Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (10) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (1)
   • Övriga (5)
   • Person (släkt) (2)
   • Ej fastställd (1)

 • REGISTER
  • Alla (46)
  • Uppslagsverk (36)
  • Brev (10) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 56
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Bielke), Ture Eriksson

Yrke: Hövitsman, Riddare, Riksråd
Död: 1533/34

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38999

Utfärdat: 15310929
Innehåll: Ture Eriksson (Bielke) på Revelsta (Altuna socken, Simtuna härad) kungör ett jordaskifte med Gudmund Persson på ”Törissö” (Tyresö) på deras hustrurs vägnar efter biskop Mattias, varvid på Gudmunds del...

3. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bielke, Ture f. 1606 d. 1648

Mottagare: Ericksson, Anders
År och antal: 1639 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Bielke), Ture Kettilsson

Yrke: Kammarmästare, Riddare, Riksråd
Död: mellan 1322/27

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Bielke), Ture Turesson

Yrke: Riksråd
Född: 1425
Död: 1489/90

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Ture Pedersson

Yrke: Hovman, Riksråd
Född: 1514
Död: 1577

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Torseke, Erik Eriksson

Mottagare: Bielke, Ture f. 1606 d. 1648
År och antal: 1643-1644 (10)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27335

Utfärdat: 14581219, Köpenhamn
Innehåll: Riddaren Ture Turesson (Bielke) intygar att han från kung Kristian fått några öppna brev och skrifter på gods i Sverige, som Ture och hans medarvingar ”nw i wære haue”, och som kungen erhållit av Erik...

9. Svenskt biografiskt lexikon

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Gustav

Yrke: Diplomat, Ämbetsman
Född: 1618
Död: 1661

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Bielke), Erik Turesson

Yrke: Riddare, Riksråd, Ståthållare
Död: 1511

12. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Kafle, Mats Peder Fader Sparre, Lars Siggesson Gylta, Bengt Bieke, Ture Eriksson

År och antal: 1524 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39109

Utfärdat: 15340515, Stockholm
Innehåll: Birgitta Bengtsdotter (Lillie) på Rävelsta, änka efter Ture Eriksson (Bielke), samt hennes son Bengt Gylta och döttrar Ingeborg (Bengtsdotter) och Metta (Bengtsdotter) kvitterar Lars Siggesson för de ...

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Erik Eriksson Bris

Yrke: Kanslisekreterare
Född: troligen på 1550-talet
Död: efter 1623

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gyllenstierna, Erik Eriksson

Yrke: Hövitsman, Lagman, Riksråd
Död: 1477/78

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39058

Utfärdat: 15330118, Västerås
Innehåll: Kung Gustav stämmer biskop Mats’ (i Strängnäs) arvingar herr Ture Eriksson (Bielke), fru Birgitta (Hansdotter) på Åkerö, fru Anna (Karlsdotter) på Vinstorp m.fl. att svara herr Lars Siggesson i nästa ...

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38587

Utfärdat: 15240201
Innehåll: Hh Mats Kafle på Hallarne och kyrkoherdarna herr Peter i Rångedala och herr Fader i Fristad intygar att arvskifte hållits på Påtorp mellan riksmarsken Lars Siggesson Sparre på Sundby på Bengt Gyltas b...

18. Arkiv
Titel: Läckösamlingen
Tid: 1615 – 1807
Arkivbildare/upphov: Läckösamlingen

Förvaras: Riksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Digitaliserat material finns

19. Svenskt biografiskt lexikon

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27943

Utfärdat: 14620422, Rom
Innehåll: Påven Pius II förordnar biskopen i Linköping att enligt Laterankonciliets beslut om straff för ocker avdöma den tvist som uppstått till följd av att Birger Trolle, såsom arvtagare efter Arvid Bengtsso...
Digitaliserat material finns