bild
Serie

Harriet Sundströms handlingar

Grafiska sällskapet

Här redovisade handlingar har
bedömts vara Harriet Sundströms
"egna" papper. Detta hindrar
inte att sådana kan finnas bland
dem som redovisas under Föreningen Originalträsnitts
ordinarie arkivhandlingar.

Serien i kartonger.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11905 – 1910tKalendrar och korrespondens. 
21915 – 1963Hedersledamotskap i Svenska
Slöjdföreningen och konst-
historiska sällskapet 1915,
stadgar diverse föreningar
och sällskap, pressklipp,
manuskript till föredrag och
radioprogram 1942-1943, d:o u å,
pressklipp om exlibris 1940-1950-talen. Nordiska konst-
främjandet, kallelse till hedersledamot 1945, diverse tryck och utställningskataloger -1950, manuskript till föredrag "Om grafisk konst" 1963.