bild
Volym

[PRIVAT ARKIV ÄMNESORDNADE HANDLINGAR]

GUSTAV NILSSON STRÄNGSMÅLA LÅNGASJÖ

Grunddata

ReferenskodSE/H256/FAV_1621-1/F 1/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/dX4vaux27KcPZTKIuLvRY2
ExtraID1
Datering
18601888(Tidsomfång)
ArkivinstitutionEmmabodabygdens Arkivförening

Innehåll

Allmän anmärkningKonkurser för vilka Gustav Nilsson varit utredningsman:
Konkurser förvaras under F1:1 och F1:2
1864 Konkurshandlingar Färgare J E Pettersson Långasjö
1864 Konkurshandlingar Peter Johansson och Kajsa Håkansdotter torpet Grönaholm Lida Östergård
1865-08-08 Konkurshandlingar Handlanden S J Krantz Kafsjömåla (Kavsjömåla) Elmeboda
1865-1870 Konkurshandlingar fd skolläraren J Carlström Luvön. Här finns bl a köpekontrakt 1868-02-17 där sysslomännen säljer F Carlströms fastighet till Andreas Nilsson
1866 Floderström konkurs
1866-06-18 Konkurshandlingar Nikolaus Pettersson Skälstånga. OBS! Ett flertal handlingar med denna person om gårdsaffärer och lån finns i kartong ??????
1866-1867 Konkurshandlingar Kopparslagare A Engström och hustru Agnes Kyrkeby Vissefjärda
1870-06-14 Konkurshandlingar Magnus Pettersson Fåglasjö
1887-07-15 Konkurshandlingar Carl August Petersson Plaggebo Långasjö här finns också krav från handlande August Lilja
1888-07-19 Konkurshandlingar hemmansägaren Carl M Jonassons Mundekulla
1864 Konkurshandlingar Peter Johansson och Kajsa Håkansdotter torpet Grönaholm Lida Östergård
1864 Konkurshandlingar Färgare J E Pettersson Långasjö
1865-08-08 Konkurshandlingar Handlanden S J Krantz Kafsjömåla (Kavsjömåla) Elmeboda (Älmeboda)
1888-07-19 Konkurshandlingar hemmansägaren Carl M Jonassons Mundekulla
David Colléens Konkurs
Av arkivbildaren sammanhållen mapp förvaras så som den ursprungligen skapats och
har ej sorterats i kronologisk ordning. En del handlingar från olika årtal är
sammansydda. Påskrift: Tillhör D Colleéns konkurs
1866-08-06 Hyreskontrakt Arbetaren David Magnusson Koppekull arrenderar mark för uppförande av boningshus i Kohagen
1867+1868 Tillgångar i D Colleéns konkurs
1867-05 Räkning å utbetalda penningar i Colleéns konkurs t o m november
1867-04 Förteckning på utbetalda medel i Colléns konkurs t o m augusti
1867-04-02 Protokoll vid utlyst arrendeauktion å Colleéns fastighet
1867-08-28 Protokoll vid sammanträde med borgenärerna i D Colleéns konkurs
1867-06-05 Av C G Colleén utställd fullmakt för löjtnanten N H Nylander Grimsjö att
alla oprioriterade fordringsägare tillförsäkras samma rättigheter vid D Colleéns konkurs vid Konga häradsrätt
?? ?? Förteckning å de skulder som anses med förmånsrätt skola utgå i 3/8 mantal Koppekull
1867-08-28 Av J P Colleén utställd fullmakt till Kyrkoherde Sven Gustaf Colleén att å hans vägnar inropa hemmanet Koppekull vid den utlysta auktionen
1865-10-21 Inteckningsrevers Colleén till Petersson
1868-03-13 Protokoll fört med borgenärerna i Colleéns konkurs
1867-05-14 Protokoll med borgenärerna
1867-08-14 Fullmakt utställd av CG Colleén till N Nylander
?? Räkning med JP Colleén
1867-04 D Colleén kvitterar medel av Nilsson
1867-06-10 D Colleén kvitterar medel av Nilsson
1867-05-15 D Colleén kvitterar medel av Nilsson
1867-06-003 D Colleén kvitterar medel av Nilsson
1867-06-12 Carl Westman Växjö kvitterar medel av Gustaf Nilsson
1867-06-18 Räkning från Kalmar regemente på hemmansränta
1867-07-15 Av Gustaf Nilsson inbetalda kronutskylder för Koppekull
1867-08-13 Växjö hypoteksförening för lån
1867-08-17 Räkning för värdering av gården Koppekull
1867-03-09 Annonskostnad
1867-05-23 Annonskostnad
1867-09-23 Annonskostnad
1867-08-28 Peter Jonasson Strängsmåla för sammankallande av borgenärerna
1867-06-28 A Kroon betalat till F Medin för skinn
1867-07-07 A Kroon betalat annonskostnader
1867-10-05 Räkning annonser Post o inrikes tidningar samt Växjöbladet
1867 Kronodebetsedel
1868-03-12 Claes Folin Studsmåla kvitterar brandstodsavgifter av Gustaf Nilsson
1868-02-28 Räkninng till kronolänsman Folin Studsmåla från J Magni
1868-03-13 D Colleén kvitterar 20 riksdaler av G Nilsson
1867-07-12 G Eliasson kvitterar ersättning för biträde vid auktion i Koppekull
1868-05 Räkning till herr kommissarien C Folin Studsmåla från G Nilsson
1868-03-16 Brev från J P Colleén Sollefteå till Gustaf Nilsson
1867-07-10 Brev fån David Colleén till Gustaf Nilsson
1867-06-18 Petter Pettersson Långasjö kvitterar medel Colleéns konkurs av A Kroon
1867-06-03 D Colleén kvitterar medel för sin hustrus resa till tinget av A Kroon
1867-05-18 Gustaf Brandt kvitterar för sin dotters räkning medel ur Colleéns konkurs
1868-03-18 Helena Svensdotter Harebokvarn kvitterar sin fordran ur Colléns konkurs
1868-06-01 A Lindblom Långasjö kvitterar sin fordran i Colleéns konkurs
1868-06-01 Jonas Lind Sibbamåla kvitterar sin fordran i Colleéns konkurs
1868-10-30 Gustaf Petersson Långasjö kvitterar sin fordran i Colleéns konkurs
1869-01-15 J A Holmström Holmsberg kvitterar sin fordran i Colleeéns konkurs
1867-11-09 A Kroon kvitterar medel ur Colléns konkurs av G Nilsson
David Colleén Koppekull konkurs 1867
Arkivbildare Nämndeman Gustaf Nilsson Strängsmåla som tillsammans med Alfred Kroon Långasjö utsågs till sysslomän och utredare för konkursboet.
Borgensförbindelser, bevakning av skulder
1860-01-01 Borgensförbindelse Gustaf Nilsson Strängsmåla och A Lindblom Långasjö går i borgen för David Colleén Koppekull. Gäller mars 1867 som fordran i konkurs
1864-11-02 Skuldsedel David Colleén skuld till pigan Fredricka Andersdotter
1865-08-01 Skuldsedel David Colleén skuld till Gustaf Jonasson Långasjö
1866-02-01 Skuldsedel David Colleén skuld till gästgivaren Johan Jönsson Plaggebo
1866-10-11 Revers för omsatt lån borgenärer Petersson Långasjö Vestregård och NA Nylander Skurebo Södregård och Grimsjö
1866-09-06 Skuldsedel David Colleén skuld till löjtnant Nylander Grimsjö
1866-12-29 Skuldsedel till kassören Pettersson i bolaget för vattenledning från Långasjö sjö och mader
1867-03-04 P M Vernlander Harebokvarn bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-03-14 Skuldsedel David Colleén skuld till Peter Mathisson Långasjö
1867-03-26 Räkning från soldat Jonas Lång Tjockebo
1867-03-27 Soldat Jonas Lång Tjockebo bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-03-30 Skuldsedel David Colleén har skuld till sin bror CG Colleén Undom
1867-03-14 P Mathisson Långasjö bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-15 Otto Nilsson Koppekull bevakar arrendekontrakt i Colleéns konkurs
1867-04-17 Gustav Brandt Koppekull bevakar rätt till mark i Colleéns konkurs
1867-04-17 Samuel Johan Gustavsson Koppekull bevakar arrende i Colleéns konkurs
1867-04-17 David Magnussun Koppekull bevakar rätt i fastigheten i Colleéns konkurs
1867-04-17 Frans Gustavsson Koppekull bevakar rätt i fastigheten i Colleéns konkurs
1867-04-17 Jonas Jonasson Koppekull bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-17 Petter Pettersson Långasjö bevakar fordran i Colleeéns konkurs
1867-04-17 A Pettersdotter Koppekull bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-17 Christina S dotter Koppekull bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-18 Änkefru JF Wickelgren Koppekull bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-20 G Carlsson Bredasjö Vissefjärda bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-23 G Nilsson Strängsmåla A Lindblom L-sjö bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-25 A Lindblom ersätter Collén som god man för omyndiga barn och bevakar redovisning
1867-04-25 Sven Ingelsson Ekonaryd bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-25 Petter Johansson Koppekull bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-25 Alfred Kroon Långasjö bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-27 A Kroon önskar att borgenärerna i Colleéns konkurs ålägges edgång
1867-04-27 Johan Jönsson Plaggebo bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-27 Fredrika Andersdotter Koppekull bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-27 Gustaf Jonasson Långasjö bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-27 Frans Elof Carlsson Långasjö bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-27 Daniel Rothman Sibbahult bevakar fordran i Colléns konkurs
1867-04-27 Israel Johansson Wide bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-27 Pettersson Långasjö bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-27 Pettersson Långasjö avskrift av pantbrev
1867-04-27 N Nylander Grimsjö bevakar fordran i Colléns konkurs
1867-04-29 G Eliasson Råamåla bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-29 J A Holmström Holmsberg bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-29 Sam Folin Ingelstad, god man för Colleén avger berättelse till borgenärerna
om ekonomi och anledning till konkursen.
1867-04-29 F E Carlsson, J A Holmström och K Pettersson Långasjö önskar behörig edgång av Colleéns svärföräldrar för deras bouppteckning
1867-04-29 J D Ljunqwist Trollakulla bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-29 Helena Svensdotter Harebokvarn bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-29 Långasjö kommunalstyrlese bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-29 G W Granqwist (kronouppbördsboken) fordran Colleéns konkurs
1867-04-29 C G Colleén bevakar fordran i Colleéns konkurs
1867-04-29 Förteckning på å inställelsedagen anmälda
1867-05-10 A Lindblom Långasjö (redogörelse från god man) i Colleéns konkurs
Specificerad förteckning över samtliga skulder i D Colleéns konkurs
David Colleéns konkurs Auktioner, redovisningar, kungörelser, annonser, protokoll, domboksutdrag, köpekontrakt, arrendekontrakt
1867-02-23 Protokoll vid sammanträde med borgenärerna i D Colleéns konkursbo
1867-03-05 Utdrag ur protokoll inför domstol angående borgenärerna i Colleéns konkurs ska inkomma med sina fordringar till domstolen den 29 april 1867
1867-04-02 Protokoll vid försäljning av kreatur och spannmål i Colleéns konkurs
1867-04-02 Sammandrag för hållen auktion i Koppekull
1867-04-29 Protokoll inför Domhavanden i Konga härad Ingelstad där nämndeman Gustaf Nilsson Strängsmåla och handlanden Alfred Kroon Långasjö förordnas som sysslomän i Colleéns konkurs
1867-04-29 Utdrag ur protokollet hållet inför Domhavanden i Konga Härad där inkomna bevakningshandlingar från borgenärer redovisas
1867-05-02 C G Colleén ansöker hos Boltheå häradsrätt att med ed få betyga riktigheten av de reverser och de lån han har givit sin broder D Colleén Koppekull
1867 ?? Avskrift arrendekontrakt drängen Samuel Nilson 1860-02-06 med David Colleén Koppekull. Arrendet överlåtes 1866-02-05 till Otto Nilsson
1867 ?? Drängen Frans Gustafsson tillåts för sin räkning uppföra boningshus å Koppekull enligt avtal med D Colleén 1860-03-02
1867 ?? Drängen Jonas Johansson berättigas för sin räkning uppföra ett boningshus å Koppekull 1857-01-10 enligt avtal med D Colleén
1867-05-13 Närvaroförteckning vid fördelning. Nöjd, icke nöjd, frånvarande. Handlingen innehåller fullmakter enligt nedan:
1867-05-13 1/ Johanna Fredrika Wickelgren
1867-05-12 2/ Kyrkoherden K Colleén Annerstad genom H N Nylander Grimsjö
1867-03-30 3/ Kommissionslantmätaren J G Colleén Nyland och Undrom
1867-03-08 4/ Gustaf Petersson Långasjö protest angående inteckning
1867-04-29 5/ P M Wernlander Harebokvarn protest angående inteckning
1867-05-29 Angående ifrågasatt bouppteckning hustrun Hilda Maria Charlotta Colleén inkallad för att med ed befästa riktigheten
1867-06-01 Kungörelse borgenärerna sammankallas
1867-06-07 Protokoll vid sammanträde med borgenärerna i D Colleéns konkurs
1867-06-12 Utdrag ur Domboken Konga Härad Ingelstad angående konkursansökan den 14 februari 1867 av David Colleén
1867-06-29 Kungörelse borgenärerna utlyser till försäljning 3/8 mantal Koppekull
1867-07-12 Köpekontrakt innehållande ett stort antal brev från Kommissionslantmätare C G Colleén Sollefteå
1867-07-11 Undantagna sängkläder och husgerådsartiklar till D Colleén enligt sammandrag av sysslomännen G Nilsson och A Kroon.
1867-07-17 Auktion i Koppekull (andra) annons i Kalmar och Blekinge läns tidning
1867-07-27 Kungörelse (tredje) om auktion av 3/8 mantal Koppekull
1867-10-04 Kungörelse (fjärde) om auktion av 3/8 mantal Koppekull
1867-10-22 Utdrag ur Domboken angående tvist om borgenär
1868-03-01 Kungörelse borgenärerna sammankallas till Plaggebo Gästgivaregård
1868-03-24 Auktionsprotokoll vid försäljning som tillhör G Nilsson Strängsmåla, Johannes Sällberg Bredalycke och Andreas Andersson Bogesjö
1868-03-24 Redovisning för försålt foder i Koppekull
1868-04-11 Inteckningar i D Colleéns gård i Koppekull K Lindergren Åby
1868-05-01 Köpeskillingslikvid. 3/8 mantal Koppekull är på auktion den 28 oktober 1867 försålt till J P Colleén i Sollefteå för 10 500 kronor.
1868-05-07 Redovisning över influtna medel i D Colleéns Koppekull till konkurs avträdda bo
1868-05-30 Protokoll vid sammanträde med borgenärerna i D Colleéns konkurs
1882-05-24 David Colleén erhåller ersättning av G Nilsson för Johanna Magnusdotter

Kontroll

Skapad2023-01-12 12:30:24
Senast ändrad2023-01-12 12:30:24