SDHK-nr: 33416

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1496  september  14
Utfärdandeort
Stockholm 
Innehåll

Hanes Dingstade, borgare i Stockholm, vars svärfar Peter Jönsson, fordom borgare i Stockholm, sålt 20 mark Stockholms mynt årlig ränta av ett stenhus i staden, ”huilkit som belægit æar østan mwr, paa langa gatan, offwan före gatan i gambla mwren, nordan næsth wiidh sancte Birgitte hwss”, till biskop Kort i Strängnäs för 200 mark Stockholms mynt ”i gambla ortuger”, bepliktar sig och sina arvingar att två gånger om året utgiva denna ränta: hälften på Mikelsmessa och hälften ”wppo pascho”.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 59:D f. 148v (reg.); Örnhielm: V p. 1267-69
Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel