bild
Arkiv

Visby tullkammares arkiv (1647-1879)


Tullkammaren i Visby 1
HISTORIK

Vissa handlingar 1805-1875 rörande tullen finns i Kinbergska affärsarkivet (A 46) vol 59-61, jfr vol 56-58, TS 1985-01-02. Revidering av serierna G II och G VII 2007-01-20 av Sandra Ahlin, Ulrika Johansson och Anna Talling.

 Serier (17 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A ISyneprotokoll och handlingar rörande tullhus 
B IKoncept
koncept till utgående skrivelser
Serien inbunden utom volym nr 1.
Fr.o.m. år 1825 äro koncepten
uppdelade på två grupper:
1) Skrivelser till General-
tullstyrelsen och centrala ämbetsverk, samt
2) Skrivelser till övriga myndig-
heter. Fr.o.m. år 1838 till-
kommer som en tredje Grupp:
3) Skrivelser till lanthamns-
betjäningen. Åren 1841-1877 äro
koncepten endast uppdelade på två
avdelningar:
1) Skrivelser till general-
tullstyrelsen och andra myndig-
heter och
2) Skrivelser till lanthamns-
betjäningen. Fr.o.m. år 1878
slutligen äro skrivelserna ordnade i kronologisk följd utan
någon uppdelning efter adressat.
 
B IIKoncept
årsberättelser angående Gotlands handel, sjöfart,
näringar m m
 
B IIIKoncept
skeppsmätningshandlingar
 
C IDiarierSerien i arkivbox. 
D ILiggare och matriklar
liggare över befattningshavare
Tills vidare inlagd i B:4. 
E IInkomna skrivelser
ankomna brev och förordningar
I samband med översyn och ompackning av serien 2007-10-31, har en förskjutning av volymnumren skett, varför tidigare signa ej länge stämmer. I samband med detta ändrades även seriesignum från E till E I.

Register för åren 1803-1844, se volym C I:2 (luckor 1810, 1812 och 1832).
Från och med 1845 är registren inbundna i denna seriers volymer.
 
E IIInkomna skrivelser
tulldistriktschefens exp
Serien överförd 2014-02-19 till Tulldistriktschefens på Gotland arkiv, serie E 1. 
E IIIInkomna skrivelser
kustbevakningen
order och brevjournaler
 
G IRäkenskaper
periodiska redovisningar
 
G IIRäkenskaper inkomna journalerSerien i arkivbox, om inget annat anges.
 
G VIIRäkenskaper utgående journalerSerien i arkivbox. Fr o m 1733 med Uppbördsextrakt. Fr o m år 1754 kallas serien Utgående Utrikes Copiejournal. Fr o m 1766 Visby Sjötullskammares utgående utrikes journal.
 
G XIRäkenskaper
bärgade varors journaler
 
G XIIRäkenskaper
strandvraksjournaler
 
G XIIIRäkenskaper
konfiskationsjournaler
 
G XIVRäkenskaper
inkommande nummerextrakt