bild
Volym

[VA - STÖRRE FORMAT (33 VOL.)]

HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER

Grunddata

ReferenskodSE/M007/HSA31_55-1/F 4 B/8
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/x8XmM5eEYaU1okGBwLzVy6
ExtraID8
ArkivinstitutionHelsingborgs stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningObjektnr: VA-2081
Kompositör: Ronelli, Bob
Titel: "Promenadenflirt"
Typ av verk: stråk/blås/slv/guitarr/harpa
Format: TR ©1958 Warnys Musikforlag, Köph.
Övrigt: arr. Arne Lamberth
Objektnr: VA-2082
Kompositör: Rossini, Gioacchino/arr. L. Weninger
Titel: "Barberaren i Sevilla"
Typ av verk: opera/ouverture/piano/stråk
Format: TR ©1931 Ant. J. Benjamin, Leipzig
Övrigt: ägarant. 'Erik Nordgren 1932'
Objektnr: VA-2083 a,b
Kompositör: Rossini, Gioaccino/arr. N.Ch. Bochsa
Titel: "Otello"
Typ av verk: opera/piano/harpa
Format: TR 2 häften, G. Ricordi e C. Milano
Övrigt: ägarant. 'Camilla' (?)
Objektnr: VA-2084
Kompositör: Rung, Frederik
Titel: "Havluftning"
Typ av verk: piano/sång/txt da.
Format: TR Wilh. Hansens Forlag, Köpenhamn
Övrigt: romans
Objektnr: VA-2085
Kompositör: Sahlberg, Evert
Titel: "Farfarsfiolen"
Typ av verk: violin
Format: TR ©1942 Nord. Journals Förlag, Ö-bro
Övrigt: 3 dansmelodier
Objektnr: VA-2086
Kompositör: Sandell, Emrik
Titel: "Från gamla glada tider"
Typ av verk: potpurri/violin
Format: TR ©1927 E. Anderssons Musikförl. M-ö
Övrigt: ägarstämp. 'NV Skånes Orkesterfören.'
Objektnr: VA-2087
Kompositör: Schubert, Franz
Titel: "La Serenata"
Typ av verk: piano/sång/txt it., fra.
Format: TR förlag G. Ricordi, Milano
Övrigt: 'L. Pyk, Ignacio & Fernando Villalpando'
Objektnr: VA-2088
Kompositör: Schubert, Franz
Titel: "Schubertana"
Typ av verk: piano
Format: TR © 1924 W. Paxton & Co, London
Övrigt: arr. R.W. Saar
Objektnr: VA-2089
Kompositör: Schubert, Franz
Titel: "Schubert-Melodien"
Typ av verk: lieder/marscher m.m./piano/sång/txt
Format: TR 1916? Verlag Ullstein, Berlin
Format: 'Musik für Alle' Nr 132, XII Band
Övrigt: ägarant. 'Krüger-Hanssson & 'Till Signe
Övrigt: Andersson från Svante Nilsson'
Objektnr: VA-2090
Kompositör: Scott, Cyril
Titel: "Impressions from the Jungle Book"
Typ av verk: piano
Format: TR © 1912 Schott's Söhne, Mainz
Övrigt: ägaranteckn. 'Wald. Rudolf'
Objektnr: VA-2091
Kompositör: Scott, Cyril
Titel: "Lotusland"
Typ av verk: piano
Format: TR © 1905 Schott's Söhne, Mainz
Övrigt: op. 47:1
Objektnr: VA-2092
Kompositör: Silésu, Lao
Titel: "Valse en Sol dièse mineur"
Typ av verk: piano
Format: TR © 1949 eget förlag, Paris
Övrigt: ägaranteckn. 'Sölve Karlsson'
Objektnr: VA-2093
Kompositör: Smareglia, Antonio
Titel: "Danze Ungheresi"
Typ av verk: opera/piano
Format: TR Casa Musicale Giuliana,Trieste
Övrigt: © 1932, 'Il Vassallo'
Objektnr: VA-2094
Kompositör: Smareglia, Antonio
Titel: "La Falena"
Typ av verk: piano
Format: TR Casa Musicale Giuliana, Trieste
Övrigt: ©1932
Objektnr: VA-2095
Kompositör: Smareglia, Antonio
Titel: "Pittori Fiamminghi-Fantasia I"
Typ av verk: piano-dirigent
Format: TR Casa Musicale Giuliana,Trieste
Övrigt: ©1931, arr. Ferruccio Apollonio
Objektnr: VA-2096
Kompositör: Stephan, Rudi
Titel: "Ich will dir singen ein Hohelied"
Typ av verk: piano/sång/txt G.v. Robertus
Format: TR ca 1920 Schott's Söhne, Mainz
Övrigt: ägaranteckn. 'W. Rudolf Berlin 1925'
Objektnr: VA-2097
Kompositör: Taubert, Wilhelm
Titel: "12 Sånger för Ungdom"
Typ av verk: piano/sång/txt
Format: TR W. Löfvings förlag, Stockholm
Övrigt: 'Fru Gås', 'Snäckan' mfl
Objektnr: VA-2098 a (+b)
Kompositör: Telemann, Georg Philipp
Titel: "Zwölf Fantasien"
Typ av verk: tvärflöjt utan bas
Format: TR ©1955 Bärenreiter Verlag, Kassel
Övrigt: ägarstämpel 'Sven Ankar'
Objektnr: VA-2098 b
Kompositör: Telemann, Georg Philipp
Titel: "Suite A-Moll"
Typ av verk: partitur/stämmor/tvärflöjt/violin/bc
Format: TR ©1955 Bärenreiter Verlag, Kassel
Övrigt: ägarstämpel 'Sven Ankar'
Objektnr: VA-2099
Kompositör: Thiman, Eric H.
Titel: "Fittleworth Fair"
Typ av verk: piano-dir/stråk/blås/slv/harpa
Format: TR © 1939 W. Paxton & Co, London
Övrigt: 'Morris, Pastoral, Air'
Objektnr: VA-2100
Kompositör: Thomsen, Christian
Titel: "Villanelle"
Typ av verk: piano/stråk
Format: TR Wilh. Hansens Forlag, Köpenhamn
Övrigt: ägarstämp. 'NV Skånes Orkesterfören.'
Objektnr: VA-2101
Kompositör: Toby, H.P.
Titel: "Polka Hongroise"
Typ av verk: piano
Format: TR Sv. Musiktidnings Bilaga N:o 12'
Övrigt: tryckt 1881 i Stockholm
Objektnr: VA-2102
Kompositör: Toselli, Enrico
Titel: "Serenata"
Typ av verk: piano/violin
Format: TR C. Bratti & Co. Florens
Övrigt: '© 1900 by Graziani-Walter'
Objektnr: VA-2103
Kompositör: Tosti, F. Paolo
Titel: "Invano"
Typ av verk: serenad/piano/sångM-Bar./txt ital.
Format: TR © 1899 Ricordi & C. Milano
Övrigt: ord Rocco Pagliara
Objektnr: VA-2104
Kompositör: Wagner, Richard
Titel: "Drömmar" - studie t.'Tristan & Isolde'
Typ av verk: piano/sång högre sättn./txt ty., sv.
Format: TR Gehrmans Musikförlag, Stockholm
Övrigt: opera, ägaranteckn. 'Brita Olin'
Objektnr: VA-2105
Kompositör: Wagner, Richard
Titel: "Kompositioner för piano"
Typ av verk: piano
Format: TR ©1929 Edition Vitus Petersson, M-ö
Övrigt: 1:a bandet
Objektnr: VA-2106
Kompositör: Weber, Carl Maria von
Titel: "Ouvertüren"
Typ av verk: opera/två pianon 8 händer
Format: TR förlag C.F. Peters, Leipzig
Övrigt: arr. Gustav Rösler
Objektnr: VA-2107
Kompositör: Weber, Carl Maria v./arr. Kreisler
Titel: "Larghetto"
Typ av verk: piano/violin
Format: TR ©1913 Schott's Söhne, Mainz
Övrigt: ägaranteckn. 'Allan Hansson'
Objektnr: VA-2108
Kompositör: Weber, Carl Maria von
Titel: "Kompositioner för piano"
Typ av verk: piano
Format: TR ©1929 Edition Vitus Petersson, M-ö
Övrigt: 'Konsertstycke op. 79'
Objektnr: VA-2109
Kompositör: "okänd" (mitten 1700-talet)
Titel: "Pastoral"
Typ av verk: piano
Format: TR © 1933 Kineta-förlaget, Sthlm
Övrigt: utgåva nr 10.
Objektnr: VA-2110
Kompositör: Wesström, Anders
Titel: "Preludium"
Typ av verk: piano
Format: TR © 1933 Kineta-förlaget, Sthlm
Övrigt: utgåva nr 10.
Objektnr: VA-2111
Kompositör: Wikmanson, Johan
Titel: "Sonat N:r 2 h-moll"
Typ av verk: piano
Format: TR © 1932 Kineta-förlaget, Sthlm
Övrigt: utgåva nr 2-3.
Objektnr: VA-2112
Kompositör: Wildman/Josephine Baker/Bouillon
Titel: "Love Has Its Own Refrain"
Typ av verk: piano/stråk
Format: TR © 1946 Reuter & Reuter, Sthlm
Övrigt: ägarstämp. NV Skånes Orkesterfören.
Objektnr: VA-2113
Kompositör: Wright, Kenneth Anthony
Titel: "Bohemia"
Typ av verk: piano-dirigent
Format: TR © 1938 Goodwin & Tabb, USA
Övrigt: orkestr. Arthur Wood
Objektnr: VA-2114
Kompositör: Zeller, Karl/ arr. O. Lindemann
Titel: "Der Vogelhändler"
Typ av verk: operett/piano/stråk/blås/slv/harm.
Format: TR ©1891 Schirmer,NY/B & Co Leipzig
Övrigt: ägarant. 'Rickard Blanck'
Objektnr: VA-2115
Kompositör: Zilcher, Paul
Titel: "Die erste Zeit am Klavier" mfl
Typ av verk: piano ej komplett, plåtnr A.164
Format: TR ©1906 Edition Schott, Mainz
Övrigt: op.50, ägaranteckn. 'Wald. Rudolf'

Kontroll

Skapad2019-07-09 14:33:52
Senast ändrad2023-05-09 15:17:58