bild
Arkiv

Dokumenteringsarkiv för modern konst. Huvudsamlingen


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/31033:001
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/JAnn8VHOZakL82wzCQZez1
Omfång
200 Hyllmeter 
1 ADB-upptagningar  (-, Tilläggsleverans 2012.)
4 Hyllmeter  (Tilläggsleverans 2013 från Torsten Weimarck.)
Datering
1800t1900t(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (koncept): Konceptförteckning, Suzanne Forsberg
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Dokumenteringsarkivet för modern konst (1965 – 2001)
Alternativa namn: Konstvetenskapliga klipparkivet
Kategori: Förening. Samlare
Kategori: Förening. Kulturella föreningar

Innehåll

Allmän anmärkningArkivet utgör en tillfällig deposition och är "levande" och kommer att kompletteras med nytt material efterhand. Det finns ett accessionsutrymme för 48 hm (sept. 2001).
En återskapad databas över innehållet i samlingen har överlämnats till Riksarkivet, Landsarkivet i april 2012.
Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning för dokumenteringsarkiv för modern konst

Baserad på föreståndare Per Paulssons beskrivning

Dokumenteringsarkiv för modern konst grundades år 1965 i nära anknytning till Institutionen för konstvetenskap vid Lunds universistet. Initiativtagare var Sven Sandström sedermera professor i konstvetenskap, nutida konstliv och miljö. Den ekonomiska grunden för arkivet lades av dåvarande Humanistiska forskningsrådet.

Sven Sandström hade inspirerats av en rundfråga som International Associations of Art Critics gjorde åren 1962-1964 angående förutsättningarna och möjligheterna att dokumentera modern konst (definerad som 1900-talets konst).

Målsättningen för det nya arkivet blev dels att rädda och överblicka framförallt den icke-bibliografiska dokumentationen av samtidskonsten, såsom tidningsartiklar, utställningskataloger, brev m.m., dels att skapa ett serviceorgan för forskning och allmän konstdokumentation med uppgift att samla och göra tillgängligt material om bildkonst, arkitektur, konstpolitik och konstliv i vid bemärkelse under 1900-talet. En stor del av arkivets resurser har sedan starten ägnats åt en omfattande inventering av dagstidningar vilkas informationsmaterial framför
allt berör Stockholms-, Göteborgs- och Lund/Malmöområdena. Mycket tidigt, redan år 1967, klassificerades och systematiserades dessa tidningsartiklar med hjälp av ett databasprogram, som utformats vid Lunds datacentral och som användes in på 1980-talet.

Vid arkivet finns också andra pressklippsamlingar. Den Svenoniuska samlingen var sedan länge tillgänglig vid institutionen. Den är en klipp- och bildsamling med material som, i enstaka fall , går tillbaka til år 1926. Efter nedläggningen av Allhems förlag i Malmö lyckades arkivet övertaga Svenskt konstnärslexikons arkiv. Detta omfattar dels en mycket stor samling konstrecensioner från åren 1947-1970, dels en excerptsamling med personliga uppgifter om de i lexikonet omnämnda konstnärerna. I övrigt har arkivet på denna avdelning bl.a. en excerptsamling över konstartiklar i Dagens Nyheter 1916-1937 och 1945-1950. Dokumenteringsarkivet (som det i dagligt tal kallas) har också aktivt arbetat på att bygga upp en katalogsamling för att så heltäckande som möjligt dokumentera det svenska utställningslivet. Denna dokumentation omfattar emellertid inte bara kataloger utan även förteckningar, informationstryck, vernissagekort m.m. Till många utställningar (de flesta) finns inga kataloger utan bara vernissagekort (men dessa kan många gånger innehålla värdefulla biografiska uppgifter). På detta sätt har arkivet hitills dokumenterat omkring 35 000 utställningar.

Samlingen av konstnärsdokument i form av brev och dagböcker grundar sig på donationer till arkivet och på uppsökande verksamhet från arkivets sida. Större samlingar av sådant konstnärsmaterial förvaras i regel på handskriftsavdelningen vid Lunds universitetsbibliotek. Här är bl.a. följande konstnärer representerade: Gösta Adrian-Nilsson, Olle Baertling, Christian Berg, Torsten Bergmark. Sigge Bergström m. fl. I övrigt finns ett 80-tal mindre samlingar med konstnärsdokument samt även material från gallerier, konstnärsgrupper, föreningar (Svenska konstkritikersamfundet), konstföreningar( Apoteksbolagets konstförening, Landskrona konstförening), konstskolor (Forum i Malmö), m.m.
Dokumeteringsarkiv för modern konst ingår sedan år 1979 som en del av Instistutionen för konstvetenskap vid Lunds universitet.Tillägg av arkivarie Suzanne Forsberg vid Landsarkivet i Lund

Dokumenteringsarkiv för modern konst kom sommaren 2001 att överföra huvuddelen av sitt arkivbestånd till Landsarkivet för förvaring. I samband med detta upprättades denna arkivförteckning. Jag har valt att dela upp Dokumenteringsarkivet bestånd i en Huvudsamling och ett antal underarkiv. I huvudsamlingen förvaras material som uppkommit genom eget arbete på Dokumenteringsarkivet så som register, pressklippssamlingar och samlingar av tillfällighetstryck och kataloger och tidskrifter.

De olika konstföreningarna och enskilda konstnärers arkiv m.m. har jag valt att behandla som enskilda arkivbildare och får således egna arkiv.

Förteckningsarbetet genomfördes under viss tidspress. Volymanmärkningar baserar sig till störst del på information på arkivboxar. Tidsperiodisering saknas vid flera fall. Vissa serier överlappar varandra i tid och innehåll. Detta är särskilt markant inom serierna för ämnesordnade pressklipp, F 1 D.


Den Svenoniuska samlingen ingår i serie F 1 A i denna arkivförteckning. Många av personarkiven från de kändare konstnärerna förvaras på UB:s handskriftsavdelning.

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionJa

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Gunnar Bråhammars samling (SE/LLA/31260)
Se även: Galleri SAGA Scandinavian Art Ltd i London arkiv (SE/LLA/31254)

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckningen upprättad 2001 av arkivarie Suzanne Forsberg med hjälp och handledning av föreståndare Per Paulsson.
Skapad2001-06-26 00:00:00
Senast ändrad2021-09-07 13:28:04