nils Fredin och Emma Sophia Fredin Lindås,1897.
Beviljad inteckning att gälla med förmånsrätt af Peter Davidsson och Kristina Petersson till enkan Kristina Jonasdotter i Fiddekulla, 1897.
Till Hemmansägaren Nils August Andersson och hans hustru Karolina Gustafsdotter i Fiddekulla försäljer jag mitt egande hemman Fiddekulla i Wissefjerda socken med undantag för Peter Davidsson i Fiddekulla, 1898.
Beviljad inteckning uti ett fjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för de undantagsförmåner Kristina Jonasdotter vid försäljning af ett åttondels mantal i samma hemman till Joel Peter Niklasson, 1898.
2 st handlingar rörande, inteckning uti tre åttondels mantal kronoskatter Fiddekulla i Wissefjerda socken samt från ett fjerdedels mantal i samma hemman afsöndrade sex tunnland jord inlemnade Nämndemannen Johan August Johanssson i Skäfveryd åt Nils August Andersson och hans hustru Karolina Gustafsdotter i Fiddekulla, 1898.
Beviljad inteckning uti ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken af Peter Davidsson och Kristina Petersson till Hemmansegaren Johan August Carlsson i Bredasjö, 1899.
Sedan Häradsrätten den 31 Oktober 1887 i protokollet beviljat och den 10 Juni 1897 föringat inteckning uti ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken, med undantag af derifrån ofsöndrade dels sex tunnland, sexton och åtta tiondels kappland, dels och trettio kappland jord af Peter Davidsson och Kristina Petersson till Enkan Kristina Jonasdotter i Fiddekulla, 1899.
Till f. riksdagsmannen J. Jonasson i Rasslebygd betala vi, N. Aug. Andersson och Karolina Gustafsdotter i Fiddekulla en summa + ränta till säkerhet för detta kapital och ränta tillåtes fordringsägaren på vår bekostnad söka och vinna inteckning uti vårt ägande hemman ett åttondels mantal inköpt af Peter Davidsson i Fiddekulla i Wissefjerda socken, 1910.
Beviljad inteckning den 18 januari 1910 uti ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken som enligt ett skuldebref den 1 april 1898 af N. Aug. Andersson och Karolina Gustafsdotter till Riksdagsmannen J. Jonasson i Rasslebygd sedemera öfverlåtit å ägaren af fastigheten till Carl G. Andersson och Gerda Andersson, 1914.
Förbindelse och debetsedel, 1925, 1916.
Ett kuvert med:
John Anderssons betyg, 1900-1907, spridda år och en deklarationshandling från Signe Andersson, 1950.
2 gamla dokument, (det ena är en kopia), som är svåra att tyda.
Tomma blanketter.

Kontroll

Skapad2023-01-12 12:30:24
Senast ändrad2023-01-12 12:30:24