bild
Arkiv

Vallda kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13436
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vx5yzie6OHFeiW3jifCoFC
Omfång
20,3 Hyllmeter 
219 Kartor och ritningar 
Datering
15692003(Tidsomfång)
17071999(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Josefin Siltberg
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Josefin Siltberg
Arkivförteckning (godkänd), Matts Wiberg
Arkivförteckning (godkänd), Karolina Iacobæus
Arkivförteckning (koncept): Ritningsregister. Obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Vallda församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Vallda församlings kyrkoarkiv. Vallda pastorat, Fjäre kontrakt, Göteborgs stift, Hallands län.

Vallda församling ligger i ett område som tidigare tillhörde Danmark och som blev svenskt på 1600-talet. Äldsta handling i arkivet är jordeböcker från 1569. Patron på Vallda säteri tillerkändes patronatsrätt till pastoratet vilket innebar att han hade ett avgörande inflytande när en ny kyrkoherde skulle tillsättas i Vallda och Släp. Sista gången patronatsrätten tillämpades var 1904, då Anders Laurén tillträdde sin tjänst. I Vallda kyrka finns en Series pastorum, en förteckning över de kyrkoherdar som tjänstgjort i Vallda och Släp. Från tidig medeltid är inga prästnamn kända och det första namn vi känner till är Erik Gunnulfsson 1462. Den mest kända kyrkoherden i Vallda var Gustaf Fredrik Hjortberg som var kyrkoherde i Vallda från 1754 till sin död 1776. Hjortberg, född i Göteborg 1724, hade varit skeppspräst på resor med Ostindiska kompaniet och gjort många vetenskapliga uppteckningar och samlat växter och djur. Han var känd för sina kunskaper inom läkekonsten och kallades för "den kloke prästen i Walda". Hans naturvetenskapliga intresse förenades med en pietetistisk kristendomssyn och han gav år 1768 ut en postilla, "Söndagslust och Vardagsro", där fromma söndagsbetraktelser varvades med praktiska råd i vardagslivets angelägenheter som t.ex. jordbruk och boskapsskötsel. En berömd samtida målning på prästen och hans familj finns i Släps kyrka. I arkivet finns några tryckta texter av Hjortberg från 1769-1771. Den nuvarande kyrkan är från 1200-talet men byggdes om 1662. Det fanns troligen en tidigare träkyrka på samma plats. Dopfunten, i den s.k. Starrkärrskolans stil, är från 1200-talet.
GallringsbarJa
TillväxtEn del bilagor är gallringsbara.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Vallda församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 60/1973. Äldre förteckning justerad av arkivarie Björn Lindh i februari 1973.
Senast ändrad2022-06-28 12:48:43